ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟΥ – ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2020

29 Σεπτεμβρίου 2020


ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΣΕΡΡΩΝ

Πράξη υπ. αριθ. 139/2020

Ο Πρόεδρος Πρωτοδικών Σερρών

Αφού έλαβα υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 6Α, όπως αυτό προστέθηκε στον Κώδικα Οργανισμού Δικαστηρίων και Κατάστασης Δικαστικών Λειτουργών (Ν. 1756/88) με το άρθρο 3 του Ν. 3472/2006, καθορίζω να προεδρεύσουν οι κ.κ. Ειρηνοδίκες της περιφέρειας του Πρωτοδικείου Σερρών στις συνεδριάσεις των Ειρηνοδικείων της Περιφέρειας Σερρών για το χρονικό διάστημα από 01 Οκτωβρίου 2020 έως 31 Οκτωβρίου 2020 ως εξής:

ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΣΕΡΡΩΝ

Στη συνεδρίαση της Παρασκευής, 02.10.2020, Μαρία Ανδρέου

Στη συνεδρίαση της Παρασκευής, 09.10.2020, Αγάπη Γενηζεγκινοπούλου

Στη συνεδρίαση της Παρασκευής, 16.10.2020, Νικόλαος Γκεκόπουλος

Στη συνεδρίαση της Παρασκευής, 23.10.2020, Μάρθα Ανδρεάδου

Στη συνεδρίαση της Παρασκευής, 30.10.2020, Βασίλειος Καραούλης

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ – ΕΚΟΥΣΙΑΣ

Στη συνεδρίαση της Τετάρτης, 07.10.2020, Αγάπη Γενηζεγκινοπούλου

Στη συνεδρίαση της Τετάρτης, 14.10.2020, Νικόλαος Γκεκόπουλος

Στη συνεδρίαση της Τετάρτης, 21.10.2020, Μάρθα Ανδρεάδου

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΔΙΑΘΗΚΩΝ

Τρίτη 13.10.2020, Νικόλαος Γκεκόπουλος

Τρίτη 27.10.2020, Βασίλειος Καραούλης

Η συζήτηση των προσωρινών διαταγών του Ν. 3869/2010 στο Ειρηνοδικείο Σερρών θα γίνεται κάθε Πέμπτη και ώρα 09:00 π.μ από τον Ειρηνοδίκη Υπηρεσίας.

Προσημειώσεις και αιτήσεις παροχής νομικής βοήθειας κάθε Πέμπτη στις 11.00 π.μ

ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΣΙΝΤΙΚΗΣ

Στη συνεδρίαση της Πέμπτης, 01.10.2020,  Αγάπη Γενηζεγκινοπούλου (επανάληψη συζήτησης), Παναγιώτα Κρομμύδα

Στη συνεδρίαση της Τρίτη, 27.10.2020, Δημήτριος Δημητριάδης

ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΝΙΓΡΙΤΑΣ

Στη συνεδρίαση της Τετάρτης, 07.10.2020, Γεώργιος Τανάγιας

ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΡΟΔΟΛΙΒΟΥΣ

Στη συνεδρίαση της Πέμπτης, 29.10.2020, Νικολέτα Σαράφη

ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΣΕΡΡΩΝ

Από 01.10.2020 έως 04.10.2020,Μαρία Ανδρέου

Από 05.10.2020 έως 11.10.2020,Αγάπη Γενηζεγκινοπούλου

Από 12.10.2020 έως 18.10.2020, Νικόλαος Γκεκόπουλος

Από 19.10.2020 έως 25.10.2020, Μάρθα Ανδρεάδου

Από 26.10.2020 έως 31.10.2020, Βασίλειος Καραούλης

ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΣΙΝΤΙΚΗΣ

Από 01.10.2020 έως 15.10.2020, Ολυμπία Λιακοπούλου, Παναγιώτα Κρομμύδα,

Από 16.10.2020 έως 31.10.2020, Δημήτριος Δημητριάδης, Ολυμπία Λιακοπούλου

ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΝΙΓΡΙΤΑΣ

Από 01.10.2020 έως 31.10.2020, Γεώργιος Τανάγιας, Νικολέτα Σαράφη

ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΡΟΔΟΛΙΒΟΥΣ

Από 01.10.2020 έως 31.10.2020, Γεώργιος Τανάγιας, Νικολέτα Σαράφη

Πταισματοδίκης Υπηρεσίας: Δημήτριος Βενέτης, Αργυρώ Τέγουτζικ

Οι υποθέσεις των ασφαλιστικών μέτρων θα δικάζονται από τον Ειρηνοδίκη Υπηρεσίας .

Κατά τις ημέρες των δικασίμων χρέη Ειρηνοδίκη υπηρεσίας εκτελεί ο Ειρηνοδίκης που έχει οριστεί για την δικάσιμο.

Η παρούσα να αναρτηθεί στον πίνακα ανακοινώσεων του Πρωτοδικείου Σερρών, να συνταχθεί δε σχετική έκθεση που να περιέχει ολόκληρη την πράξη.

Σέρρες 25.09.2020

Ο Πρόεδρος Πρωτοδικών

Νικόλαος Παύλου