ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ – ΙΟΥΝΙΟΣ 2020

2 Ιουνίου 2020


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΣΕΡΡΩΝ

Πράξη υπ΄ αριθμ.  47/2020

Η Πρόεδρος Πρωτοδικών Σερρών

 

Αφού έλαβα υπόψη τις διατάξεις του Κώδικα Οργανισμού Δικαστηρίων και Κατάστασης Δικαστικών λειτουργών (Ν. 1756/1988) καθόρισα την υπηρεσία του Πρωτοδικείου Σερρών για το χρονικό διάστημα από  1  Ιουνίου  2020 έως 30  Ιουνίου  2020,ως εξής:

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΙΝΙΚΩΝ/ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΔΡΩΝ

1-6-2020   Δευτέρα:

 1. ΕναρξηΜΟΔ/Αυτόφωρα Τριμελούς:  ΜαλιώραΓεωργέλλη-Στεφανίδου
 2. Μονομελές Τακτικής & Ειδ. πινακίου:Κακαβά-Καλαφάτη-Γεωργέλλη- Στεφανίδου-Νικολαϊδου
 3. Πρόεδρος Υπηρεσίας-Αυτόφωρα Μονομελούς:Καλαφάτη
 4. Αυτόφωρα  Τριμελούς: Γεωργέλλη-Στεφανίδου-Νικολαϊδου

2-6-2020 Τρίτη:

 1. Αυτόφωρα Τριμελούς:Τσιτσεκλίδου-Κακαβά – Νικόλαος Γκεκόπουλος
 2. Πρόεδρος Υπηρεσίας-Αυτόφωρα Μονομελούς: Τσιτσεκλίδου

 3-6-2020 Τετάρτη:

 1. Αυτόφωρα Τριμελούς: Τσιτσεκλίδου-Κακαβά – Νικόλαος Γκεκόπουλος
 2. Πρόεδρος Υπηρεσίας-Αυτόφωρα Μονομελούς:Κακαβά

4-6-2020 Πέμπτη:

 1. Αυτόφωρα Τριμελούς: Σιβρίδης-Καλαφάτη- Νικόλαος Γκεκόπουλος
 2. Πρόεδρος Υπηρεσίας-Αυτόφωρα Μονομελούς: Σιβρίδης

5-6-2020 Παρασκευή:

 1. Αυτόφωρα Τριμελούς:Σιβρίδης-Καλαφάτη- Νικόλαος Γκεκόπουλος
 2. Πρόεδρος Υπηρεσίας-Αυτόφωρα Μονομελούς: Καλαφάτη

6-6-2020 Σάββατο:

 1. Αυτόφωρα Τριμελούς:Σιβρίδης-Καλαφάτη-  Νικόλαος Γκεκόπουλος

 8-6-2020 Δευτέρα (αργία):

 1. Αυτόφωρα Τριμελούς:Γεωργέλλη-Στεφανίδου- Μάρθα Ανδρεάδου

9-6-2020 Τρίτη:

 1. Μονομελές Εκουσίας/Ειδική με και χωρίς πινάκιο:  Τσιτσεκλίδου-Κακαβά-Σιβρίδης-Καλαφάτη-Στεφανίδου- Γραμματικός
 2. Πολυμελές (Τακτική και Εκουσία): Τσερούλη-Κακαβά-Γεωργέλλη-Στεφανίδου
 3. Ασφαλιστικά: Λύτρα
 4. Αυτόφωρα Τριμελούς:Καλαφάτη-Στεφανίδου-Γραμματικός
 5. Πρόεδρος Υπηρεσίας-Αυτόφωρα Μονομελούς:Γεωργέλλη

10-6-2020 Τετάρτη:

 1. Αυτόφωρα Τριμελούς:Γεωργέλλη-Στεφανίδου- Ολυμπία Λιακοπούλου
 2. Πρόεδρος Υπηρεσίας-Αυτόφωρα Μονομελούς: Στεφανίδου

11-6-2020 Πέμπτη:

 1. Αυτόφωρα Τριμελούς: Μπατσάρα-Γραμματικός-  Μάρθα Ανδρεάδου
 2. Πρόεδρος Υπηρεσίας-Αυτόφωρα Μονομελούς:Γραμματικός

12-6-2020 Παρασκευή:

 1. Αυτόφωρα  Τριμελούς:Τσιτσεκλίδου-Γραμματικός-Μάρθα Ανδρεάδου
 2. Πρόεδρος Υπηρεσίας-Αυτόφωρα Μονομελούς:Τσιτσεκλίδου

 13-6-2020  Σάββατο:

 1. Αυτόφωρα Τριμελούς:  Τσιτσεκλίδου-Γραμματικός- Μάρθα Ανδρεάδου

15-6-2020 Δευτέρα:

 1. Πρόεδρος Υπηρεσίας-Αυτόφωρα Μονομελούς: Κακαβά
 2. Αυτόφωρα Τριμελούς: Τσιτσεκλίδου-Κακαβά- Βασίλειος Καραούλης

16-6-2020 Τρίτη:

 1. Πρόεδρος Υπηρεσίας-Αυτόφωρα Μονομελούς:Σιβρίδης
 2. Αυτόφωρα Τριμελούς:Σιβρίδης-Καλαφάτη-Βασίλειος Καραούλης

17-6-2020  Τετάρτη:

 1. Πρόεδρος Υπηρεσίας-Αυτόφωρα Μονομελούς: Καλαφάτη
 2. Αυτόφωρα  Τριμελούς:Σιβρίδης-Καλαφάτη-Βασίλειος Καραούλης

18-6-2020 Πέμπτη:

 1. Πρόεδρος Υπηρεσίας-Αυτόφωρα Μονομελούς:Γεωργέλλη
 2. Αυτόφωρα Τριμελούς: Γεωργέλλη-Στεφανίδου- Βασίλειος Καραούλης

19-6-2020 Παρασκευή:

 1. Πρόεδρος Υπηρεσίας-Αυτόφωρα Μονομελούς:Γραμματικός
 2. Αυτόφωρα  Τριμελούς: Γεωργέλλη-Γραμματικός- Βασίλειος Καραούλης

20-6-2020  Σάββατο:

 1. Αυτόφωρα Τριμελούς: Γεωργέλλη-Στεφανίδου- Βασίλειος Καραούλης

 22-6-2020 Δευτέρα:

 1. Πρόεδρος Υπηρεσίας:Μαλιώρα
 2. Αυτόφωρα Τριμελούς:Μαλιώρα-Μπατσάρα- Δημήτριος Δημητριάδης

 23-6-2020 Τρίτη:

 1. Ασφαλιστικά:Τσερούλη-Λύτρα
 2. Πρόεδρος Υπηρεσίας: Λύτρα
 3. Αυτόφωρα Τριμελούς: Λύτρα-Μπατσάρα- Δημήτριος Δημητριάδης

24-6-2020 Τετάρτη:

 1. ΜΟΔ/Αυτόφωρα Τριμελούς: Λύτρα-(αν.Μαλιώρα)-Τσιτσεκλίδου-Στεφανίδου
 2. Μονομελές/Αυτόφωρα Μονομελούς: Γραμματικός
 3. Μονομελές Ανηλίκων-Μπατσάρα
 4. Πρόεδρος Υπηρεσίας:Γραμματικός

25-6-2020 Πέμπτη:

 1. Τριμελές/Αυτόφωρα Τριμελούς:Μαλιώρα (αν.Τσιτσεκλίδου)-Σιβρίδης-Ειρηνοδίκης
 2. Μονομελές/Αυτόφωρα Μονομελούς: Νικολαϊδου
 3. Πρόεδρος Υπηρεσίας: Μαλιώρα

26-6-2020 Παρασκευή:

 1. Τριμελές/Αυτόφωρα Τριμελούς: Τσερούλη (αν.Λύτρα)-Γεωργέλλη-Νικολαϊδου
 2. Πρόεδρος Υπηρεσίας:Τσερούλη

27-6-2020 Σάββατο:

 1. Αυτόφωρα  Τριμελούς:Κακαβά-Γραμματικός-Δημήτριος Δημητριάδης

29-6-2020 Δευτέρα:

 1. Πρόεδρος Υπηρεσίας: Λύτρα
 2. Αυτόφωρα  Τριμελούς: Λύτρα-Μπατσάρα- Ολυμπία Λιακοπούλου

 30-6-2020 Τρίτη:

 1. Πρόεδρος Υπηρεσίας: Τσερούλη
 2. Αυτόφωρα Τριμελούς:Τσερούλη-Κακαβά- Ολυμπία Λιακοπούλου

 

ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ:

1) ΒΟΥΛΕΥΜΑΤΑ:

Από 1-30/6/2020: ΄Ολοι οι Δικαστές, πλην της Τακτικής Ανακρίτριας, με

Πρόεδρο την κ. Μαλιώρα.

2) ΔΙΑΤΑΓΕΣ  ΠΛΗΡΩΜΗΣ:

Από  1/6/2020 έως  5/6/2020 :  Καλαφάτη

Από  8/6/2020  έως  12/6/2020: Τσιτσεκλίδου

Από  15/6/2020 έως 19/6/2020: Νικολαϊδου

Από   22/6/2020 έως 26/62020: Κακαβά

29-30/6/2020: Κακαβά

3) Συναινετικές εξαλείψεις:Κάθε Τρίτη  και Παρασκευή στις 12.00 μ.

4) Νομικές Βοήθειες:Κάθε Τρίτη στις 12.00 μ.

5) Πρόεδρος Υπηρεσίας: κατά τα Σαββατοκύριακα και τις αργίες ο αρχαιότερος της σύνθεσης Αυτοφώρων Τριμελούς. Ο Πρόεδρος Υπηρεσίας πρέπει να είναι παρών στην υπηρεσία του καθ’ όλη τη διάρκεια του ωραρίου λειτουργίας του Πρωτοδικείου. 

6) Ο δεξιός της συνθέσεως του Τριμελούς Αυτοφώρων, θα δικάζει τα αυτόφωρα του Μονομελούς, εκτός αν άλλως ορίζεται ειδικότερα.

7) Τα αυτόφωρα τις ημέρες που συνεδριάζει το ποινικό Δικαστήριο θα δικάζονται από αυτό, εκτός αν άλλως ορίζεται ειδικότερα.

8) Τα κωλύματα του Τριμελούς Πλημμελειοδικείου δικάζονται από το Δικαστή του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου της ίδιας δικασίμου, εκτός αν άλλως ορίζεται ειδικότερα.

 Γίνεται μνεία ότι η υπηρεσία υπόκειται σε αλλαγές, σύμφωνα με τις ανάγκες της Υπηρεσίας

 

Σέρρες,  29  Μαίου    2020

Η Διευθύνουσα

το Πρωτοδικείο Σερρών

Ελένη Τσερούλη

Πρόεδρος Πρωτοδικών