ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟΥ – ΑΠΟ 01 ΕΩΣ 15 ΙΟΥΛΙΟΥ 2020

17 Ιουνίου 2020


ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΣΕΡΡΩΝ

Πράξη υπ. αριθ. 67/2020

Η Πρόεδρος Πρωτοδικών Σερρών

Αφού έλαβα υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 6Α, όπως αυτό προστέθηκε στον Κώδικα Οργανισμού Δικαστηρίων και Κατάστασης Δικαστικών Λειτουργών (Ν. 1756/88) με το άρθρο 3 του Ν. 3472/2006, καθορίζω να προεδρεύσουν οι κ.κ. Ειρηνοδίκες της περιφέρειας του Πρωτοδικείου Σερρών στις συνεδριάσεις των Ειρηνοδικείων της Περιφέρειας Σερρών για το χρονικό διάστημα από 1 Ιουλίου 2020 έως 15 Ιουλίου 2020  ως  εξής:

ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΣΕΡΡΩΝ

Στη συνεδρίαση της Παρασκευής, 3.7.2020, Ολυμπία Λιακοπούλου

Στη συνεδρίαση της Παρασκευής, 10.7.2020, Γεώργιος Τανάγιας, Μαρία Ανδρέου (επανάληψη συζήτησης), Ολυμπία Λιακοπούλου (επανάληψη συζήτησης), Μάρθα Ανδρεάδου (επανάληψη συζήτησης)

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ – ΕΚΟΥΣΙΑΣ

Στη συνεδρίαση της Τετάρτης, 1.7.2020, Ολυμπία Λιακοπούλου, Νικόλαος Γκεκόπουλος (επανάληψη συζήτησης)

Στη συνεδρίαση της Τετάρτης, 8.7.2020, Γεώργιος Τανάγιας

Στη συνεδρείαση της Τετάρτης 15.7.2020,  Νικολέτα Σαράφη

Η συζήτηση των προσωρινών διαταγών του Ν. 3869/2010 στο Ειρηνοδικείο Σερρών θα γίνεται κάθε Πέμπτη και ώρα 09:00 π.μ από τον Ειρηνοδίκη Υπηρεσίας.

Προσημειώσεις και αιτήσεις παροχής νομικής βοήθειας κάθε Πέμπτη στις 11.00 π.μ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΔΙΑΘΗΚΩΝ

Τρίτη 7.7.2020, Γεώργιος Τανάγιας

ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΣΙΝΤΙΚΗΣ

Στη συνεδρίαση της Πέμπτης, 2.7.2020, Νικόλαος Γκεκόπουλος, Βασίλειος Καραούλης, Αγάπη Γενηζεγκηνοπούλου (επανάληψη συζήτησης)

ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΝΙΓΡΙΤΑΣ

Στη συνεδρίαση της Τετάρτης, 8.7.2020, Δημήτριος Δημητριάδης,  Μάρθα Ανδρεάδου

ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΡΟΔΟΛΙΒΟΥΣ

Στη συνεδρίαση της Πέμπτης 9.7.2020, Αγάπη Γενηζεγκηνοπούλου, Μαρία Ανδρέου (επανάληψη συζήτησης)

ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΣΕΡΡΩΝ

1.7.2020, Ολυμπία Λιακοπούλου

2.7.2020 Μαρία Ανδρέου

Από 3.7.2020 έως 5.7.2020, Ολυμπία Λιακοπούλου

Από 6.7.2020 έως 12.7.2020, Γεώργιος Τανάγιας

Από 13.7.2020 έως 15.7.2020, Νικολέτα Σαράφη

ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΣΙΝΤΙΚΗΣ 

Από 1.7.2020 έως 15.7.2020, Νικόλαος Γκεκόπουλος, Βασίλειος Καραούλης

ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΝΙΓΡΙΤΑΣ

Από 1.7.2020 έως 15.7.2020, Δημήτριος Δημητριάδης, Μάρθα Ανδρεάδου

ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ  ΡΟΔΟΛΙΒOΥΣ

Από 1.7.2020 έως 15.7.2020, Μαρία Ανδρέου, Αγάπη Γενηζεγκηνοπούλου

Πταισματοδίκης Υπηρεσίας: Δημήτριος Βενέτης, Αργυρώ Τέγουτζικ

Οι υποθέσεις των ασφαλιστικών μέτρων θα δικάζονται από τον Ειρηνοδίκη Υπηρεσίας .

Κατά τις ημέρες των δικασίμων χρέη Ειρηνοδίκη υπηρεσίας εκτελεί ο Ειρηνοδίκης που έχει οριστεί για την δικάσιμο.

Η παρούσα να αναρτηθεί στον πίνακα ανακοινώσεων του Πρωτοδικείου Σερρών, να συνταχθεί δε σχετική έκθεση που να περιέχει ολόκληρη την πράξη.

 

Σέρρες    15.06.2020

Η  Πρόεδρος Πρωτοδικών

Ελένη Τσερούλη