ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟΥ – ΜΑΪΟΣ 2020

18 Μαΐου 2020


ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΣΕΡΡΩΝ

Πράξη υπ. αριθ. 32/2020

Η Πρόεδρος Πρωτοδικών Σερρών

Αφού έλαβα υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 6Α, όπως αυτό προστέθηκε στον Κώδικα Οργανισμού Δικαστηρίων και Κατάστασης Δικαστικών Λειτουργών (Ν. 1756/88) με το άρθρο 3 του Ν. 3472/2006, καθορίζω να προεδρεύσουν οι κ.κ. Ειρηνοδίκες της περιφέρειας του Πρωτοδικείου Σερρών στις συνεδριάσεις των Ειρηνοδικείων της Περιφέρειας Σερρών για το χρονικό διάστημα από 1 Μαΐου 2020 έως 31 Μαΐου 2020  ως  εξής:

ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΣΕΡΡΩΝ

Στη συνεδρίαση της Παρασκευής, 8.5.2020, Αγάπη Γενηζεγκηνοπούλου

Στη συνεδρίαση της Παρασκευής, 15.5.2020, Νικολέτα Σαράφη

Στη συνεδρίαση της Παρασκευής, 22.5.2020, Νικόλαος Γκεκόπουλος

Στη συνεδρίαση της Παρασκευής, 29.5.2020, Ολυμπία Λιακοπούλου

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ – ΕΚΟΥΣΙΑΣ

Στη συνεδρίαση της Τετάρτης, 6.5.2020, Αγάπη Γενηζεγκηνοπούλου

Στη συνεδρίαση της Τετάρτης, 13.5.2020,  Νικολέτα Σαράφη

Στη συνεδρίαση της Τετάρτης, 20.5.2020, Ολυμπία Λιακοπούλου

Στη συνεδρίαση της Τετάρτης 27.5.2020, Νικολέτα Σαράφη

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΔΙΑΘΗΚΩΝ

Τρίτη 12.5.2020, Νικολέτα Σαράφη

Τρίτη 26.5.2020,  Νικολέτα Σαράφη

Η συζήτηση των προσωρινών διαταγών του Ν. 3869/2010 στο Ειρηνοδικείο Σερρών θα γίνεται κάθε Πέμπτη και ώρα 09:00 π.μ από τον Ειρηνοδίκη Υπηρεσίας.

Προσημειώσεις και αιτήσεις παροχής νομικής βοήθειας κάθε Πέμπτη στις 11.00 π.μ

ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΣΙΝΤΙΚΗΣ

Στη συνεδρίαση της Πέμπτης, 7.5.2020, Σοφία Καχριμανίδου

Στη συνεδρίαση της Τρίτης, 26.5.2020, Δημήτριος Δημητριάδης

ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΝΙΓΡΙΤΑΣ

Στη συνεδρίαση της Τετάρτης, 6.5.2020, Νικόλαος Γκεκόπουλος

ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΡΟΔΟΛΙΒΟΥΣ

Στη συνεδρίαση της Πέμπτης, 28.5.2020, Βασίλειος Καραούλης

ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΣΕΡΡΩΝ

Από 1.5.2020 έως 3.5.2020 Δημήτριος Δημητριάδης

Από 4.5.2020 έως 10.5.2020, Αγάπη Γενηζεγκηνοπούλου

Από 11.5.2020 έως 17.5.2020, Νικολέτα Σαράφη

Από 18.5.2020 έως 20.5.2020, Μαρία Ανδρέου

Από 21.5.2020 έως 24.5.2020 Αγάπη Γενηζεγκηνοπούλου

Από 25.5.2020 έως 27.5.2020,  Νικολέτα Σαράφη

Από 28.5.2020 έως 31.5.2020 Ολυμπία Λιακοπούλου

ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΣΙΝΤΙΚΗΣ 

Από 1.5.2020 έως 15.5.2020, Σοφία Καχριμανίδου, Μάρθα Ανδρεάδου

Από 16.5.2020 έως 31.5.2020, Δημήτριος Δημητριάδης, Μάρθα Ανδρεάδου

ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΝΙΓΡΙΤΑΣ

Από 1.5.2020 έως 31.5.2020, Νικόλαος Γκεκόπουλος

ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ  ΡΟΔΟΛΙΒOΥΣ

Από 1.5.2020 έως 31.5.2020, Βασίλειος Καραούλης

Πταισματοδίκης Υπηρεσίας: Δημήτριος Βενέτης, Αργυρώ Τέγουτζικ

Οι υποθέσεις των ασφαλιστικών μέτρων θα δικάζονται από τον Ειρηνοδίκη Υπηρεσίας .

Κατά τις ημέρες των δικασίμων χρέη Ειρηνοδίκη υπηρεσίας εκτελεί ο Ειρηνοδίκης που έχει οριστεί για την δικάσιμο.

Η παρούσα να αναρτηθεί στον πίνακα ανακοινώσεων του Πρωτοδικείου Σερρών, να συνταχθεί δε σχετική έκθεση που να περιέχει ολόκληρη την πράξη.

 

Σέρρες   28 .4.2020

Η  Πρόεδρος Πρωτοδικών

Ελένη Τσερούλη