ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΕΚΤΕΛΕΣΤΩΝ ΔΙΑΘΗΚΩΝ, ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ ΚΤΛ.

25 Σεπτεμβρίου 2020


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – ΘΡΑΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΜΗΤΡΩΟΥ & ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

ΘΕΜΑ: Αίτηση εγγραφής στο Μητρώο εκτελεστών διαθηκών, εκκαθαριστών, Διαχειριστών Κοινωφελών Περιουσιών ή Ιδρυμάτων και Κηδεμόνων σχολαζουσών κληρονομιών (αρ. 16 Ν. 4182/2013)

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 16 Ν.4182/2013 και της 73108/01-07-2019 (ΦΕΚ 287618/05-07-2019) απόφασης του Υφυπουργού Οικονομικών, παρακαλούμε να υπενθυμίσετε τα μέλη σας σχετικά με τη δυνατότητα εγγραφής μέχρι την 31η Οκτωβρίου 2020 στο Μητρώο εκτελεστών διαθηκών, εκκαθαριστών, Διαχειριστών Κοινωφελών Περιουσιών ή Ιδρυμάτων και Κηδεμόνων σχολαζουσών κληρονομιών, προκειμένου να συμμετάσχουν στην τακτική κλήρωση που θα διενεργηθεί μέχρι την 31η Ιανουαρίου 2021.
Η αίτηση εγγραφής υποβάλλεται ηλεκτρονικά από το διαδικτυακό τόπο του Υπουργείου Οικονομικών www.minfin.gr – ψηφιακές Υπηρεσίες Κοινοφελών Περιουσιών/Υποβολή αιτήσεων, στοιχείων & εγγράφων, εισάγοντας τους Κωδικούς πρόσβασης στο TAXISnet του προσώπου για το οποίο υποβάλλεται η αίτηση.

Με εντολή Συντονιστή
Η Αν. Προϊσταμένη
Διεύθυνσης Κοινωφελών Περιουσιών

Βασιλική Δημητριάδου