ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΜΕ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΤΩΝ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ

27 Μαΐου 2020


Η τροπολογία με τις διατάξεις για την έναρξη των δικαστηρίων (pdf)