ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΤΡΙΩΝ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ

11 Φεβρουαρίου 2020


Προκήρυξη του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης για την πρόσληψη (pdf) τριών (3) δικηγόρων με έμμισθη εντολή.