ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ – ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2019

30 Σεπτεμβρίου 2019


 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΣΕΡΡΩΝ

Πράξη:  187/2019

Η Πρόεδρος Πρωτοδικών Σερρών

 

Αφού έλαβα υπόψη τις διατάξεις του Κώδικα Οργανισμού Δικαστηρίων και Κατάστασης Δικαστικών λειτουργών (Ν. 1756/1988) καθόρισα την υπηρεσία του Πρωτοδικείου Σερρών, μηνός Οκτωβρίου 2019 ως εξής:

 

Α.- ΥΠΗΡΕΣΙEΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ-ΠΟΙΝΙΚΩΝ ΕΔΡΩΝ & ΑΥΤΟΦΩΡΩΝ:

1-10-2018 Τρίτη:

 1. Έναρξη ΜΟΔ/Αυτόφωρα Τριμελούς: Μαλιώρα, Μπατσάρα, Γραμματικός.
 2. Πρόεδρος Υπηρεσίας: Γραμματικός.
 3. Αυτόφωρα Μονομελούς: Γραμματικός.

2-10-2019 Τετάρτη:

 1. ΜΟΔ/Αυτόφωρα Τριμελούς: Λύτρα (Αν. Μαλιώρα), Καλαφάτη, Στεφανίδου.
 2. Μονομελές/Αυτόφωρα Μονομελούς: Κακαβά.
 3. Πρόεδρος Υπηρεσίας: Λύτρα. 

3-10-2019 Πέμπτη:

 1. ΑΡΓΙΑ/Αυτόφωρα Τριμελούς: Μαλιώρα, Μπατσάρα, Γενηζεγκινοπούλου.

4-10-2019 Παρασκευή:

 1. Πρόεδρος Υπηρεσίας: Γεωργέλλη.
 2. Αυτόφωρα Τριμελούς: Μπατσάρα, Γεωργέλλη, Γενηζεγκινοπούλου.

5-10-2019 Σάββατο:

 1. Αυτόφωρα Τριμελούς: Κακαβά, Στεφανίδου, Γενηζεγκινοπούλου. 

7-10-2019 Δευτέρα:

 1. Μονομελές Τακτικής & Ειδ. πινακίου:
 2. Τσιτσεκλίδου, Καλαφάτη, Γεωργέλλη, Στεφανίδου.
 3. Πρόεδρος Υπηρεσίας: Καλαφάτη.
 4. Αυτόφωρα Τριμελούς: Καλαφάτη, Γεωργέλλη, Στεφανίδου.

8-10-2019 Τρίτη:

 1. Μονομελές Εκουσίας/Ειδική: Τσιτσεκλίδου, Κακαβά, Σιβρίδης, Νικολαϊδου.
 2. Ασφαλιστικά: Μαλιώρα.
 3. Πρόεδρος Υπηρεσίας: Τσιτσεκλίδου.
 4. Αυτόφωρα Τριμελούς: Τσιτσεκλίδου, Κακαβά, Νικολαϊδου.

9-10-2019 Τετάρτη:

 1. Μονομελές/Αυτόφωρα Μονομελούς: Σιβρίδης.
 2. Πρόεδρος Υπηρεσίας: Σιβρίδης.
 3. Αυτόφωρα Τριμελούς: Σιβρίδης, Γεωργέλλη, Ανδρέου.

10-10-2019 Πέμπτη:

 1. Τριμελές/Αυτόφωρα Τριμελούς: Λύτρα (Αν. Τσερούλη), Κακαβά, Γκεκόπουλος.
 2. Μονομελές/Αυτόφωρα Μονομελούς: Καλαφάτη.
 3. Πρόεδρος Υπηρεσίας: Κακαβά.

11-10-2019 Παρασκευή:

 1. Τριμελές/Αυτόφωρα Τριμελούς: Μαλιώρα (Αν. Λύτρα), Γραμματικός, Νικολαϊδου.
 2. Πρόεδρος Υπηρεσίας: Γραμματικός.

12-10-2019 Σάββατο:

 1. Αυτόφωρα Τριμελούς: Τσιτσεκλίδου, Σιβρίδης, Ανδρέου.

14-10-2019 Δευτέρα:

 1. Πρόεδρος Υπηρεσίας: Στεφανίδου.
 2. Αυτόφωρα Τριμελούς: Μαλιώρα, Στεφανίδου, Λιακοπούλου.

15-10-2019 Τρίτη:

 1. Πολυμελές (Τακτική & Εκουσία): Τσερούλη (Αν. Λύτρα),  Τσιτσεκλίδου, Κακαβά, Καλαφάτη.
 2. Πρόεδρος Υπηρεσίας: Τσιτσεκλίδου.
 3. Αυτόφωρα Τριμελούς: Τσιτσεκλίδου, Κακαβά, Καλαφάτη.

16-10-2019 Τετάρτη:

 1. Μονομελές/Αυτόφωρα Μονομελούς: Γεωργέλλη.
 2. Πρόεδρος Υπηρεσίας: Γεωργέλλη.
 3. Αυτόφωρα Τριμελούς: Κακαβά, Γεωργέλλη, Λιακοπούλου.

17-10-2019 Πέμπτη:

 1. Τριμελές/Αυτόφωρα Τριμελούς: Μαλιώρα (Αν. Τσερούλη), Κακαβά, Καραούλης.
 2. Μονομελές/Αυτόφωρα Μονομελούς: Στεφανίδου.
 3. Πρόεδρος Υπηρεσίας: Κακαβά.

18-10-2019  Παρασκευή:

 1. Τριμελές/Αυτόφωρα Τριμελούς: Τσερούλη (Αν. Λύτρα),  Γραμματικός, Σαράφη.
 2. Πρόεδρος Υπηρεσίας: Γραμματικός.

19-10-2019 Σάββατο:

 1. Αυτόφωρα Τριμελούς: Καλαφάτη, Γεωργέλλη, Λιακοπούλου.

21-10-2019 Δευτέρα:

 1. Μονομελές Τακτικής & Ειδ. πινακίου: Κακαβά, Σιβρίδης, Γραμματικός.
 2. Πρόεδρος Υπηρεσίας: Σιβρίδης.
 3. Αυτόφωρα Τριμελούς: Κακαβά, Σιβρίδης, Γκεκόπουλος.

22-10-2019 Τρίτη:

 1. Μονομελές Εκουσίας/Ειδική: Καλαφάτη, Γεωργέλλη, Γραμματικός, Νικολαϊδου.
 2. Ασφαλιστικά: Τσερούλη (Αν. Λύτρα).
 3. Πρόεδρος Υπηρεσίας: Καλαφάτη.
 4. Αυτόφωρα Τριμελούς: Καλαφάτη, Γεωργέλλη, Νικολαϊδου.

23-10-2019 Τετάρτη:

 1. ΜΟΔ/Αυτόφωρα Τριμελούς: Τσερούλη (Αν. Μαλιώρα), Σιβρίδης, Γεωργέλλη.
 2. Μονομελές/Αυτόφωρα Μονομελούς: Κακαβά.
 3. Πρόεδρος Υπηρεσίας: Γεωργέλλη.

24-10-2019  Πέμπτη:

 1. Τριμελές/Αυτόφωρα Τριμελούς: Λύτρα (Αν. Μαλιώρα), Στεφανίδου, Ανδρεάδου.
 2. Μονομελές/Αυτόφωρα Μονομελούς: Σιβρίδης.
 3. Πρόεδρος Υπηρεσίας: Στεφανίδου.

25-10-2019 Παρασκευή:

 1. Τριμελές/Αυτόφωρα Τριμελούς: Τσιτσεκλίδου (Αν. Λύτρα), Γεωργέλλη, Δημητριάδης.
 2. Πρόεδρος Υπηρεσίας: Γεωργέλλη.

26-10-2019 Σάββατο:

 1. Αυτόφωρα Τριμελούς: Μπατσάρα, Γραμματικός, Γκεκόπουλος.

28-10-2019 Δευτέρα:

 1. Πρόεδρος Υπηρεσίας: Καλαφάτη.
 2. Αυτόφωρα Τριμελούς: Μπατσάρα, Καλαφάτη, Ανδρεάδου. 

29-10-2019 Τρίτη:

 1. Πρόεδρος Υπηρεσίας: Σιβρίδης.
 2. Αυτόφωρα Τριμελούς: Κακαβά, Σιβρίδης, Ανδρεάδου.

30-10-2019 Τετάρτη:

 1. Μονομελές/Αυτόφωρα Μονομελούς: Γραμματικός.
 2. Μονομελές Ανηλίκων: Μπατσάρα.
 3. Πρόεδρος Υπηρεσίας: Γραμματικός.
 4. Αυτόφωρα Τριμελούς: Μπατσάρα, Γραμματικός, Ανδρεάδου.

 

31-10-2019 Πέμπτη:

 1. Τριμελές/Αυτόφωρα Τριμελούς: Τσερούλη (Αν. Τσιτσεκλίδου), Στεφανίδου, Ανδρέου.
 2. Μονομελές/Αυτόφωρα Μονομελούς: Καλαφάτη.
 3. Πρόεδρος Υπηρεσίας: Στεφανίδου.

 

Β. ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ:

ΒΟΥΛΕΥΜΑΤΑ:

Από 1 έως 31/10/2019: Όλοι οι Πρωτοδίκες με Πρόεδρο την κ. Μαλιώρα.

 

ΔΙΑΤΑΓΕΣ  ΠΛΗΡΩΜΗΣ:

Από 1/10/2019 έως 4/10/2019: κ. Γραμματικός.

Από 7/10/2019 έως 11/10/2019: κ. Καλαφάτη.

Από 14/10/2019 έως 18/10/2019: κ. Στεφανίδου.

Από 21/10/2019 έως 25/10/2019: κ. Τσιτσεκλίδου.

Από 29/10/2019 έως 31/10/2019: κ. Σιβρίδης.

 

Συναινετικές εξαλείψεις: κάθε Τρίτη και Παρασκευή στις 12.00 μ.

Νομικές Βοήθειες: Κάθε Τρίτη στις 12.00 μ.

Πρόεδρος Υπηρεσίας: Κατά τα Σαββατοκύριακα και τις αργίες ο αρχαιότερος της σύνθεσης των Αυτοφώρων Τριμελούς. Ο Πρόεδρος Υπηρεσίας πρέπει να είναι παρών στην υπηρεσία του καθ΄ όλη τη διάρκεια του ωραρίου λειτουργίας του Πρωτοδικείου.

– Ο δεξιός της σύνθεσης του Τριμελούς Αυτοφώρων, θα δικάζει τα αυτόφωρα του Μονομελούς, εκτός αν άλλως ορίζεται ειδικότερα.

– Τα αυτόφωρα τις ημέρες που συνεδριάζει το Ποινικό Δικαστήριο θα δικάζονται από αυτό, εκτός αν άλλως ορίζεται ειδικότερα.

– Τα κωλύματα του Τριμελούς Πλημμελειοδικείου δικάζονται από τον Δικαστή του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου της ίδιας δικασίμου, εκτός αν άλλως ορίζεται.

 • Γίνεται μνεία ότι η υπηρεσία υπόκειται σε αλλαγές, σύμφωνα με τις ανάγκες της Υπηρεσίας.

 

 

Σέρρες, 26 Σεπτεμβρίου 2019

Η Αναπλ. Διευθύνουσα

το Πρωτοδικείο Σερρών

Στεργιανή Μαλιώρα

Πρόεδρος Πρωτοδικών