ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΚΑΙ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟΥ ΣΕΡΡΩΝ ΑΠΟ 18/05/2020

18 Μαΐου 2020


ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΚΑΙ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟΥ ΣΕΡΡΩΝ ΑΠΟ 18/5/2020

1. Πρωτοδικείο Σερρών

  • Επιτρέπονται οι καταθέσεις νέων δικογράφων σε όλες τις διαδικασίες.
  • Επιτρέπονται οι καταθέσεις αιτήσεων διαταγής πληρωμής και διαταγών απόδοσης μισθίου .
  • Επιτρέπονται οι κλήσεις για επαναφορά των ματαιωθεισών υποθέσεων προς της διακοπής λειτουργίας των Δικαστηρίων .
  • Δεν θα γίνονται : κλήσεις για επαναφορά των υποθέσεων που ματαιώθηκαν στο διάστημα διακοπής λειτουργίας των δικαστηρίων (αυτές θα γίνουν οίκοθεν) .
  • Επίσης δεν επιτρέπονται οι καταθέσεις ενδίκων μέσων .
  • Κάθε δικηγόρος καταθέτει μέχρι πέντε (5) δικόγραφα και ανάλογα με το τελευταίο ψηφίο του ΑΦΜ του . Στις 18/05 ξεκινούν τα μονά ψηφία .
  • Η χρήση της μάσκας εντός του δικαστικού μεγάρου είναι υποχρεωτική .

2. Ειρηνοδικείο Σερρών

  • Επιτρέπονται οι καταθέσεις νέων δικογράφων σε όλες τις διαδικασίες.
  • Επιτρέπονται οι κλήσεις για επαναφορά των ματαιωθεισών υποθέσεων προς της διακοπής λειτουργίας των Δικαστηρίων .
  • Θα γίνονται αποδοχές κληρονομίας κατόπιν τηλεφωνικού ραντεβού .
  • Θα επιτρέπονται οι απλές δημοσιεύσεις διαθηκών (όχι κήρυξη κυρίας ) .
  • Δεν επιτρέπονται οι καταθέσεις αιτήσεων διαταγής πληρωμής και διαταγών απόδοσης μισθίου .
  • Δεν θα γίνονται : κλήσεις για επαναφορά των υποθέσεων που ματαιώθηκαν στο διάστημα διακοπής λειτουργίας των δικαστηρίων (αυτές θα γίνουν οίκοθεν) .
  • Δεν θα γίνονται πρακτικά συμβιβασμού .
  •  Επίσης δεν επιτρέπονται οι καταθέσεις ενδίκων μέσων .
  • Κάθε δικηγόρος καταθέτει μέχρι πέντε (5) δικόγραφα και ανάλογα με το τελευταίο ψηφίο του ΑΦΜ του . Στις 18/05 ξεκινούν τα μονά ψηφία .
  • Η χρήση της μάσκας εντός του δικαστικού μεγάρου είναι υποχρεωτική .

 

 

Εκ του Δ.Σ.