ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ – ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2019

12 Σεπτεμβρίου 2019


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΣΕΡΡΩΝ

Πράξη υπ’ αριθμ.  178/2019

Ο Πρόεδρος Πρωτοδικών Σερρών

Αφού έλαβα υπόψη τις διατάξεις του Κώδικα Οργανισμού Δικαστηρίων και Κατάστασης Δικαστικών λειτουργών (Ν. 1756/1988) καθόρισα την υπηρεσία του Πρωτοδικείου Σερρών, για το χρονικό διάστημα από 16 Σεπτεμβρίου 2019 έως 30 Σεπτεμβρίου 2019 ως εξής:

 

Α.-ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ & ΠΟΙΝΙΚΩΝ ΕΔΡΩΝ & ΑΥΤΟΦΩΡΩΝ:

16-9-2019 Δευτέρα:

 1. Μονομελές Τακτικής & Ειδ. πινακίου: Σιβρίδης, Στεφανίδου, Γραμματικός (όχι εφέσεις).
 2. Πρόεδρος Υπηρεσίας: Γραμματικός.
 3. Αυτόφωρα Τριμελούς: Σιβρίδης, Στεφανίδου, Γραμματικός.

17-9-2019  Τρίτη:

 1. Πολυμελές (Τακτική & Εκουσία): Τσερούλη (Αν. Μαλιώρα), Σιβρίδης, Γεωργέλλη, Στεφανίδου, Γραμματικός.
 2. Πρόεδρος Υπηρεσίας: Σιβρίδης.
 3. Αυτόφωρα Τριμελούς: Σιβρίδης, Γεωργέλλη, Γραμματικός.

18-9-2019  Τετάρτη:

 1. Μονομελές/Αυτόφωρα Μονομελούς: Καλαφάτη
 2. Πρόεδρος Υπηρεσίας: Καλαφάτη.
 3. Αυτόφωρα Τριμελούς:  Μπατσάρα, Καλαφάτη, Δημητριάδης.

19-9-2019 Πέμπτη:

 1. Τριμελές/Αυτόφωρα Τριμελούς: Μαλιώρα (Αν. Λύτρα), Τσιτσεκλίδου, Γενηζεγκινοπούλου.
 2. Μονομελές/Αυτόφωρα Μονομελούς: Γεωργέλλη.
 3. Πρόεδρος Υπηρεσίας: Γεωργέλλη.

20-9-2019 Παρασκευή:

 1. Τριμελές/Αυτόφωρα Τριμελούς: Λύτρα (Αν. Μαλιώρα), Καλαφάτη, Τέγουτζικ.
 2. Πρόεδρος Υπηρεσίας: Λύτρα.

21-9-2019 Σάββατο:

 1. Αυτόφωρα Τριμελούς: Τσιτσεκλίδου, Γεωργέλλη, Σαράφη.

23-9-2019 Δευτέρα:

 1. Πρόεδρος Υπηρεσίας: Σιβρίδης.
 2. Αυτόφωρα Τριμελούς: Μπατσάρα, Σιβρίδης, Σαράφη.

24-9-2019 Τρίτη:

 1. Μονομελές Εκουσίας/Ειδική χωρίς πινάκιο: Τσιτσεκλίδου, Κακαβά, Καλαφάτη, Νικολαΐδου (η Έμμ. Πάρεδρος μόνο Εκουσία – όχι εφέσεις).
 2. Ασφαλιστικά: Λύτρα.
 3. Πρόεδρος Υπηρεσίας: Κακαβά.
 4. Αυτόφωρα Τριμελούς: Τσιτσεκλίδου, Κακαβά, Καλαφάτη.

25-9-2019 Τετάρτη:

 1. Μονομελές/Αυτόφωρα Μονομελούς: Στεφανίδου,
 2. Μονομελές Ανηλίκων: Μπατσάρα.
 3. Πρόεδρος Υπηρεσίας: Στεφανίδου.
 4. Αυτόφωρα Τριμελούς: Μπατσάρα, Στεφανίδου, Σαράφη.

26-9-2019 Πέμπτη:

 1. Τριμελές/Αυτόφωρα Τριμελούς: Λύτρα (Αν. Μαλιώρα), Κακαβά, Καχριμανίδου.
 2. Μονομελές/Αυτόφωρα Μονομελούς: Τσιτσεκλίδου.
 3. Πρόεδρος Υπηρεσίας: Τσιτσεκλίδου.

27-9-2019 Παρασκευή:

 1. Τριμελές/Αυτόφωρα Τριμελούς: Τσερούλη (Αν. Μαλιώρα), Σιβρίδης, Βενέτης.
 2. Πρόεδρος Υπηρεσίας: Τσερούλη(Αν.Μαλιώρα).

28-9-2019 Σάββατο:

 1. Αυτόφωρα Τριμελούς: Κακαβά, Στεφανίδου, Δημητριάδης.

30-9-2019 Δευτέρα:

 1. Μονομελές/Αυτόφωρα Μονομελούς: Γραμματικός.
 2. Πρόεδρος Υπηρεσίας: Γραμματικός.
 3. Αυτόφωρα Τριμελούς: Μπατσάρα, Γραμματικός, Γενηζεγκινοπούλου.

 

Β. ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

1) Βουλεύματα

Από  16-30/9/2019: Όλοι οι Δικαστές με Πρόεδρο την κ. Μαλιώρα

2) ΔΙΑΤΑΓΕΣ  ΠΛΗΡΩΜΗΣ :

Από 16/9/2019 έως 20/9/2019: Καλαφάτη.

Από 23/9/2019 έως 27/9/2019: Κακαβά.

Την 30/9/2019: Γραμματικός.

3) Συναινετικές Εξαλείψεις: Κάθε Τετάρτη & Παρασκευή στις 12.00 μ.

4) Νομικές Βοήθειες: Κάθε Τρίτη στις 12.00 μ.

5) Πρόεδρος Υπηρεσίας: Κατά τα Σαββατοκύριακα και τις αργίες ο αρχαιότερος της σύνθεσης των Αυτοφώρων Τριμελούς. Ο Πρόεδρος Υπηρεσίας πρέπει να είναι παρών στην υπηρεσία του καθ΄ όλη τη διάρκεια του ωραρίου λειτουργίας του Πρωτοδικείου.

6) Ο δεξιός της συνθέσεως του Τριμελούς Αυτοφώρων, θα δικάζει τα αυτόφωρα του Μονομελούς, εκτός αν άλλως ορίζεται ειδικότερα.

7) Τα αυτόφωρα τις ημέρες που συνεδριάζει το Ποινικό Δικαστήριο θα δικάζονται από αυτό, εκτός αν άλλως ορίζεται ειδικότερα.

8) Τα κωλύματα του Τριμελούς Πλημμελειοδικείου δικάζονται από το Δικαστή του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου της ίδιας δικασίμου, εκτός αν άλλως ορίζεται ειδικότερα.

– Γίνεται μνεία ότι η υπηρεσία υπόκειται σε αλλαγές, σύμφωνα με τις ανάγκες της Υπηρεσίας.

 

Σέρρες, 6 Σεπτεμβρίου 2019

Ο Διευθύνων

το Πρωτοδικείο Σερρών

Σωτήριος Μπακαΐμης

Πρόεδρος Πρωτοδικών