ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΕΦΕΤΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

21 Αυγούστου 2019


EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΕΦΕΤΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΤΜΗΜΑ

Παρακαλούμε, όπως ενημερώσετε τους δικηγόρους μέλη του Συλλόγου Σας, να παραλάβουν τα σχετικά τους επί των πολιτικών αποφάσεων που εκδόθηκαν μέχρι και το 2017, διότι αυτά θα καταστραφούν μετά τις 30-9-2019.

Η Προϊσταμένη του Πολιτικού Τμήματος του

Εφετείου Θεσσαλονίκης

Α.Υ.

ΣΩΤΗΡΙΑ ΒΕΡΝΑΡΔΟΥ