ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ – ΕΟΡΤΕΣ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ

29 Νοεμβρίου 2019


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΣΕΡΡΩΝ

Πράξη υπ΄αριθμ. 218

H Πρόεδρος Πρωτοδικών Σερρών

 

Αφού έλαβα υπόψη τις διατάξεις του Κώδικα Οργανισμού Δικαστηρίων και Κατάστασης Δικαστικών λειτουργών (Ν. 1756/1988) καθόρισα την υπηρεσία του Πρωτοδικείου Σερρών, για το χρονικό διάστημα από 21 Δεκεμβρίου 2019 έως και 6 Ιανουαρίου 2020 ως εξής:
 
1.ΠΡΩΤΟ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΚΟΠΩΝ από 21 έως και 24 Δεκεμβρίου 2019
 
ΑΥΤΟΦΩΡΑ ΤΡΙΜΕΛΟΥΣ
Από 21 έως και 24-12-2018: Τσιτσεκλίδου- Καλαφάτη-Ειρηνοδίκης
ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ:
Από 21 έως και 22-12-2019:Μπατσαρα
Από 23 έως και 24-12-2019:Γεωργέλλη
Στις 21 και  23 Δεκεμβρίου 2019: Πρόεδρος Υπηρεσίας-Δ/γές Πληρωμής: Τσιτσεκλίδου
Στις 22 και  24 Δεκεμβρίου 2019: Πρόεδρος Υπηρεσίας-Δ/γές Πληρωμής: Καλαφάτη                
ΑΥΤΟΦΩΡΑ ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ:
Από 21 έως 24 Δεκεμβρίου 2019 ο εκάστοτε Πρόεδρος Υπηρεσίας
Ανακρίτρια
Από 21 έως και 24 Δεκεμβρίου 2019: Καλαφάτη
Εισηγήτρια Πτωχεύσεων
από 21 έως και 24 Δεκεμβρίου 2019: Τσιτσεκλίδου
 
2. ΔΕΥΤΕΡΟ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΚΟΠΩΝ από 25 Δεκεμβρίου 2019 έως 28 Δεκεμβρίου 2019
 
ΑΥΤΟΦΩΡΑ ΤΡΙΜΕΛΟΥΣ
Από 25-12-2019 έως 28-12-2019: Κακαβά-Γεωργέλλη-Ειρηνοδίκης
ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ:
Από 25-12-2019 έως και 26-12-2019:Τσιτσεκλίδου
Από 27-12-2019 έως και 28-12-2019:Καλαφάτη
Στις 25 και  26 Δεκεμβρίου 2019: Πρόεδρος Υπηρεσίας – Δ/γές Πληρωμής: Κακαβά
Στις 27 και  28 Δεκεμβρίου 2019: Πρόεδρος Υπηρεσίας – Δ/γές Πληρωμής: Γεωργέλλη
ΑΥΤΟΦΩΡΑ ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ: Από 25 έως 28 Δεκεμβρίου 2019 ο εκάστοτε Πρόεδρος Υπηρεσίας.
Ανακρίτρια
από 25 έως 28 Δεκεμβρίου 2019: Γεωργέλλη
Εισηγήτρια Πτωχεύσεων
από 25 έως 29 Δεκεμβρίου 2019: Κακαβά
 
3.ΤΡΙΤΟ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΚΟΠΩΝ από 29 Δεκεμβρίου 2019 έως και 1 Ιανουαρίου 2020
 
ΑΥΤΟΦΩΡΑ ΤΡΙΜΕΛΟΥΣ
Από 29 Δεκεμβρίου 2019 έως 1 Ιανουαρίου 2020 :Σιβρίδης- Γραμματικός -Ειρηνοδίκης.
ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ:
Από 29 έως 30 Δεκεμβρίου 2019:Κακαβά
Από 31 Δεκεμβρίου 2019 έως 1 Ιανουαρίου 2020: Στεφανίδου
Από 29 Δεκεμβρίου έως 30 Δεκεμβρίου 2019 : Πρόεδρος Υπηρεσίας-Δ/γές Πληρωμής: Γραμματικός
Από 31 Δεκεμβρίου 2019 έως 1 Ιανουαριου 2020 : Πρόεδρος Υπηρεσίας-Δ/γές Πληρωμής: Σιβρίδης
ΑΥΤΟΦΩΡΑ ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ: Από 29  Δεκεμβρίου 2019 έως 1 Ιανουαρίου 2020 ο εκάστοτε Πρόεδρος Υπηρεσίας
Ανακριτής
Από 29 Δεκεμβρίου 2019  έως και 01 Ιανουαρίου 2020: Γραμματικός
Εισηγητής  Πτωχεύσεων
Από 29 Δεκεμβρίου 2019  έως και 01 Ιανουαρίου 2020: Σιβρίδης
 
4.ΤΕΤΑΡΤΟ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΚΟΠΩΝ από 2 έως και 6 Ιανουαρίου 2020
 
ΑΥΤΟΦΩΡΑ ΤΡΙΜΕΛΟΥΣ
Από 2 έως 6  Ιανουαρίου 2020 :Μπατσάρα- Στεφανίδου -Ειρηνοδίκης.
ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ:
Από 2 έως 3 Ιανουαρίου  2020: Σιβρίδης
Από 4 έως 6 Ιανουαρίου 2020:Γραμματικός                                
Στις  3,4 και 5  Ιανουαρίου  2020 : Πρόεδρος Υπηρεσίας-Δ/γές Πληρωμής:Μπατσάρα
Στις 2 και 6 Ιανουαριου 2020 : Πρόεδρος Υπηρεσίας-Δ/γές Πληρωμής: Στεφανίδου
ΑΥΤΟΦΩΡΑ ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ: Από 2 έως 6  Ιανουαρίου 2020 ο εκάστοτε Πρόεδρος Υπηρεσίας
Ανακρίτρια:
Από 2  έως και 6 Ιανουαρίου 2020: Μπατσάρα
Εισηγήτρια  Πτωχεύσεων
Από 2 έως 6 Ιανουαρίου 2020: Στεφανίδου
 
ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΣ
Γίνεται μνεία ότι η υπηρεσία υπόκειται σε αλλαγές, σύμφωνα με τις ανάγκες της υπηρεσίας.
 
 

Σέρρες  28   Νοεμβρίου 2019

Η Πρόεδρος Πρωτοδικών

 

Ελένη Τσερούλη