ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟΥ – ΜΑΡΤΙΟΣ 2020

3 Μαρτίου 2020


ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΣΕΡΡΩΝ

Πράξη υπ. αριθ. 15/2020

Η Πρόεδρος Πρωτοδικών Σερρών

Αφού έλαβα υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 6Α, όπως αυτό προστέθηκε στον Κώδικα Οργανισμού Δικαστηρίων και Κατάστασης Δικαστικών Λειτουργών (Ν. 1756/88) με το άρθρο 3 του Ν. 3472/2006, καθορίζω να προεδρεύσουν οι κ.κ. Ειρηνοδίκες της περιφέρειας του Πρωτοδικείου Σερρών στις συνεδριάσεις των Ειρηνοδικείων της Περιφέρειας Σερρών για το χρονικό διάστημα από 1 Μαρτίου 2020 έως 31 Μαρτίου 2020  ως  εξής:

ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΣΕΡΡΩΝ

Στη συνεδρίαση της Παρασκευής, 6.3.2020, Μαρία Ανδρέου

Στη συνεδρίαση της Παρασκευής, 13.3.2020, Αγάπη Γενηζεγκηνοπούλου

Στη συνεδρίαση της Παρασκευής, 20.3.2020, Νικόλαος Γκεκόπουλος

Στη συνεδρίαση της Παρασκευής, 27.3.2020, Σοφία Καχριμανίδου, Ολυμπία Λιακοπούλου (επανάληψη συζήτησης)

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ – ΕΚΟΥΣΙΑΣ

Στη συνεδρίαση της Τετάρτης, 4.3.2020, Μαρία Ανδρέου

Στη συνεδρίαση της Τετάρτης, 11.3.2020,  Αγάπη Γενηζεγκηνοπούλου

Στη συνεδρίαση της Τετάρτης, 18.3.2020, Νικόλαος Γκεκόπουλος

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΔΙΑΘΗΚΩΝ

Τρίτη 10.3.2020, Αγάπη Γενηζεγκηνοπούλου

Τρίτη 24.3.2020,  Σοφία Καχριμανίδου

Η συζήτηση των προσωρινών διαταγών του Ν. 3869/2010 στο Ειρηνοδικείο Σερρών θα γίνεται κάθε Πέμπτη και ώρα 09:00 π.μ από τον Ειρηνοδίκη Υπηρεσίας.

Προσημειώσεις και αιτήσεις παροχής νομικής βοήθειας κάθε Πέμπτη στις 11.00 π.μ

ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΣΙΝΤΙΚΗΣ

Στη συνεδρίαση της Πέμπτης, 5.3.2020, Μάρθα Ανδρεάδου

Στη συνεδρίαση της Τρίτης, 31.3.2020, Δημήτριος Δημητριάδης, Αγάπη Γενηζεγκηνοπούλου (επανάληψη συζήτησης)

ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΝΙΓΡΙΤΑΣ

Στη συνεδρίαση της Τετάρτης, 4.3.2020, Ολυμπία Λιακοπούλου

ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΡΟΔΟΛΙΒΟΥΣ

Στη συνεδρίαση της Πέμπτης, 26.3.2020, Νικολέτα Σαράφη 

ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΣΕΡΡΩΝ

1.3.2020 Νικολέτα Σαράφη

Από 2.3.2020 έως 8.3.2020, Μαρία Ανδρέου

Από 9.3.2020 έως 15.3.2020, Αγάπη Γενηζεγκηνοπούλου

Από 16.3.2020 έως 22.3.2020, Νικόλαος Γκεκόπουλος

Από 23.3.2020 έως 29.3.2020, Σοφία Καχριμανίδου

Από 30.3.2020 έως 31.3.2020 Μάρθα Ανδρεάδου

ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΣΙΝΤΙΚΗΣ 

Από 1.3.2020 έως 15.3.2020, Μάρθα Ανδρεάδου, Βασίλειος Καραούλης

Από 16.3.2020 έως 31.3.2020, Δημήτριος Δημητριάδης, Βασίλειος Καραούλης

ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΝΙΓΡΙΤΑΣ

Από 1.3.2020 έως 31.3.2020, Ολυμπία Λιακοπούλου

ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ  ΡΟΔΟΛΙΒOΥΣ

Από 1.3.2020 έως 31.3.2020, Νικολέτα Σαράφη

Πταισματοδίκης Υπηρεσίας: Δημήτριος Βενέτης, Αργυρώ Τέγουτζικ

Οι υποθέσεις των ασφαλιστικών μέτρων θα δικάζονται από τον Ειρηνοδίκη Υπηρεσίας .

Κατά τις ημέρες των δικασίμων χρέη Ειρηνοδίκη υπηρεσίας εκτελεί ο Ειρηνοδίκης που έχει οριστεί για την δικάσιμο.

Η παρούσα να αναρτηθεί στον πίνακα ανακοινώσεων του Πρωτοδικείου Σερρών, να συνταχθεί δε σχετική έκθεση που να περιέχει ολόκληρη την πράξη.

 

Σέρρες   19.2.2020

Η  Πρόεδρος Πρωτοδικών

Ελένη Τσερούλη