ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟΥ – ΑΠΟ 16/9 ΕΩΣ 30/9

3 Σεπτεμβρίου 2019


ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΣΕΡΡΩΝ

Πράξη υπ. αριθ.  177/2019

Ο Πρόεδρος Πρωτοδικών Σερρών

Αφού έλαβα υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 6Α, όπως αυτό προστέθηκε στον Κώδικα Οργανισμού Δικαστηρίων και Κατάστασης Δικαστικών Λειτουργών (Ν. 1756/88) με το άρθρο 3 του Ν. 3472/2006, καθορίζω να προεδρεύσουν οι κ.κ. Ειρηνοδίκες της περιφέρειας του Πρωτοδικείου Σερρών στις συνεδριάσεις των Ειρηνοδικείων της Περιφέρειας Σερρών για το χρονικό διάστημα  από 16 Σεπτεμβρίου 2019  έως  30 Σεπτεμβρίου 2019  ως  εξής:

ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΣΕΡΡΩΝ

Στη συνεδρίαση της Παρασκευής, 20.09.2019, Δημήτριος Δημητριάδης

Στη συνεδρίαση της Παρασκευής, 27.09.2019, Νικολέτα Σαράφη

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ – ΕΚΟΥΣΙΑΣ

Στη συνεδρίαση της Τετάρτης, 18.09.2019, Δημήτριος Δημητριάδης

Στη συνεδρίαση της Τετάρτης, 25.09.2019, Νικολέτα Σαράφη

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΔΙΑΘΗΚΩΝ

Τρίτη 24.09.2019, Νικολέτα Σαράφη

Η συζήτηση των προσωρινών διαταγών του Ν. 3869/2010 στο Ειρηνοδικείο Σερρών θα γίνεται κάθε Πέμπτη και ώρα 09:00 π.μ από τον Ειρηνοδίκη Υπηρεσίας.

Προσημειώσεις και αιτήσεις παροχής νομικής βοήθειας κάθε Πέμπτη στις 11.00 π.μ

ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΣΙΝΤΙΚΗΣ

Στη συνεδρίαση της Πέμπτης, 19.09.2019, Μαρία Ανδρέου

Στη συνεδρίαση της Τρίτης, 24.09.2019,  Μάρθα Ανδρεάδου

Στη συνεδρίαση της Τετάρτης, 25.09.2019, (πταίσματα) Μαρία Ανδρέου

ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΝΙΓΡΙΤΑΣ

Στη συνεδρίαση της Τετάρτης, 18.09.2019, Παναγιώτα Κρομμύδα

Στη συνεδρίαση της Πέμπτης, 19.09.2019, (πταίσματα) Παναγιώτα Κρομμύδα

ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΡΟΔΟΛΙΒΟΥΣ

Στη συνεδρίαση της Πέμπτης, 26.09.2019, Δημήτριος Δημητριάδης, Βασίλειος Καραούλης

 

 

ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΣΕΡΡΩΝ

Από 16.9.2019 έως 20.9.2019, Δημήτριος Δημητριάδης

Από 21.9.2019 έως 27.9.2019, Νικολέτα Σαράφη

Από 28.9.2019 έως 29.9.2019, Δημήτριος Δημητριάδης

Την 30.09.2019, Αγάπη Γενηζεγκινοπούλου

ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΣΙΝΤΙΚΗΣ 

Από 16.09.2019 έως 22.09.2019, Μαρία Ανδρέου

Από 23.09.2019 έως 30.09.2019, Μάρθα Ανδρεάδου

ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΝΙΓΡΙΤΑΣ

Από 16.09.2019 έως 30.09.2019, Παναγιώτα Κρομμύδα,

ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ  ΡΟΔΟΛΙΒΟΥΣ

Από 16.09.2019 έως 30.09.2019, Βασίλειος Καραούλης,

Πταισματοδίκης Υπηρεσίας: Δημήτριος Βενέτης, Αργυρώ Τέγουτζικ

Οι υποθέσεις των ασφαλιστικών μέτρων θα δικάζονται από τον Ειρηνοδίκη Υπηρεσίας .

Κατά τις ημέρες των δικασίμων χρέη Ειρηνοδίκη υπηρεσίας εκτελεί ο Ειρηνοδίκης που έχει οριστεί για την δικάσιμο.

Η παρούσα να αναρτηθεί στον πίνακα ανακοινώσεων του Πρωτοδικείου Σερρών, να συνταχθεί δε σχετική έκθεση που να περιέχει ολόκληρη την πράξη.

 

Σέρρες 30.08.2019

Ο Πρόεδρος Πρωτοδικών

Σωτήριος Μπακαϊμης