ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΣΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

24 Ιουνίου 2020


Προκήρυξη πρόσληψης τριών (3) Δικηγόρων με έμμισθη εντολή στο Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης (pdf).