ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ – ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ 2019

25 Ιουνίου 2019


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΣΕΡΡΩΝ

Πράξη με αριθμό  138/2019

O Πρόεδρος Πρωτοδικών Σερρών

Αφού έλαβα υπόψη τις διατάξεις του Κώδικα Οργανισμού Δικαστηρίων και Κατάστασης Δικαστικών λειτουργών (Ν. 1756/1988) καθόρισα την υπηρεσία του Πρωτοδικείου Σερρών, στα 1ο, 2ο, 3ο, 4ο και 5ο τμήματα διακοπών του 2019 ως εξής:

 

1ο Τμήμα Διακοπών (01.07.2019  έως 15.07.2019)

09-07-2019  Πολυμελές: Μαλιώρα-Σιβρίδης-Ράπη

Μονομελές: Σιβρίδης-Μαλιώρα

Ασφαλιστικά: Μαλιώρα-Σιβρίδης

10-07-2019  Μονομελές Πλημμελειοδικείο: Σιβρίδης

11-07-2019  Τριμελές Πλημ/κείο: Μαλιώρα-Σιβρίδης-Ράπη.

Αυτόφωρα Τριμελούς

Από 01-07-2019 έως και 15-07-2019: Μαλιώρα-Σιβρίδης – (από 01/07 έως 06/07/2019 Ράπη, από 08/07 έως 10/07/2019 Τανάγιας, από 11/07 έως 13/07/2019 και 15/07/2019 Δημητριάδης)

Πρόεδρος Υπηρεσίας

Στις 02, 04, 08, 09  και 11/07/2019: Μαλιώρα

Στις 01, 03, 05, 10 και 15/07/2019: Σιβρίδης

Στις 12/07/2019: Ράπη

Αυτόφωρα Μονομελούς: Ο εκάστοτε Πρόεδρος Υπηρεσίας

Διαταγές Πληρωμής:

Από 01/07 έως και 05/07/2019: Σιβρίδης

Από 08/07 έως και 15/07/2019: Ράπη

Ανακριτής : Σιβρίδης

Εισηγητής  Πτωχεύσεων: Σιβρίδης

Βουλεύματα : Όλοι οι δικαστές του τμήματος

 

2ο Τμήμα Διακοπών (16.07.2019  έως 31.07.2019)

23-07-2019  Πολυμελές: Θεοφιλίδου-Πασχάλη- Κρομμύδα

Μονομελές: Θεοφιλίδου-Πασχάλη

Ασφαλιστικά: Θεοφιλίδου-Πασχάλη

24-07-2019  Μονομελές Πλημμελειοδικείο: Πασχάλη

25-07-2019  Τριμελές Πλημ/κείο: Θεοφιλίδου-Πασχάλη- Σαράφη

 

Αυτόφωρα Τριμελούς

Από 16-07-2019 έως και 31-07-2019: Θεοφιλίδου-Πασχάλη – (από 16/07 έως 19/07/2019 Ανδρέου, στις 20/07 και 21/07/2019 Σαράφη, στις 22/07/2019 Κρομμύδα, από 23/07 έως και 25/07/2019 Κρομμύδα, από 26/07 έως και 28/07/2019 Καχριμανίδου, στις 29/07/2019 Καραούλης, στις 30/07 και 31/07/2019 Καχριμανίδου)

Πρόεδρος Υπηρεσίας& Διαταγές Πληρωμής

Στις 16, 17, 19, 20, 21, 22, 23 και 31/07/2019: Θεοφιλίδου

Στις 18, 24, 25, 26, 27, 28, 29 και 30/07/2019: Πασχάλη

Αυτόφωρα Μονομελούς: Ο εκάστοτε Πρόεδρος Υπηρεσίας

Ανακρίτρια: Πασχάλη

Εισηγήτρια  Πτωχεύσεων: Θεοφιλίδου

Βουλεύματα: Όλοι οι δικαστές του τμήματος

 

 

3ο Τμήμα Διακοπών (01.08.2019  έως 15.08.2019)

06.08.2019: Ασφαλιστικά : Τσερούλη, Καλαφάτη

Αυτόφωρα Τριμελούς

01.08.2019 έως 15.08.2019:  Τσερούλη-Καλαφάτη – (01/08 και 02/08/2019 Σαράφη, από 03/08 έως και 06/08/2018 Καραούλης,  στις 07/08/2019 Κρομμύδα, από 08/08 έως και 15/08/2019 Βενέτης).

Πρόεδρος Υπηρεσίας – Αυτόφωρα Μονομελούς

Στις 06, 09, 12, 13 και 14/08/2019 : Τσερούλη

Στις 01, 02, 05, 06, 07 και 08/08/2019 : Καλαφάτη

Ανακρίτρια :  Καλαφάτη

Εισηγήτρια  Πτωχεύσεων: Καλαφάτη

Βουλεύματα : Όλοι οι δικαστές του τμήματος

 

4ο  Τμήμα Διακοπών (16.08.2019  έως 31.08.2019)

Αυτόφωρα Τριμελούς

Από 16-08-2019 έως 31-08-2019: Μπακαΐμης – Μπατσάρα– (από 16/8 έως και 17/08/2019 Βενέτης, από 18/08 έως και 27/08/2019 Τέγουτζικ, από 28 έως 31/08/2019 Γενηζεγκινοπούλου)

Πρόεδρος Υπηρεσίας – Αυτόφωρα Μονομελούς

Στις 26, 27, 28, 29 και 30/08/2019 : Μπακαΐμης

Στις 16, 19, 20, 21, 22 και 23/08/2019 : Μπατσάρα

Ανακρίτρια : Μπατσάρα

Εισηγήτρια  Πτωχεύσεων: Μπατσάρα

Βουλεύματα : Όλοι οι δικαστές του τμήματος

 

5ο  Τμήμα Διακοπών (01.09.2019  έως 15.09.2019)

03-09-2019: Τρίτη: Πολυμελές: Γεωργέλλη-Γραμματικός-Γκεκόπουλος

Μονομελές: Γεωργέλλη -Γραμματικός

Ασφαλιστικά: Γεωργέλλη-Γραμματικός

04-09-2019: Τετάρτη: Μονομελές: Γραμματικός

05-09-2019: Πέμπτη: Τριμελές: Γεωργέλλη-Γραμματικός-Ανδρεάδου  

Αυτόφωρα Τριμελούς

Από 01-09-2019 έως 15-09-2019: Γεωργέλλη-Γραμματικός– (στις 01/09/2019 Γενηζεγκινοπούλου, από 02/9 έως και 05/09/2019 Γκεκόπουλος, στις 06/09/2019 Ανδρεάδου, από 07/09 έως και 08/09/2019 Γκεκόπουλος, στις 09-09-2019 Ανδρεάδου, στις 10-09-2019 Νάστου, στις 11-09-2019 Ανδρεάδου, από 12/09 έως 15/09/2019 Νάστου).

Πρόεδρος Υπηρεσίας – Αυτόφωρα Μονομελούς-Διαταγές Πληρωμής

Από 01/09 έως 03-09-2019, από 09/09 έως 11/09/2019 και στις 15-09-2019 : Γεωργέλλη

Από 04/09 έως 08/09/2019, από 12/09 έως 14/09/2019: Γραμματικός

Ανακριτής : Γραμματικός

Εισηγήτρια  Πτωχεύσεων: Γεωργέλλη

Βουλεύματα : Όλοι οι δικαστές του τμήματος

-Τον Διευθύνοντα το Πρωτοδικείο αναπληρώνει ο αρχαιότερος Δικαστής που υπηρετεί σε κάθε τμήμα.

 

 

Σέρρες 25 Ιουνίου 2019

Ο Διευθύνων το Πρωτοδικείο Σερρών

Σωτήριος Μπακαΐμης

Πρόεδρος Πρωτοδικών