ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ – ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2019

29 Νοεμβρίου 2019


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΣΕΡΡΩΝ

Πράξη: 216/2019

Η Πρόεδρος Πρωτοδικών Σερρών

 

Αφού έλαβα υπόψη τις διατάξεις του Κώδικα Οργανισμού Δικαστηρίων και Κατάστασης Δικαστικών λειτουργών (Ν. 1756/1988) καθόρισα την υπηρεσία του Πρωτοδικείου Σερρών, μηνός Δεκεμβρίου 2019 ως εξής:

 

Α.- ΥΠΗΡΕΣΙEΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ-ΠΟΙΝΙΚΩΝ ΕΔΡΩΝ & ΑΥΤΟΦΩΡΩΝ:

2-12-2019 Δευτέρα:

 1. Έναρξη ΜΟΔ/Αυτόφωρα Τριμελούς: Μαλιώρα (αν. Λύτρα)-Γεωργέλλη-Γραμματικός
 2. Μονομελές Τακτικής & Ειδ. Πινακίου: Τσιτσεκλίδου-Σιβρίδης-Γεωργέλλη-Γραμματικός
 3. Πρόεδρος Υπηρεσίας: Μαλιώρα

3-12-2019 Τρίτη:

 1. Ασφαλιστικά: Λύτρα [ΕΞΑΛΕΙΨΕΙΣ]
 2. Αυτόφωρα Τριμελούς: Λύτρα-Μπατσάρα-Νικολέτα Σαράφη
 3. Πρόεδρος Υπηρεσίας: Λύτρα

4-12-2019 Τετάρτη:

 1. ΜΟΔ/Αυτόφωρα Τριμελούς: Μαλιώρα (αν. Λύτρα)-Κακαβά-Σιβρίδης
 2. Μονομελές/Αυτόφωρα Μονομελούς: Νικολαϊδου
 3. Πρόεδρος Υπηρεσίας: Σιβρίδης

5-12-2019 Πέμπτη:

 1. Τριμελές/Αυτόφωρα Τριμελούς: Λύτρα (αν. Μαλιώρα)-Τσιτσεκλίδου-Μαρία Ανδρέου
 2. Μονομελές/Αυτόφωρα Μονομελούς: Στεφανίδου
 3. Πρόεδρος Υπηρεσίας: Στεφανίδου

6-12-2019 Παρασκευή:

 1. Αυτόφωρα Τριμελούς: Μπατσάρα-Κακαβά –Νικολέτα Σαράφη
 2. Πρόεδρος Υπηρεσίας: Κακαβά

7-12-2019 Σάββατο:

 1. Αυτόφωρα Τριμελούς: Κακαβά-Γραμματικός-Νικολέτα Σαράφη

9-12-2019 Δευτέρα:

 1. Αυτόφωρα Τριμελούς: Λύτρα-Στεφανίδου-Ολυμπία Λιακοπούλου
 2. Πρόεδρος Υπηρεσίας: Λύτρα

10-12-2019 Τρίτη:

 1. Μονομελές εκουσίας/Ειδική χωρίς πινάκιο: Τσιτσεκλίδου-Σιβρίδης-Γεωργέλλη-Γραμματικός
 2. Ασφαλιστικά:  Τσερούλη
 3. Αυτόφωρα Τριμελούς: Σιβρίδης-Γεωργέλλη-Γραμματικός
 4. Πρόεδρος Υπηρεσίας: Τσιτσεκλίδου

11-12-2019 Τετάρτη:

 1. ΜΟΔ/Αυτόφωρα Τριμελούς: Tσερούλη (αν. Λύτρα)-Τσιτσεκλίδου-Καλαφάτη
 2. Μονομελές/Αυτόφωρα Μονομελούς: Γεωργέλλη
 3. Πρόεδρος Υπηρεσίας: Γεωργέλλη

12-12-2019 Πέμπτη:

 1. Τριμελές/Αυτόφωρα Τριμελούς: Λύτρα (αν.Μαλιώρα)-Κακαβά-Νικολέτα Σαράφη
 2. Μονομελές/Αυτόφωρα Μονομελούς: Γραμματικός
 3. Πρόεδρος Υπηρεσίας: Γραμματικός

13-12-2019 Παρασκευή:

 1. Τριμελές/Αυτόφωρα Τριμελούς: Μαλιώρα (αν. Τσερούλη)-Σιβρίδης-Βασίλειος Καραούλης
 2. Πρόεδρος Υπηρεσίας: Μαλιώρα

14-12-2019 Σάββατο:

 1. Αυτόφωρα Τριμελούς: Τσιτσεκλίδου- Στεφανίδου-Ολυμπία Λιακοπούλου

16-12-2019 Δευτέρα:

 1. Μονομελές τακτικής/Μονομελές ειδικής πινακίου: Κακαβά-Καλαφάτη-Στεφανίδου-Νικολαϊδου
 2. Αυτόφωρα Τριμελούς: Κακαβά-Καλαφάτη-Στεφανίδου
 3. Πρόεδρος Υπηρεσίας: Στεφανίδου

17-12-2019  Τρίτη:

 1. Πολυμελές (Τακτική & Εκουσία): Τσερούλη-Καλαφάτη-Γεωργέλλη-Στεφανίδου
 2. Αυτόφωρα Τριμελούς: Καλαφάτη-Γεωργέλλη-Στεφανίδου
 3. Πρόεδρος Υπηρεσίας: Στεφανίδου

18-12-2019   Τετάρτη:

 1. Μονομελές/Αυτόφωρα Μονομελούς: Νικολαϊδου
 2. Αυτόφωρα Τριμελούς: Καλαφάτη-Γεωργέλλη-Μαρία Ανδρέου
 3. Πρόεδρος Υπηρεσίας: Γεωργέλλη

19-12-2019 Πέμπτη:

 1. Τριμελές/Αυτόφωρα Τριμελούς: Τσερούλη (αν.Μαλιώρα)-Γεωργέλλη-Νικόλαος Γκεκόπουλος
 2. Μονομελές/Αυτόφωρα Μονομελούς: Καλαφάτη
 3. Πρόεδρος Υπηρεσίας: Καλαφάτη

20-12-2019 Παρασκευή:

 1. Τριμελές/Αυτόφωρα Τριμελούς: Μαλιώρα (αν. Τσερούλη)-Γραμματικός-Παναγιώτα Κρομμύδα
 2. Πρόεδρος Υπηρεσίας: Μαλιώρα

 

Β. ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ:

ΒΟΥΛΕΥΜΑΤΑ:

Από 1 έως 20/12/2019: Όλοι οι Πρωτοδίκες με Πρόεδρο την κ. Μαλιώρα.

ΔΙΑΤΑΓΕΣ  ΠΛΗΡΩΜΗΣ:

Από 2/12/2019 έως 6/12/2019: Τσιτσεκλίδου

Από 9/12/2019 έως 13/12/2019: Καλαφάτη

Από 16/12/2019 έως 20/12/2019: Στεφανίδου

Συναινετικές εξαλείψεις: κάθε Τρίτη και Παρασκευή στις 12.00 μ.

Νομικές Βοήθειες: Κάθε Τρίτη στις 12.00 μ.

Πρόεδρος Υπηρεσίας: Κατά τα Σαββατοκύριακα και τις αργίες ο αρχαιότερος της σύνθεσης των Αυτοφώρων Τριμελούς. Ο Πρόεδρος Υπηρεσίας πρέπει να είναι παρών στην υπηρεσία του καθ΄ όλη τη διάρκεια του ωραρίου λειτουργίας του Πρωτοδικείου.

– Ο δεξιός της σύνθεσης του Τριμελούς Αυτοφώρων, θα δικάζει τα αυτόφωρα του Μονομελούς, εκτός αν άλλως ορίζεται ειδικότερα.

– Τα αυτόφωρα τις ημέρες που συνεδριάζει το Ποινικό Δικαστήριο θα δικάζονται από αυτό, εκτός αν άλλως ορίζεται ειδικότερα.

– Τα κωλύματα του Τριμελούς Πλημμελειοδικείου δικάζονται από τον Δικαστή του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου της ίδιας δικασίμου, εκτός αν άλλως ορίζεται.

 • Γίνεται μνεία ότι η υπηρεσία υπόκειται σε αλλαγές, σύμφωνα με τις ανάγκες της Υπηρεσίας.

 

 

Σέρρες, 25 Νοεμβρίου 2019

Η Διευθύνουσα

το Πρωτοδικείο Σερρών

Ελένη Τσερούλη

Πρόεδρος Πρωτοδικών