ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟΥ – ΑΠΟ 16 ΕΩΣ 30 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ

7 Σεπτεμβρίου 2020


ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΣΕΡΡΩΝ

Πράξη υπ. αριθ. 120/2020

Η Πρόεδρος Πρωτοδικών Σερρών

Αφού έλαβα υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 6Α, όπως αυτό προστέθηκε στον Κώδικα Οργανισμού Δικαστηρίων και Κατάστασης Δικαστικών Λειτουργών (Ν. 1756/88) με το άρθρο 3 του Ν. 3472/2006, καθορίζω να προεδρεύσουν οι κ.κ. Ειρηνοδίκες της περιφέρειας του Πρωτοδικείου Σερρών στις συνεδριάσεις των Ειρηνοδικείων της Περιφέρειας Σερρών για το χρονικό διάστημα από 16 Σεπτεμβρίου 2020  έως  30 Σεπτεμβρίου 2020  ως  εξής:

ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΣΕΡΡΩΝ

Στη συνεδρίαση της Παρασκευής, 18.09.2020, Ολυμπία Λιακοπούλου

Στη συνεδρίαση της Παρασκευής, 25.09.2020, Νικολέτα Σαράφη

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ – ΕΚΟΥΣΙΑΣ

Στη συνεδρίαση της Τετάρτης, 16.09.2020, Ολυμπία Λιακοπούλου

Στη συνεδρίαση της Τετάρτης, 23.09.2020, Νικολέτα Σαράφη

Στη συνεδρίαση της Τετάρτης, 30.09.2020, Μαρία Ανδρέου

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΔΙΑΘΗΚΩΝ

Τρίτη 29.09.2020, Μαρία Ανδρέου

Η συζήτηση των προσωρινών διαταγών του Ν. 3869/2010 στο Ειρηνοδικείο Σερρών θα γίνεται κάθε Πέμπτη και ώρα 09:00 π.μ από τον Ειρηνοδίκη Υπηρεσίας.

Προσημειώσεις και αιτήσεις παροχής νομικής βοήθειας κάθε Πέμπτη στις 11.00 π.μ

ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΣΙΝΤΙΚΗΣ

Στη συνεδρίαση της Πέμπτης, 17.09.2020, Γεώργιος Τανάγιας (επανάληψη συζήτησης), Μάρθα Ανδρεάδου

Στη συνεδρίαση της Τρίτης,  29.09.2020, Γεώργιος Τανάγιας, Νικόλαος Γκεκόπουλος (επανάληψη συζήτησης)

ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΝΙΓΡΙΤΑΣ

Στη συνεδρίαση της Τετάρτης, 16.09.2020, Αγάπη Γενηζεγκινοπούλου

ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΡΟΔΟΛΙΒΟΥΣ

Στη συνεδρίαση της Πέμπτης, 24.09.2020, Βασίλειος Καραούλης

ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΣΕΡΡΩΝ

Από 16.9.2020 έως 20.9.2020, Ολυμπία Λιακοπούλου

Από 21.9.2020 έως 27.9.2020, Νικολέτα Σαράφη

Από 28.9.2020 έως 30.9.2020, Μαρία Ανδρέου

ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΣΙΝΤΙΚΗΣ 

Από 16.09.2020 έως 20.09.2020, Μάρθα Ανδρεάδου

Από 21.09.2020 έως 30.09.2020, Γεώργιος Τανάγιας, Μάρθα Ανδρεάδου

ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΝΙΓΡΙΤΑΣ

Από 16.09.2020 έως 30.09.2020 Αγάπη Γενηζεγκινοπούλου, Νικόλαος Γκεκόπουλος.

 

ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ  ΡΟΔΟΛΙΒΟΥΣ

Από 16.09.2020 έως 30.09.2020, Βασίλειος Καραούλης, Παναγιώτα Κρομμύδα

Πταισματοδίκης Υπηρεσίας: Δημήτριος Βενέτης, Αργυρώ Τέγουτζικ

Οι υποθέσεις των ασφαλιστικών μέτρων θα δικάζονται από τον Ειρηνοδίκη Υπηρεσίας .

Κατά τις ημέρες των δικασίμων χρέη Ειρηνοδίκη υπηρεσίας εκτελεί ο Ειρηνοδίκης που έχει οριστεί για την δικάσιμο.

Η παρούσα να αναρτηθεί στον πίνακα ανακοινώσεων του Πρωτοδικείου Σερρών, να συνταχθεί δε σχετική έκθεση που να περιέχει ολόκληρη την πράξη.

Σέρρες 20.08.2020

Η Πρόεδρος Πρωτοδικών

Ελένη Τσερούλη