ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟΥ – ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2019

14 Οκτωβρίου 2019


ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΣΕΡΡΩΝ

Πράξη υπ. αριθ. 183/2019

Η Πρόεδρος Πρωτοδικών Σερρών

Αφού έλαβα υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 6Α, όπως αυτό προστέθηκε στον Κώδικα Οργανισμού Δικαστηρίων και Κατάστασης Δικαστικών Λειτουργών (Ν. 1756/88) με το άρθρο 3 του Ν. 3472/2006, καθορίζω να προεδρεύσουν οι κ.κ. Ειρηνοδίκες της περιφέρειας του Πρωτοδικείου Σερρών στις συνεδριάσεις των Ειρηνοδικείων της Περιφέρειας Σερρών για το χρονικό διάστημα από 01 Οκτωβρίου 2019 έως 31 Οκτωβρίου 2019  ως  εξής:

ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΣΕΡΡΩΝ

Στη συνεδρίαση της Παρασκευής, 04.10.2019, Αγάπη Γενηζεγκινοπούλου

Στη συνεδρίαση της Παρασκευής, 11.10.2019, Μαρία Ανδρέου

Στη συνεδρίαση της Παρασκευής, 18.10.2019, Μαρία Ανδρέου

Στη συνεδρίαση της Παρασκευής, 25.10.2019, Νικόλαος Γκεκόπουλος

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ – ΕΚΟΥΣΙΑΣ

Στη συνεδρίαση της Τετάρτης, 02.10.2019, Αγάπη Γενηζεγκινοπούλου

Στη συνεδρίαση της Τετάρτης, 09.10.2019, Μαρία Ανδρέου

Στη συνεδρίαση της Τετάρτης, 16.10.2019, Δημήτριος Δημητριάδης

Στη συνεδρίαση της Τετάρτης,  23.10.2019, Νικόλαος Γκεκόπουλος

Στη συνεδρίαση της Τετάρτης,  30.10.2019, Μάρθα Ανδρεάδου

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΔΙΑΘΗΚΩΝ

Τρίτη 08.10.2019, Μαρία Ανδρέου

Τρίτη 22.10.2019, Νικόλαος Γκεκόπουλος

Η συζήτηση των προσωρινών διαταγών του Ν. 3869/2010 στο Ειρηνοδικείο Σερρών θα γίνεται κάθε Πέμπτη και ώρα 09:00 π.μ από τον Ειρηνοδίκη Υπηρεσίας.

Προσημειώσεις και αιτήσεις παροχής νομικής βοήθειας κάθε Πέμπτη στις 11.00 π.μ

ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΣΙΝΤΙΚΗΣ

Στη συνεδρίαση της Πέμπτης, 10.10.2019, Παναγιώτα Κρομμύδα

Στη συνεδρίαση της Τρίτης, 29.10.2019,  Βασίλειος Καραούλης

ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΝΙΓΡΙΤΑΣ

Στη συνεδρίαση της Τετάρτης, 02.10.2019, Δημήτριος Δημητριάδης

ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΡΟΔΟΛΙΒΟΥΣ

Στη συνεδρίαση της Πέμπτης, 31.10.2019, Σοφία Καχριμανίδου

 

 

 ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΣΕΡΡΩΝ

Από 01.10.2019 έως 06.10.2019, Αγάπη Γενηζεγκινοπούλου

Από 07.10.2019 έως 13.10.2019, Μαρία Ανδρέου

Από 14.10.2019 έως 15.10.2019 Μάρθα Ανδρεάδου

Στις 16.10-2019 Δημήτριος Δημητριάδης

Στις 17.10.2019 Σοφία Καχριμανίδου

Από 18.10.2019 έως 20.10.2019 Μαρία Ανδρέου

Από 21.10.2019 έως 27.10.2019, Νικόλαος Γκεκόπουλος

Από 28.10.2019 έως 31.10.2019, Μάρθα Ανδρεάδου

ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΣΙΝΤΙΚΗΣ 

Από 01.10.2019 έως 15.10.2019, Νικολέτα Σαράφη, Παναγιώτα Κρομμύδα

Από 16.10.2019 έως 31.10.2019, Νικολέτα Σαράφη, Βασίλειος Καραούλης

ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΝΙΓΡΙΤΑΣ

Από 01.10.2019 έως 31.10.2019, Δημήτριος Δημητριάδης

ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ  ΡΟΔΟΛΙΒΟΥΣ

Από 1.10.2019 έως 31.10.2019, Σοφία Καχριμανίδου

 

Πταισματοδίκης Υπηρεσίας: Δημήτριος Βενέτης, Αργυρώ Τέγουτζικ

Οι υποθέσεις των ασφαλιστικών μέτρων θα δικάζονται από τον Ειρηνοδίκη Υπηρεσίας .

Κατά τις ημέρες των δικασίμων χρέη Ειρηνοδίκη υπηρεσίας εκτελεί ο Ειρηνοδίκης που έχει οριστεί για την δικάσιμο.

Η παρούσα να αναρτηθεί στον πίνακα ανακοινώσεων του Πρωτοδικείου Σερρών, να συνταχθεί δε σχετική έκθεση που να περιέχει ολόκληρη την πράξη.

 

Σέρρες 17. 09. 2019

Η  Πρόεδρος Πρωτοδικών

Στεργιανή Μαλιώρα