ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ – ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2019

1 Νοεμβρίου 2019


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΣΕΡΡΩΝ

Πράξη:       /2019

Η Πρόεδρος Πρωτοδικών Σερρών

 

Αφού έλαβα υπόψη τις διατάξεις του Κώδικα Οργανισμού Δικαστηρίων και Κατάστασης Δικαστικών λειτουργών (Ν. 1756/1988) καθόρισα την υπηρεσία του Πρωτοδικείου Σερρών, μηνός Νοεμβρίου 2019 ως εξής:

 

Α.- ΥΠΗΡΕΣΙEΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ-ΠΟΙΝΙΚΩΝ ΕΔΡΩΝ & ΑΥΤΟΦΩΡΩΝ:

 

1-11-2018 Παρασκευή:

 1. Έναρξη ΜΟΔ/Αυτόφωρα Τριμελούς: Μαλιώρα (Αν. Λύτρα)-Κακαβά-  Καλαφάτη.
 2. Πρόεδρος Υπηρεσίας: Μαλιώρα

2-11-2019 Σάββατο:

 1. Αυτόφωρα Τριμελούς: Μπατσάρα- Γραμματικός- Ανδρεάδου

 4-11-2019 Δευτέρα:

 1. Μονομελές Τακτικής & Ειδ. Πινακίου: Τσιτσεκλίδου- Γεωργέλλη, Στεφανίδου- Νικολαϊδου.
 2. Αυτόφωρα Τριμελούς: Τσιτσεκλίδου- Γεωργέλλη Στεφανίδου
 3. Πρόεδρος Υπηρεσίας: Τσιτσεκλίδου

 5-11-2019 Τρίτη:

 1. Αυτόφωρα Τριμελούς: Μπατσάρα-Σιβρίδης- Καχριμανίδου.
 2. Πρόεδρος Υπηρεσίας: Σιβρίδης

 6-11-2019 Τετάρτη:

 1. ΜΟΔ/Αυτόφωρα Τριμελούς: Μαλιώρα (Αν. Λύτρα)-Τσιτσεκλίδου-Στεφανίδου
 2. Μονομελές/Αυτόφωρα Μονομελούς: Νικολαϊδου
 3. Πρόεδρος Υπηρεσίας: Μαλιώρα

7-11-2019 Πέμπτη:

 1. Τριμελές/Αυτόφωρα Τριμελούς: Λύτρα (Αν. Μαλιώρα)- Τσιτσεκλίδου – Λιακοπούλου
 2. Μονομελές/Αυτόφωρα Μονομελούς: Καλαφάτη
 3. Πρόεδρος Υπηρεσίας: Καλαφάτη

8-11-2019: Παρασκευή:

 1. Τριμελές/Αυτόφωρα Τριμελούς: Τσερούλη (Αν.Λύτρα)-Γραμματικός – Γενηζεγκηνοπούλου                                       
 2. Πρόεδρος Υπηρεσίας: Τσερούλη

9-11-2019 Σάββατο:

 1. Αυτόφωρα Τριμελούς: Κακαβά-Γεωργέλλη Καχριμανίδου

11-11-2019: Δευτέρα:

 1. Αυτόφωρα Τριμελούς: Τσερούλη-Μπατσάρα- Καραούλης
 2. Πρόεδρος Υπηρεσίας:  Τσερούλη

12-11-2019 Τρίτη:

 1. Μονομελές Εκουσίας/Ειδική χωρίς πινάκιο/ Ειδική με πινάκιο: Κακαβά – Σιβρίδης- Στεφανίδου- Νικολαϊδου.
 2. Ασφαλιστικά: Λύτρα
 3. Αυτόφωρα Τριμελούς: Σιβρίδης- Στεφανίδου- Νικολαϊδου.
 4. Πρόεδρος Υπηρεσίας: Στεφανίδου

13-11-2019:Τετάρτη:

 1. Μονομελές/Αυτόφωρα Μονομελούς: Γεωργέλλη
 2. Αυτόφωρα Τριμελούς: Μπατσάρα- Γεωργέλλη- Καραούλης
 3. Πρόεδρος Υπηρεσίας: Γεωργέλλη

14-11-2019: Πέμπτη:

 1. Τριμελές/Αυτόφωρα Τριμελούς: Λύτρα (Αν. Μαλιώρα)-Γεωργέλλη- Δημητριάδης
 2. Μονομελές/Αυτόφωρα Μονομελούς: Κακαβά
 3. Πρόεδρος Υπηρεσίας: Κακαβά

15-11-2019:Παρασκευή:

 1. Τριμελές/Αυτόφωρα Τριμελούς: Μαλιώρα (Αν. Τσερούλη)-Καλαφάτη-Τέγουτζικ
 2. Πρόεδρος Υπηρεσίας: Μαλιώρα

16-11-2019 Σάββατο:

 1. Αυτόφωρα Τριμελούς: Τσιτσεκλίδου-Σιβρίδης- Καραούλης

18-11-2019:Δευτέρα:

 1. Μονομελές τακτικής & Ειδ. Πινακίου: Κακαβά- Σιβρίδης- Καλαφάτη – Γραμματικός.
 2. Αυτόφωρα Τριμελούς: Σιβρίδης- Καλαφάτη- Γραμματικός.
 3. Πρόεδρος Υπηρεσίας: Γραμματικός

19-11-2019: Τρίτη:

 1. Πολυμελές: Τσερούλη (Αν. Λύτρα)-Σιβρίδης-Γεωργέλλη-Γραμματικός [ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΣΤΙΣ 10.00]
 2. Αυτόφωρα Τριμελούς: Σιβρίδης- Γεωργέλλη-Γραμματικός
 3. Πρόεδρος Υπηρεσίας: Γραμματικός

20-11-2019:Τετάρτη:

 1. ΜΟΔ/Αυτόφωρα Τριμελούς: Τσερούλη (Αν.Μαλιώρα)-Κακαβά-Γραμματικός
 2. Μονομελές/Αυτόφωρα Μονομελούς: Νικολαϊδου
 3. Πρόεδρος Υπηρεσίας: Τσερούλη

21-11-2019:Πέμπτη:

 1. Τριμελές/Αυτόφωρα Τριμελούς: Μαλιώρα (Αν. Λύτρα)-Στεφανίδου- Καχριμανίδου
 2. Μονομελές/Αυτόφωρα Μονομελούς: Σιβρίδης
 3. Πρόεδρος Υπηρεσίας: Σιβρίδης 

22-11-2019:Παρασκευή:

 1. Τριμελές/Αυτόφωρα Τριμελούς: Λύτρα (Αν. Τσερούλη)- Σιβρίδης-  Βενέτης
 2. Πρόεδρος Υπηρεσίας: Λύτρα

23-11-2019 Σάββατο:

 1. Αυτόφωρα Τριμελούς: Κακαβά-Καλαφάτη- Κρομμύδα 

25-11-2019: Δευτέρα:

 1. Μονομελές/Αυτόφωρα Μονομελούς: Στεφανίδου
 2. Πρόεδρος Υπηρεσίας: Στεφανίδου

26-11-2019:Τρίτη:

 1. Μονομελές Εκουσίας/Ειδική χωρίς πινάκιο/Ειδική με πινάκιο: Τσιτσεκλίδου- Καλαφάτη- Γεωργέλλη- Νικολαϊδου
 2. Ασφαλιστικά: Μαλιώρα
 3. Πρόεδρος Υπηρεσίας: Καλαφάτη
 4. Αυτόφωρα Τριμελούς: Καλαφάτη- Γεωργέλλη- Νικολαϊδου

27-11-2019: Τετάρτη:

 1. Μονομελές/Αυτόφωρα Μονομελούς: Γραμματικός
 2. Μονομελές Ανηλίκων: Μπατσάρα
 3. Αυτόφωρα Τριμελούς: Μπατσάρα-Γραμματικός- Δημητριάδης
 4. Πρόεδρος Υπηρεσίας: Γραμματικός 

28-11-2019 Πέμπτη:

 1. Τριμελές/Αυτόφωρα Τριμελούς: Τσερούλη (Αν. Μαλιώρα)- Κακαβά-Κρομμύδα
 2. Μονομελές/Αυτόφωρα Μονομελούς: Τσιτσεκλίδου
 3. Πρόεδρος Υπηρεσίας: Τσιτσεκλίδου 

29-11-2019 Παρασκευή:

 1. Αυτόφωρα Τριμελούς: Λύτρα -Γεωργέλλη– Δημητριάδης
 2. Πρόεδρος Υπηρεσίας: Λύτρα

30-11-2019 Σάββατο:

 1. Αυτόφωρα Τριμελούς: Μπατσάρα- Στεφανίδου- Δημητριάδης

 

Β. ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ:

ΒΟΥΛΕΥΜΑΤΑ:

Από 1 έως 30/11/2019: Όλοι οι Πρωτοδίκες με Πρόεδρο την κ. Μαλιώρα.

 

ΔΙΑΤΑΓΕΣ  ΠΛΗΡΩΜΗΣ:

Από 1/11/2019: Κακαβά

Από 4/11/2019 έως 8/11/2019: Κακαβά

Από 11/11/2019 έως 15/11/2019: Σιβρίδης

Από 18/11/2019 έως 22/11/2019: Γραμματικός

Από 25/11/2019 έως 29/11/2019: Γεωργέλλη

 

Συναινετικές εξαλείψεις: κάθε Τρίτη και Παρασκευή στις 12.00 μ.

Νομικές Βοήθειες: Κάθε Τρίτη στις 12.00 μ.

Πρόεδρος Υπηρεσίας: Κατά τα Σαββατοκύριακα και τις αργίες ο αρχαιότερος της σύνθεσης των Αυτοφώρων Τριμελούς. Ο Πρόεδρος Υπηρεσίας πρέπει να είναι παρών στην υπηρεσία του καθ΄ όλη τη διάρκεια του ωραρίου λειτουργίας του Πρωτοδικείου.

– Ο δεξιός της σύνθεσης του Τριμελούς Αυτοφώρων, θα δικάζει τα αυτόφωρα του Μονομελούς, εκτός αν άλλως ορίζεται ειδικότερα.

– Τα αυτόφωρα τις ημέρες που συνεδριάζει το Ποινικό Δικαστήριο θα δικάζονται από αυτό, εκτός αν άλλως ορίζεται ειδικότερα.

– Τα κωλύματα του Τριμελούς Πλημμελειοδικείου δικάζονται από τον Δικαστή του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου της ίδιας δικασίμου, εκτός αν άλλως ορίζεται.

 

 • Γίνεται μνεία ότι η υπηρεσία υπόκειται σε αλλαγές, σύμφωνα με τις ανάγκες της Υπηρεσίας.

 

 

Σέρρες, Οκτωβρίου 2019

Η Διευθύνουσα

το Πρωτοδικείο Σερρών

Ελένη Τσερούλη

Πρόεδρος Πρωτοδικών