ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ – ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2020

6 Αυγούστου 2020


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΣΕΡΡΩΝ

Πράξη υπ’ αριθμ.    98 /2020

η Πρόεδρος Πρωτοδικών Σερρών

 

Αφού έλαβα υπόψη τις διατάξεις του Κώδικα Οργανισμού Δικαστηρίων και Κατάστασης Δικαστικών λειτουργών (Ν. 1756/1988) καθόρισα την υπηρεσία του Πρωτοδικείου Σερρών, για το χρονικό διάστημα από 1 Σεπτεμβρίου 2020 έως 15 Σεπτεμβρίου 2020 ως εξής:

A) ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΙΝΙΚΩΝ-ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΔΡΩΝ & ΑΥΤΟΦΩΡΩΝ

 

01-09-2020   Tρίτη:

 1. Εναρξη ΜΟΔ: Τσερούλη (αναπλ.Λύτρα)-Κακαβά-Στεφανίδου
 2. Αυτόφωρα Τριμελούς: Κακαβά-Στεφανίδου-Τανάγιας
 3. Πρόεδρος Υπηρεσίας: Στεφανίδου

[ΔΙΑΣΚΕΨΗ ΠΟΛΥΜΕΛΟΥΣ για όλους όσους έχουν εκκρεμείς υποθέσεις ή συμμετείχαν στη σύνθεση του Πολυμελούς στις υποθέσεις αυτές]:

02-09-2020   Τετάρτη:

 1. Αυτόφωρα Τριμελούς: Μπατσάρα-Γραμματικός – Τανάγιας
 2. Μονομελές: Γραμματικός
 3. Πρόεδρος Υπηρεσίας: Γραμματικός

03-09-2020 Πέμπτη:

 1. Τριμελές/Αυτόφωρα Τριμελούς: Μαλιώρα (Αναπλ. Λύτρα)-Γραμματικός (αναπλ. Κακαβά)-Σαράφη
 2. Πρόεδρος Υπηρεσίας: Γραμματικός

04-09-2020 Παρασκευή:

 1. Αυτόφωρα Τριμελούς: Τσιτσεκλίδου-Γραμματικός- Τανάγιας
 2. Πρόεδρος Υπηρεσίας: Τσιτσεκλίδου

05-09-2020  Σάββατο:

 1. Αυτόφωρα Τριμελούς: Τσιτσεκλίδου-Σιβρίδης –  Τανάγιας

07-09-2020 Δευτέρα:

 1. Μονομελές Τακτικής & Ειδική με πινάκιο: Σιβρίδης- Καλαφάτη- Γεωργέλλη- Στεφανίδου-Γραμματικός
 2. Αυτόφωρα Τριμελούς: Καλαφάτη- Γεωργέλλη- Στεφανίδου
 3. Πρόεδρος Υπηρεσίας: Σιβρίδης

08-09-2020 Τρίτη:

 1. Μονομελές Εκουσίας/Ειδική χωρίς πινάκιο/Ειδική με πινάκιο:Τσιτσεκλίδου-Κακαβά-Γεωργέλλη-Στεφανίδου- Νικολαϊδου
 2. Ασφαλιστικά: Μαλιώρα-Τσιτσεκλίδου
 3. Πρόεδρος Υπηρεσίας: Κακαβά
 4. Αυτόφωρα Τριμελούς: Γεωργέλλη-Στεφανίδου-Νικολαϊδου

09-09-2020 Τετάρτη:

 1. ΜΟΔ/Αυτόφωρα Τριμελούς: Λύτρα (Αναπλ. Μαλιώρα)-Σιβρίδης-Καλαφάτη
 2. Μονομελές: Στεφανίδου
 3. Πρόεδρος Υπηρεσίας: Στεφανίδου

 

10-09-2020 Πέμπτη:

 1. Αυτόφωρα Τριμελούς: Μπατσάρα-Καλαφάτη-Δημητριάδης
 2. Πρόεδρος Υπηρεσίας: Μπατσάρα

 

11-09-2020 Παρασκευή:

 1. Τριμελές/Αυτόφωρα Τριμελούς: Λύτρα (αναπλ. Μαλιώρα)-Κακαβά-Βενέτης
 2. Πρόεδρος Υπηρεσίας:  Λύτρα
 3. Αυτόφωρα Μονομελούς: Κακαβά

12-09-2020 Σάββατο:

 1. Αυτόφωρα Τριμελούς: Τσιτσεκλίδου-Μπατσάρα- Δημητριάδης

 

14-09-2020  Δευτέρα:

 1. Αυτόφωρα Τριμελούς: Σιβρίδης-Γεωργέλλη- Λιακοπούλου
 2. Πρόεδρος Υπηρεσίας: Σιβρίδης

 

15-09-2020 Τρίτη:

 1. Ασφαλιστικά [Ανακλήσεις Προσημειώσεων]: Κακαβά-Καλαφάτη-Γεωργέλλη
 2. Αυτόφωρα Τριμελούς: Κακαβά-Καλαφάτη-Γεωργέλλη
 3. Πρόεδρος Υπηρεσίας: Καλαφάτη

 

 

Β) ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ:

1) ΒΟΥΛΕΥΜΑΤΑ:

Από 1-9-2020 έως και 15-9-2020: Όλοι οι Δικαστές, πλην της Τακτικής Ανακρίτριας, με Πρόεδρο την κ. Μαλιώρα

2) ΔΙΑΤΑΓΕΣ  ΠΛΗΡΩΜΗΣ:

α) Από  1-9-2020 έως 4-9-2020: Γραμματικός

β) Από 7-9-2020 έως  10-9-2020: Νικολαϊδου

γ) Από 11-9-2020 και 14,15-9-2020: Σιβρίδης

3) Συναινετικές εξαλείψεις: κάθε Τρίτη  και Παρασκευή στις 12.00 μ.

4) Νομικές Βοήθειες: Κάθε Τρίτη στις 12.00 μ.

5) Πρόεδρος Υπηρεσίας: κατά τα Σαββατοκύριακα και τις αργίες ο αρχαιότερος της σύνθεσης Αυτοφώρων Τριμελούς. Ο Πρόεδρος Υπηρεσίας πρέπει να είναι παρών στην υπηρεσία του καθ’ όλη τη διάρκεια του ωραρίου λειτουργίας του Πρωτοδικείου. 

6) Ο δεξιός της συνθέσεως του Τριμελούς Αυτοφώρων, θα δικάζει τα αυτόφωρα του Μονομελούς, εκτός αν άλλως ορίζεται ειδικότερα.

7) Τα αυτόφωρα τις ημέρες που συνεδριάζει το ποινικό Δικαστήριο θα δικάζονται από αυτό, εκτός αν άλλως ορίζεται ειδικότερα.

8) Τα κωλύματα του Τριμελούς Πλημμελειοδικείου δικάζονται από το Δικαστή του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου της ίδιας δικασίμου, εκτός αν άλλως ορίζεται ειδικότερα.

– Γίνεται μνεία ότι η υπηρεσία υπόκειται σε αλλαγές, σύμφωνα με τις ανάγκες της υπηρεσίας.   

                

Σέρρες, 05-08-2020

Η Διευθύνουσα

το Πρωτοδικείο Σερρών

Ελένη Τσερούλη

Πρόεδρος Πρωτοδικών