ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟΥ – ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2019

16 Οκτωβρίου 2019


ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΣΕΡΡΩΝ

Πράξη υπ. αριθ. 196/2019

Η Πρόεδρος Πρωτοδικών Σερρών

Αφού έλαβα υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 6Α, όπως αυτό προστέθηκε στον Κώδικα Οργανισμού Δικαστηρίων και Κατάστασης Δικαστικών Λειτουργών (Ν. 1756/88) με το άρθρο 3 του Ν. 3472/2006, καθορίζω να προεδρεύσουν οι κ.κ. Ειρηνοδίκες της περιφέρειας του Πρωτοδικείου Σερρών στις συνεδριάσεις των Ειρηνοδικείων της Περιφέρειας Σερρών για το χρονικό διάστημα από 01 Νοεμβρίου 2019 έως 30 Νοεμβρίου 2019  ως  εξής:

 

ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΣΕΡΡΩΝ

Στη συνεδρίαση της Παρασκευής, 01.11.2019, Μάρθα Ανδρεάδου

Στη συνεδρίαση της Παρασκευής, 8.11.2019, Σοφία Καχριμανίδου

Στη συνεδρίαση της Παρασκευής, 15.11.2019, Βασίλειος Καραούλης

Στη συνεδρίαση της Παρασκευής, 22.11.2019, Παναγιώτα Κρομμύδα

Στη συνεδρίαση της Παρασκευής 29-11-2019, Δημήτριος Δημητριάδης

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ – ΕΚΟΥΣΙΑΣ

Στη συνεδρίαση της Τετάρτης, 06.11.2019, Σοφία Καρχιμανίδου

Στη συνεδρίαση της Τετάρτης, 13.11.2019, Βασίλειος Καραούλης

Στη συνεδρίαση της Τετάρτης, 20.11.2019, Παναγιώτα Κρομμύδα, Μάρθα Ανδρεάδου (επανάληψη συζήτησης)

Στη συνεδρίαση της Τετάρτης,  27.11.2019, Δημήτριος Δημητριάδης, Oλυμπία Λιακοπούλου (επανάληψη συζήτησης)

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΔΙΑΘΗΚΩΝ

Τρίτη 12.11.2019, Βασίλειος Καραούλης

Τρίτη 26.11.2019, Δημήτριος Δημητριάδης

Η συζήτηση των προσωρινών διαταγών του Ν. 3869/2010 στο Ειρηνοδικείο Σερρών θα γίνεται κάθε Πέμπτη και ώρα 09:00 π.μ από τον Ειρηνοδίκη Υπηρεσίας.

Προσημειώσεις και αιτήσεις παροχής νομικής βοήθειας κάθε Πέμπτη στις 11.00 π.μ

ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΣΙΝΤΙΚΗΣ

Στη συνεδρίαση της Πέμπτης, 7.11.2019, Νικόλαος Γκεκόπουλος

Στη συνεδρίαση της Τρίτης, 26.11.2019, Νικολέτα Σαράφη, Σοφία Καχριμανίδου (επανάληψη συζήτησης).

ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΝΙΓΡΙΤΑΣ

Στη συνεδρίαση της Τετάρτης, 06.11.2019, Αγάπη Γενηζεγκηνοπούλου

ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΡΟΔΟΛΙΒΟΥΣ

Στη συνεδρίαση της Πέμπτης, 28.11.2019, Ολυμπία Λιακοπούλου

ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΣΕΡΡΩΝ

Από 01.11.2019 έως 03.11.2019, Μάρθα Ανδρεάδου

Από 04.11.2019 έως 10.11.2019, Σοφία Καχριμανίδου

Από 11.11.2019 έως 17.11.2019, Βασίλειος Καραούλης

Από 18.11.2019 έως 24.11.2019, Παναγιώτα Κρομμύδα

Από 25.11.2019 έως 30.11.2019, Δημήτριος Δημητριάδης

ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΣΙΝΤΙΚΗΣ 

Από 01.11.2019 έως 15.11.2019, Νικόλαος Γκεκόπουλος, Μαρία Ανδρέου

Από 16.11.2019 έως 30.11.2019,  Νικολέτα Σαράφη, Μαρία Ανδρέου

ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΝΙΓΡΙΤΑΣ

Από 01.11.2019 έως 30.11.2019, Αγάπη Γενηζεγκηνοπούλου

ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ  ΡΟΔΟΛΙΒΟΥΣ

Από 1.11.2019 έως 7.11.2019 Μάρθα Ανδρεάδου, 8.11.2019 έως 30.11.2019, Ολυμπία Λιακοπούλου

 

Πταισματοδίκης Υπηρεσίας: Δημήτριος Βενέτης, Αργυρώ Τέγουτζικ

Οι υποθέσεις των ασφαλιστικών μέτρων θα δικάζονται από τον Ειρηνοδίκη Υπηρεσίας .

Κατά τις ημέρες των δικασίμων χρέη Ειρηνοδίκη υπηρεσίας εκτελεί ο Ειρηνοδίκης που έχει οριστεί για την δικάσιμο.

Η παρούσα να αναρτηθεί στον πίνακα ανακοινώσεων του Πρωτοδικείου Σερρών, να συνταχθεί δε σχετική έκθεση που να περιέχει ολόκληρη την πράξη.

 

Σέρρες   15 .10. 2019

Η  Πρόεδρος Πρωτοδικών

Ελένη Τσερούλη