ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ – ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2020

2 Απριλίου 2020


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΣΕΡΡΩΝ

Πράξη υπ΄ αριθμ.  25/2020

Η Πρόεδρος Πρωτοδικών Σερρών

 

Αφού έλαβα υπόψη τις διατάξεις του Κώδικα Οργανισμού Δικαστηρίων και Κατάστασης Δικαστικών λειτουργών (Ν. 1756/1988) καθόρισα την υπηρεσία του Πρωτοδικείου Σερρών για το χρονικό διάστημααπό 1 Απριλίου  2020 έως 12  Απριλίου  2020ως εξής:

 

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΙΝΙΚΩΝ/ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΔΡΩΝ

 

1-4-2020   Τετάρτη:

 1. Αυτόφωρα Τριμελούς: Λύτρα-Γραμματικός-Ανδρεάδου
 2. Πρόεδρος Υπηρεσίας-Αυτόφωρα Μονομελούς:Γραμματικός

2-4-2020  Πέμπτη:

 1. Αυτόφωρα Τριμελούς: Μαλιώρα-Στεφανίδου-Ανδρεάδου
 2. Πρόεδρος Υπηρεσίας-Αυτόφωρα Μονομελούς: Στεφανίδου

3-4-2020   Παρασκευή:

 1. Αυτόφωρα Τριμελούς:Τσερούλη-Γεωργέλλη-Ανδρεάδου
 2. Πρόεδρος Υπηρεσίας-Αυτόφωρα Μονομελούς:Γεωργέλλη

4-4-2020  Σάββατο:

 1. Αυτόφωρα Τριμελούς: Τσιτσεκλίδου-Καλαφάτη-Ανδρεάδου

6-4-2020  Δευτέρα:

 1. Αυτόφωρα Τριμελούς: Τσιτσεκλίδου-Καλαφάτη-Καραούλης
 2. Πρόεδρος Υπηρεσίας-Αυτόφωρα Μονομελούς: Καλαφάτη

7-4-2020  Τρίτη:

 1. Αυτόφωρα Τριμελούς: Κακαβά-Σιβρίδης-Καραούλης
 2. Πρόεδρος Υπηρεσίας-Αυτόφωρα Μονομελούς: Σιβρίδης

8-4-2020   Τετάρτη:

 1. Αυτόφωρα Τριμελούς:Τσιτσεκλίδου-Γραμματικός-Καραούλης
 2. Πρόεδρος Υπηρεσίας-Αυτόφωρα Μονομελούς: Τσιτσεκλίδου

9-4-2020 Πέμπτη:

 1. Αυτόφωρα Τριμελούς: Κακαβά-Στεφανίδου-Καραούλης
 2. Πρόεδρος Υπηρεσίας-Αυτόφωρα Μονομελούς: Κακαβά

10-4-2020 Παρασκευή:

 1. Αυτόφωρα  Τριμελούς:Σιβρίδης-Γεωργέλλη-Καραούλης
 2. Πρόεδρος Υπηρεσίας-Αυτόφωρα Μονομελούς:Νικολαϊδου

11-4-2020  Σάββατο:

 1. Αυτόφωρα Τριμελούς: Σιβρίδης-Καλαφάτη-Βενέτης

 

                               [ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΑΣΧΑ]

27-4-2020  Δευτέρα:

 1. Μονομελές/Αυτόφωρα Μονομελούς: Γραμματικός
 2. Πρόεδρος Υπηρεσίας: Γραμματικός
 3. Αυτόφωρα Τριμελούς: Μπατσάρα-Γραμματικός-Δημητριάδης

28-4-2020  Τρίτη:

 1. Μονομελές Εκουσίας/Ειδική με και χωρίς πινάκιο:
 2. Τσιτσεκλίδου-Σιβρίδης-Γεωργέλλη-Γραμματικός
 3. Ασφαλιστικά: Λύτρα
 4. Πρόεδρος Υπηρεσίας: Τσιτσεκλίδου
 5. Αυτόφωρα Τριμελούς: Σιβρίδης-Γεωργέλλη-Γραμματικός

29-4-2020 Τετάρτη:

 1. Μονομελές/Αυτόφωρα Μονομελούς: Γεωργέλλη
 2. Μονομελές Ανηλίκων: Μαλιώρα
 3. Πρόεδρος Υπηρεσίας: Μαλιώρα
 4. Αυτόφωρα Τριμελούς: Μαλιώρα-Γεωργέλλη-Δημητριάδης

30-4-2020   Πέμπτη:

 1. Τριμελές/Αυτόφωρα Τριμελούς: Λύτρα-Κακαβά-Νικολαϊδου
 2. Μονομελές/Αυτόφωρα Μονομελούς: Καλαφάτη
 3. Πρόεδρος Υπηρεσίας: Καλαφάτη

 

ΙΙ. ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ:

1) ΒΟΥΛΕΥΜΑΤΑ:

Από 1-11/4/2020 και 27-30/4/2020: ΄Ολοι οι Δικαστές, πλην της Τακτικής Ανακρίτριας, μεΠρόεδρο την κ. Μαλιώρα.

2) ΔΙΑΤΑΓΕΣ  ΠΛΗΡΩΜΗΣ:

Από  1-4-2020    έως     3-4-2020 : Γραμματικός

Από   6-4-2020    έως    10-4-2020: Τσιτσεκλίδου

Από   27-4-2020  έως     30-4-2020: Στεφανίδου

Για το χρονικό διάστημα από 27-4-2020 έως 30-4-3020

3)Συναινετικές εξαλείψεις: Τρίτη 28-4-2020  στις 12.00 μ.

4)Νομικές Βοήθειες: Τρίτη 28-4-2020 στις 12.00 μ.

5) Ο δεξιός της συνθέσεως του Τριμελούς Αυτοφώρων, θα δικάζει τα αυτόφωρα του Μονομελούς, εκτός αν άλλως ορίζεται ειδικότερα.

7) Τα αυτόφωρα τις ημέρες που συνεδριάζει το ποινικό Δικαστήριο θα δικάζονται από αυτό, εκτός αν άλλως ορίζεται ειδικότερα.

8) Τα κωλύματα του Τριμελούς Πλημμελειοδικείου δικάζονται από το Δικαστή του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου της ίδιας δικασίμου, εκτός αν άλλως ορίζεται ειδικότερα.

Γίνεται μνεία ότι η υπηρεσία υπόκειται σε αλλαγές, σύμφωνα με τις ανάγκες της Υπηρεσίας.

 

 

Σέρρες,   30  Μαρτίου   2020

Η Διευθύνουσα

το Πρωτοδικείο Σερρών

Ελένη Τσερούλη

Πρόεδρος Πρωτοδικών