ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟΥ – ΑΠΟ 07-01-2020 ΕΩΣ 31-01-2020

14 Ιανουαρίου 2020


ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΣΕΡΡΩΝ

Πράξη υπ. αριθ.  222/2019

Η Πρόεδρος Πρωτοδικών Σερρών

Αφού έλαβα υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 6Α, όπως αυτό προστέθηκε στον Κώδικα Οργανισμού Δικαστηρίων και Κατάστασης Δικαστικών Λειτουργών (Ν. 1756/88) με το άρθρο 3 του Ν. 3472/2006, καθορίζω να προεδρεύσουν οι κ.κ. Ειρηνοδίκες της περιφέρειας του Πρωτοδικείου Σερρών στις συνεδριάσεις των Ειρηνοδικείων της Περιφέρειας Σερρών για το χρονικό διάστημα από 7 Ιανουαρίου 2020 έως 31 Ιανουαρίου 2020  ως  εξής:

ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΣΕΡΡΩΝ

Στη συνεδρίαση της Παρασκευής, 10.1.2020, Αγάπη Γενηζεγκηνοπούλου

Στη συνεδρίαση της Παρασκευής, 17.1.2020, Νικόλαος Γκεκόπουλος

Στη συνεδρίαση της Παρασκευής, 24.1.2020, Σοφία Καχριμανίδου

Στη συνεδρίαση της Παρασκευής, 31.1.2020, Μάρθα Ανδρεάδου, Νικόλαος Γκεκόπουλος (επανάληψη συζήτησης)

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ – ΕΚΟΥΣΙΑΣ

Στη συνεδρίαση της Τετάρτης, 8.1.2020, Αγάπη Γενηζεγκηνοπούλου

Στη συνεδρίαση της Τετάρτης, 15.1.2020, Νικόλαος Γκεκόπουλος

Στη συνεδρίαση της Τετάρτης, 22.1.2020, Σοφία Καχριμανίδου

Στη συνεδρίαση της Τετάρτης,  29.1.2020, Μάρθα Ανδρεάδου

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΔΙΑΘΗΚΩΝ

Τρίτη 14.1.2020, Νικόλαος Γκεκόπουλος

Τρίτη 28.1.2020, Μάρθα Ανδρεάδου

Η συζήτηση των προσωρινών διαταγών του Ν. 3869/2010 στο Ειρηνοδικείο Σερρών θα γίνεται κάθε Πέμπτη και ώρα 09:00 π.μ από τον Ειρηνοδίκη Υπηρεσίας.

Προσημειώσεις και αιτήσεις παροχής νομικής βοήθειας κάθε Πέμπτη στις 11.00 π.μ

 

ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΣΙΝΤΙΚΗΣ

Στη συνεδρίαση της Πέμπτης, 9.1.2020, Ολυμπία Λιακοπούλου

Στη συνεδρίαση της Τρίτης, 28.1.2020, Δημήτριος Δημητριάδης

 

ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΝΙΓΡΙΤΑΣ

Στη συνεδρίαση της Τετάρτης, 8.1.2020, Βασίλειος Καραούλης

 

ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΡΟΔΟΛΙΒΟΥΣ

Στη συνεδρίαση της Πέμπτης, 30.1.2020, Παναγιώτα Κρομμύδα

 

ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΣΕΡΡΩΝ

Από 7.1.2020 έως 12.1.2020, Αγάπη Γενηζεγκηνοπούλου

Από 13.1.2020 έως 19.1.2020, Νικόλαος Γκεκόπουλος

Από 20.1.2020 έως 26.1.2020, Σοφία Καχριμανίδου

Από 27.1.2020 έως 31.1.2020, Μάρθα Ανδρεάδου

ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΣΙΝΤΙΚΗΣ 

Από 7.1.2020 έως 19.1.2020, Ολυμπία Λιακοπούλου, Μαρία Ανδρέου

Από 20.1.2020 έως 31.1.2020,  Δημήτριος Δημητριάδης, Μαρία Ανδρέου

ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΝΙΓΡΙΤΑΣ

Από 7.1.2020 έως 31.1.2020, Βασίλειος Καραούλης, Νικολέτα Σαράφη

ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ  ΡΟΔΟΛΙΒΟΥΣ

Από 7.1.2020 έως 31.1.2020, Παναγιώτα Κρομμύδα

Πταισματοδίκης Υπηρεσίας: Δημήτριος Βενέτης, Αργυρώ Τέγουτζικ

Οι υποθέσεις των ασφαλιστικών μέτρων θα δικάζονται από τον Ειρηνοδίκη Υπηρεσίας .

Κατά τις ημέρες των δικασίμων χρέη Ειρηνοδίκη υπηρεσίας εκτελεί ο Ειρηνοδίκης που έχει οριστεί για την δικάσιμο.

Η παρούσα να αναρτηθεί στον πίνακα ανακοινώσεων του Πρωτοδικείου Σερρών, να συνταχθεί δε σχετική έκθεση που να περιέχει ολόκληρη την πράξη.

 

Σέρρες  16 .12. 2019

Η  Πρόεδρος Πρωτοδικών

Ελένη Τσερούλη