ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟΥ – ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2020

27 Οκτωβρίου 2020


ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΣΕΡΡΩΝ

Πράξη υπ. αριθ. 157/2020

Ο Πρόεδρος Πρωτοδικών Σερρών

Αφού έλαβα υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 6Α, όπως αυτό προστέθηκε στον Κώδικα Οργανισμού Δικαστηρίων και Κατάστασης Δικαστικών Λειτουργών (Ν. 1756/88) με το άρθρο 3 του Ν. 3472/2006, καθορίζω να προεδρεύσουν οι κ.κ. Ειρηνοδίκες της περιφέρειας του Πρωτοδικείου Σερρών στις συνεδριάσεις των Ειρηνοδικείων της Περιφέρειας Σερρών για το χρονικό διάστημα από 01 Νοεμβρίου 2020 έως 30 Νοεμβρίου 2020 ως εξής:

ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΣΕΡΡΩΝ

Στη συνεδρίαση της Παρασκευής, 06.11.2020, Παναγιώτα Κρομμύδα

Στη συνεδρίαση της Παρασκευής, 13.11.2020, Γεώργιος Τανάγιας

Στη συνεδρίαση της Παρασκευής, 20.11.2020, Δημήτριος Δημητριάδης

Στη συνεδρίαση της Παρασκευής, 27.11.2020, Ολυμπία Λιακοπούλου

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ – ΕΚΟΥΣΙΑΣ

Στη συνεδρίαση της Τετάρτης, 04.11.2020, Παναγιώτα Κρομμύδα

Στη συνεδρίαση της Τετάρτης, 11.11.2020, Γεώργιος Τανάγιας, Ολυμπία Λιακοπούλου (επανάληψη), Βασίλειος Καραούλης

Στη συνεδρίαση της Τετάρτης, 18.11.2020, Δημήτριος Δημητριάδης

Στη συνεδρίαση της Τετάρτης, 25.11.2020, Δημήτριος Δημητριάδης (επανάληψη), Ολυμπία Λιακοπούλου

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΔΙΑΘΗΚΩΝ

Τρίτη 10.11.2020, Γεώργιος Τανάγιας

Τρίτη 24.11.2020, Ολυμπία Λιακοπούλου

Η συζήτηση των προσωρινών διαταγών του Ν. 3869/2010 στο Ειρηνοδικείο Σερρών θα γίνεται κάθε Πέμπτη και ώρα 09:00 π.μ από τον Ειρηνοδίκη Υπηρεσίας.

Προσημειώσεις και αιτήσεις παροχής νομικής βοήθειας κάθε Πέμπτη στις 11.00 π.μ

ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΣΙΝΤΙΚΗΣ

Στη συνεδρίαση της Πέμπτης, 05.11.2020, Δημήτριος Δημητριάδης, Βασίλειος Καραούλης

Στη συνεδρίαση της Τρίτης, 24.11.2020, Αγάπη Γενηζεγκινοπούλου (επανάληψη), Νικόλαος Γκεκόπουλος (επανάληψη), Μάρθα Ανδρεάδου

ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΝΙΓΡΙΤΑΣ

Στη συνεδρίαση της Τετάρτης, 04.11.2020, Μαρία Ανδρέου, Παναγιώτα Κρομμύδα (επανάληψη)

ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΡΟΔΟΛΙΒΟΥΣ

Στη συνεδρίαση της Πέμπτης, 26.11.2020, Νικόλαος Γκεκόπουλος

ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΣΕΡΡΩΝ

Την 01.11.2020, Βασίλειος Καραούλης

Από 02.11.2020 έως 08.11.2020,Παναγιώτα Κρομμύδα

Από 09.11.2020 έως 15.11.2020,Γεώργιος Τανάγιας

Από 16.11.2020 έως 22.11.2020, Δημήτριος Δημητριάδης

Από 23.11.2020 έως 29.11.2020, Ολυμπία Λιακοπούλου

Την 30.11.2020, Νικολέτα Σαράφη

ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΣΙΝΤΙΚΗΣ

Από 01.11.2020 έως 15.11.2020, Αγάπη Γενηζεγκινοπούλου, Βασίλειος Καραούλης

Από 16.11.2020 έως 30.11.2020, Αγάπη Γενηζεγκινοπούλου, Μάρθα Ανδρεάδου

ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΝΙΓΡΙΤΑΣ

Από 01.11.2020 έως 30.11.2020 Νικολέτα Σαράφη, Μαρία Ανδρέου, Νικόλαος Γκεκόπουλος.

ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΡΟΔΟΛΙΒΟΥΣ

Από 01.11.2020 έως 30.11.2020, Νικολέτα Σαράφη, Μαρία Ανδρέου, Νικόλαος Γκεκόπουλος.

Πταισματοδίκης Υπηρεσίας: Δημήτριος Βενέτης, Αργυρώ Τέγουτζικ

Οι υποθέσεις των ασφαλιστικών μέτρων θα δικάζονται από τον Ειρηνοδίκη Υπηρεσίας .

Κατά τις ημέρες των δικασίμων χρέη Ειρηνοδίκη υπηρεσίας εκτελεί ο Ειρηνοδίκης που έχει οριστεί για την δικάσιμο.

Η παρούσα να αναρτηθεί στον πίνακα ανακοινώσεων του Πρωτοδικείου Σερρών, να συνταχθεί δε σχετική έκθεση που να περιέχει ολόκληρη την πράξη.

Σέρρες 27.10.2020

Ο Πρόεδρος Πρωτοδικών

Νικόλαος Παύλου