ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ – ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2020

8 Ιανουαρίου 2020


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΣΕΡΡΩΝ

Πράξη υπ’ αριθμ. 224/2019

H Πρόεδρος Πρωτοδικών Σερρών

 

Αφού έλαβα υπόψη τις διατάξεις του Κώδικα Οργανισμού Δικαστηρίων και Κατάστασης Δικαστικών λειτουργών (Ν. 1756/1988) καθόρισα την υπηρεσία του Πρωτοδικείου Σερρών, για το χρονικό διάστημα από 7 Ιανουαρίου 2020 έως 31 Ιανουαρίου 2020 ως εξής:

A) ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΙΝΙΚΩΝ-ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΔΡΩΝ & ΑΥΤΟΦΩΡΩΝ

 

07-1-2020 Tρίτη:

 1. Εναρξη ΜΟΔ: Λύτρα-Μπατσάρα-Κακαβά
 2. Αυτόφωρα Τριμελούς: Λύτρα- Μπατσάρα-Κακαβά
 3. Πρόεδρος Υπηρεσίας: Λύτρα

08-1-2020 Τετάρτη:

 1. ΜΟΔ/Αυτόφωρα Τριμελούς: Λύτρα (Αν. Τσερούλη)-
 2. Τσιτσεκλίδου- Καλαφάτη
 3. Μονομελές/Αυτόφωρα Μονομελούς: Νικολαϊδου
 4. Πρόεδρος Υπηρεσίας: Τσιτσεκλίδου

09-1-2020 Πέμπτη:

 1. Τριμελές/Αυτόφωρα Τριμελούς: Μαλιώρα (Αν.Λύτρα)-Τσιτσεκλίδου-Δημητριάδης
 2. Μονομελές/Αυτόφωρα Μονομελούς: Γραμματικός
 3. Πρόεδρος Υπηρεσίας: Γραμματικός

10-1-2020 Παρασκευή:

 1. Τριμελές/Αυτόφωρα Τριμελούς: Τσερούλη (Αν.Λύτρα) – Γεωργέλλη-Ανδρεάδου
 2. Πρόεδρος Υπηρεσίας: Τσερούλη

11-1-2020  Σάββατο:

 1. Αυτόφωρα Τριμελούς: Καλαφάτη-Γραμματικός – Γενηζεγκηνοπούλου

13-1-2020 Δευτέρα:

 1. Αυτόφωρα Τριμελούς: Μαλιώρα-Μπατσάρα-Γκεκόπουλος
 2. Πρόεδρος Υπηρεσίας: Μαλιώρα 

14-1-2020 Τρίτη:

 1. Μονομελές Εκουσίας/Ειδική χωρίς πινάκιο/Ειδική με πινάκιο: Κακαβά-Καλαφάτη-Στεφανίδου-Νικολαϊδου
 2. Ασφαλιστικά: Λύτρα
 3. Πρόεδρος Υπηρεσίας: Καλαφάτη
 4. Αυτόφωρα Τριμελούς: Καλαφάτη – Στεφανίδου-Νικολαϊδου          

15-1-2020 Τετάρτη:

 1. Μονομελές/Αυτόφωρα Μονομελούς: Στεφανίδου
 2. Πρόεδρος Υπηρεσίας: Στεφανίδου
 3. Αυτόφωρα Τριμελούς: Μπατσάρα-Στεφανίδου-Γκεκόπουλος

16-1-2020 Πέμπτη:

 1. Τριμελές/Αυτόφωρα Τριμελούς: Μαλιώρα (Αν. Λύτρα) – Κακαβά-Σαράφη
 2. Μονομελές/Αυτόφωρα Μονομελούς: Γεωργέλλη
 3. Πρόεδρος Υπηρεσίας: Γεωργέλλη

17-1-2020 Παρασκευή:

 1. Τριμελές/Αυτόφωρα Τριμελούς: Τσερούλη (Αν.Λύτρα) – Σιβρίδης- Τεγουτζικ
 2. Πρόεδρος Υπηρεσίας: Σιβρίδης

18-1-2020 Σάββατο:

 1. Αυτόφωρα Τριμελούς: Σιβρίδης-Στεφανίδου – Γκεκόπουλος

20-1-2020  Δευτέρα:

 1. Μονομελές Τακτικής & Ειδική με πινάκιο: Τσιτσεκλίδου-Σιβρίδης-Γεωργέλλη-Γραμματικός
 2. Πρόεδρος Υπηρεσίας: Γεωργέλλη
 3. Αυτόφωρα Τριμελούς: Σιβρίδης – Γεωργέλλη – Γραμματικός

21-1-2020 Τρίτη:

 1. Πολυμελές Τακτική/Πολυμελές Εκουσίας: Τσερούλη-Τσιτσεκλίδου-Σιβρίδης-Νικολαϊδου
 2. Πρόεδρος Υπηρεσίας: Μπατσάρα
 3. Αυτόφωρα Τριμελούς: Μπατσάρα-Κακαβά-Καχριμανίδου

22-1-2020 Τετάρτη:

 1. ΜΟΔ/Αυτόφωρα Τριμελούς:  Τσερούλη (Αν.Μαλιώρα)-Γεωργέλλη-Γραμματικός
 2. Μονομελές/Αυτόφωρα Μονομελούς: Νικολαϊδου
 3. Πρόεδρος Υπηρεσίας: Γραμματικός

23-1-2020 Πέμπτη:

 1. Τριμελές/Αυτόφωρα Τριμελούς: Λύτρα (Αν.Μαλιώρα) – Στεφανίδου-Ανδρέου
 2. Μονομελές/Αυτόφωρα Μονομελούς: Καλαφάτη
 3. Πρόεδρος Υπηρεσίας: Καλαφάτη

24-1-2020 Παρασκευή:

 1. Τριμελές/Αυτόφωρα Τριμελούς: Μαλιώρα (Αν. Λύτρα)- Γραμματικός-Βενέτης
 2. Πρόεδρος Υπηρεσίας: Μαλιώρα

25-1-2020 Σάββατο:

 1. Αυτόφωρα Τριμελούς: Μπατσάρα-Γεωργέλλη – Καχριμανίδου

27-1-2020 Δευτέρα:

 1. Μονομελές/Αυτόφωρα Μονομελούς: Νικολαϊδου
 2. Πρόεδρος Υπηρεσίας: Μπατσάρα
 3. Αυτόφωρα Τριμελούς: Μπατσάρα-Κακαβά-Ανδρεάδου

28-1-2020 Τρίτη:

 1. Μονομελές Εκουσίας/Ειδική χωρίς πινάκιο/Ειδική με πινάκιο: Κακαβά-Καλαφάτη-Στεφανίδου-Νικολαϊδου
 2. Ασφαλιστικά: Μαλιώρα
 3. Πρόεδρος Υπηρεσίας: Στεφανίδου
 4. Αυτόφωρα Τριμελούς: Καλαφάτη-Στεφανίδου-Νικολαϊδου

29-1-2020 Τετάρτη:

 1. Μονομελές/Αυτόφωρα Μονομελούς: Σιβρίδης
 2. Μονομελές Ανηλίκων: Μπατσάρα (αναπλ. Μαλιώρα)
 3. Πρόεδρος Υπηρεσίας: Μαλιώρα
 4. Αυτόφωρα Τριμελούς: Μαλιώρα-Σιβρίδης-Ανδρεάδου

30-1-2020 Πέμπτη:

 1. Τριμελές/Αυτόφωρα Τριμελούς: Λύτρα (Αν.Μαλιώρα)-Σιβρίδης-Λιακοπούλου
 2. Μονομελές/Αυτόφωρα Μονομελούς: Κακαβά
 3. Πρόεδρος Υπηρεσίας: Κακαβά

31-1-2020 Παρασκευή:

 1. Αυτόφωρα Τριμελούς: Τσερούλη – Μπατσάρα – Ανδρεάδου
 2. Πρόεδρος Υπηρεσίας: Τσερούλη

 

Β) ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ:

1) ΒΟΥΛΕΥΜΑΤΑ:

Από 7-1-2020 έως και 31-1-2020: Όλοι οι Δικαστές, πλην της Τακτικής Ανακρίτριας, με Πρόεδρο την κ. Μαλιώρα.

2) ΔΙΑΤΑΓΕΣ  ΠΛΗΡΩΜΗΣ:

α) Από   7-1 έως  11-1-2020: Γραμματικός

β) Από 13-1 έως  17-1-2020: Σιβρίδης

γ) Από 20-1 έως  24-1-2020: Γεωργέλλη

δ) Από 27-1 έως  31-1-2020: Κακαβά

3) Συναινετικές εξαλείψεις: κάθε Τρίτη  και Παρασκευή στις 12.00 μ.

4) Νομικές Βοήθειες: Κάθε Τρίτη στις 12.00 μ.

5) Πρόεδρος Υπηρεσίας: κατά τα Σαββατοκύριακα και τις αργίες ο αρχαιότερος της σύνθεσης Αυτοφώρων Τριμελούς. Ο Πρόεδρος Υπηρεσίας πρέπει να είναι παρών στην υπηρεσία του καθ’ όλη τη διάρκεια του ωραρίου λειτουργίας του Πρωτοδικείου. 

6) Ο δεξιός της συνθέσεως του Τριμελούς Αυτοφώρων, θα δικάζει τα αυτόφωρα του Μονομελούς, εκτός αν άλλως ορίζεται ειδικότερα.

7) Τα αυτόφωρα τις ημέρες που συνεδριάζει το ποινικό Δικαστήριο θα δικάζονται από αυτό, εκτός αν άλλως ορίζεται ειδικότερα.

8) Τα κωλύματα του Τριμελούς Πλημμελειοδικείου δικάζονται από το Δικαστή του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου της ίδιας δικασίμου, εκτός αν άλλως ορίζεται ειδικότερα.

– Γίνεται μνεία ότι η υπηρεσία υπόκειται σε αλλαγές, σύμφωνα με τις ανάγκες της υπηρεσίας.   

                

Σέρρες,   31 Δεκεμβρίου 2019

Η Διευθύνουσα

το Πρωτοδικείο Σερρών

Ελένη Τσερούλη

Πρόεδρος Πρωτοδικών