ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ – ΘΕΡΙΝΕΣ ΔΙΑΚΟΠΕΣ 2020

6 Ιουλίου 2020


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΣΕΡΡΩΝ

Πράξη με αριθμό 75/2020

Η Πρόεδρος Πρωτοδικών Σερρών

 

Αφού έλαβα υπόψη τις διατάξεις του Κώδικα Οργανισμού Δικαστηρίων και Κατάστασης Δικαστικών Λειτουργών (Ν. 1756/1988) καθόρισα την υπηρεσία του Πρωτοδικείου Σερρών, στα 1ο, 2ο, 3ο, 4ο, 5ο τμήματα διακοπών του 2020 ως εξής:

1ο Τμήμα Διακοπών (16.07.2020 έως 24.07.2020)

23-07-2020: Τριμελές Πλημ/κείο: Μαλιώρα-Τσιτσεκλίδου-Νικολαϊδου

Αυτόφωρα Τριμελούς:

Από 16-7-2020 έως 19-7-2020: Μαλιώρα-Τσιτσεκλίδου-Τανάγιας

Από 20-7-2020 έως 21-7-2020: Μαλιώρα-Τσιτσεκλίδου-Λιακοπούλου

22-7-2020: Μαλιώρα-Τσιτσεκλίδου-Σαράφη

23-7-2020:  Μαλιώρα-Τσιτσεκλίδου-Λιακοπούλου

24-7-2020: Μαλιώρα-Τσιτσεκλίδου-Σαράφη

Πρόεδρος Υπηρεσίας: Στις 17 και 21-7-2020: Μαλιώρα

Στις 16, 22 και 23-7-2020 : Τσιτσεκλίδου

Στις 20 και 24-7-2020: Νικολαϊδου

Αυτόφωρα Μονομελούς : Ο εκάστοτε Πρόεδρος Υπηρεσίας.

Διαταγές Πληρωμής :Νικολαϊδου

Ανακρίτρια: Τσιτσεκλίδου

Εισηγήτρια Πτωχεύσεων: Τσιτσεκλίδου

Βουλεύματα: Όλοι οι Δικαστές του Τμήματος

2ο Τμήμα Διακοπών (25.07.2020 έως 03.08.2020)

28-07-2020 Ασφαλιστικά: Όλοι οι Δικαστές

29-07-2020 Μονομελές Πλημ/κείο: Καλαφάτη

Αυτόφωρα Τριμελούς:

25-7-2020: Σιβρίδης-Καλαφάτη-Λιακοπούλου

26-7-2020: Σιβρίδης-Καλαφάτη-Σαράφη

27-7-2020: Καλαφάτη-Στεφανίδου- Γενηζεγκηνοπούλου

28-7-2020: Σιβρίδης-Καλαφάτη-Ανδρεάδου

29-7-2020: Καλαφάτη-Στεφανίδου-Ανδρεάδου

30-7-2020: Σιβρίδης-Στεφανίδου-Ανδρεάδου

31-7-2020: Καλαφάτη-Στεφανίδου-Ανδρεάδου

1-8-2020: Σιβρίδης-Στεφανίδου-Γενηζεγκηνοπούλου

2-8-2020: Σιβρίδης-Στεφανίδου-Ανδρέου

3-8-2020: Σιβρίδης-Καλαφάτη-Ανδρέου

Πρόεδρος Υπηρεσίας: Στις 25, 26, 29 και 31-7-2020: Καλαφάτη

Στις 27, 30-7-2020 και 1, 2-8-2020: Στεφανίδου

Στις 28-7-2020 και 3-8-2020: Σιβρίδης

Αυτόφωρα Μονομελούς: Ο εκάστοτε Πρόεδρος Υπηρεσίας

Διαταγές Πληρωμής: Ο εκάστοτε Πρόεδρος Υπηρεσίας

Ανακρίτρια: Στεφανίδου

Εισηγητής Πτωχεύσεων:Σιβρίδης

Βουλεύματα: Όλοι οι Δικαστές του Τμήματος

3ο Τμήμα Διακοπών (04.08.2020 έως 12.08.2020)

04-08-2020 Ασφαλιστικά: Λύτρα

Αυτόφωρα Τριμελούς:

Από 4-8-2020 έως 5-8-2020: Λύτρα-Γραμματικός-Ανδρέου

Από 6-8-2020 έως 7-8-2020: Λύτρα-Γραμματικός-Γενηζεγκηνοπούλου

Από 8-8-2020 έως 12-8-2020: Λύτρα-Γραμματικός-Βενέτης

Πρόεδρος Υπηρεσίας: Στις 4, 5 και 6-8-2020: Λύτρα.

Στις 7, 8, 10, 11 και 12-8-2020: Γραμματικός

Αυτόφωρα Μονομελούς: Ο εκάστοτε Πρόεδρος Υπηρεσίας

Διαταγές Πληρωμής: Γραμματικός

Ανακριτής: Γραμματικός

Εισηγητής Πτωχεύσεων: Γραμματικός

Βουλεύματα: Οι Δικαστές του Τμήματος

4ο Τμήμα Διακοπών (13.08.2020 έως 21.08.2020)

Αυτόφωρα Τριμελούς:

13-8-2020:Τσερούλη-Μπατσάρα-Βενέτης

Από 14-8-2020 έως 20-8-2020: Τσερούλη-Μπατσάρα-Τέγουτζικ

21-8-2020: Τσερούλη-Μπατσάρα-Καραούλης

Πρόεδρος Υπηρεσίας Στις 14, 17 και 18-8-2020: Τσερούλη

Στις 13, 19, 20 και 21-8-2020: Μπατσάρα

Αυτόφωρα Μονομελούς: Ο εκάστοτε Πρόεδρος Υπηρεσίας

Διαταγές Πληρωμής: Μπατσάρα

Ανακρίτρια: Μπατσάρα

Εισηγήτρια Πτωχεύσεων: Μπατσάρα

Βουλεύματα: Όλοι οι Δικαστές του τμήματος.

5ο Τμήμα Διακοπών (22.08.2020 έως 31.08.2020)

Αυτόφωρα Τριμελούς:

Από 22-8-2020 έως 24-8-2020:Κακαβά-Γεωργέλλη-Καραούλης

Από 25-8-2020 έως 27-8-2020: Κακαβά-Γεωργέλλη-Δημητριάδης

Από 28-8-2020 έως 31-8-2020: Κακαβά-Γεωργέλλη-Γκεκόπουλος

Πρόεδρος Υπηρεσίας :Στις 24, 26, 27 και 31-8-2020:Κακαβά

Στις 25 και 28-8-2020: Γεωργέλλη

Στις 25-8-2020: συναινετικές εξαλείψεις προσημειώσεων και νομικές

βοήθειες- ώρα 12:00.

Αυτόφωρα Μονομελούς: Στις 22, 25, 28 και 29-8-2020: Γεωργέλλη.

Στις 24, 26, 27 και 31-8-2020: Κακαβά

ήτοι τα Σάββατα η νεώτερη Πρωτοδίκης και από Δευτέρα έως και Παρασκευή η εκάστοτε Πρόεδρος Υπηρεσίας.

Διαταγές Πληρωμής: Γεωργέλλη

Ανακρίτρια: Γεωργέλλη

Εισηγήτρια Πτωχεύσεων: Κακαβά

Βουλεύματα: Γεωργέλλη με Πρόεδρο την Κακαβά

Την Διευθύνουσα το Πρωτοδικείο Σερρών αναπληρώνει ο αρχαιότερος Δικαστής που υπηρετεί σε κάθε τμήμα.

 

Σέρρες  02-07-2020

Η Διευθύνουσα το Πρωτοδικείο Σερρών

 

Ελένη Τσερούλη

Πρόεδρος Πρωτοδικών