ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ – ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2020

2 Νοεμβρίου 2020


ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΣΕΡΡΩΝ

Πράξη υπ’ αριθμ.  156  /2020

Ο Πρόεδρος Πρωτοδικών Σερρών

Αφού λήφθηκαν υπόψη οι διατάξεις του Κώδικα Οργανισμού Δικαστηρίων και Κατάστασης Δικαστικών λειτουργών (Ν. 1756/1988) καθορίζονται οι υπηρεσίες του Πρωτοδικείου Σερρών για το χρονικό διάστημα από 1 Νοεμβρίου 2020 έως 30 Νοεμβρίου 2020 ως εξής:

A) ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΙΝΙΚΩΝ-ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΔΡΩΝ & ΑΥΤΟΦΩΡΩΝ

2-11-2020 Δευτέρα:

 1. Εναρξη ΜΟΔ: ΠΙΛΛΗ – ΚΑΚΑΒΑ – ΣΤΕΦΑΝΙΔΟΥ
 2. Μονομελές Τακτικής & Ειδική με πινάκιο: ΚΑΚΑΒΑ – ΚΑΛΑΦΑΤΗ – ΣΤΕΦΑΝΙΔΟΥ – ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ
 3. Αυτόφωρα Τριμελούς: ΠΙΛΛΗ – ΚΑΚΑΒΑ – ΣΤΕΦΑΝΙΔΟΥ
 4. Πρόεδρος Υπηρεσίας: ΠΙΛΛΗ

3-11-2020 Τρίτη:

 1. Αυτόφωρα Τριμελούς: ΤΣΙΤΣΕΚΛΙΔΟΥ – ΜΠΑΤΣΑΡΑ – ΚΡΟΜΜΥΔΑ.
 2. Πρόεδρος Υπηρεσίας: ΜΠΑΤΣΑΡΑ

4-11-2020 Τετάρτη:

 1. ΜΟΔ / Αυτόφωρα Τριμελούς : ΠΑΥΛΟΥ – ΣΙΒΡΙΔΗΣ – ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΣ
 2. Μονομελές/Αυτόφωρα Μονομελούς: ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΣ
 3. Πρόεδρος Υπηρεσίας: ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΣ

5-11-2020 Πέμπτη

 1. Τριμελές/Αυτόφ. Τριμελούς: ΠΙΛΛΗ – ΤΣΙΤΣΕΚΛΙΔΟΥ – ΤΑΝΑΓΙΑΣ   (Αναπλ. Πρόεδρος ΠΑΥΛΟΥ)
 2. Μονομελές/Αυτόφωρα Μονομελούς: ΤΣΙΤΣΕΚΛΙΔΟΥ
 3. Πρόεδρος Υπηρεσίας: ΤΣΙΤΣΕΚΛΙΔΟΥ

6-11-2020 Παρασκευή:

 1. Αυτόφωρα Τριμελούς: ΜΠΑΤΣΑΡΑ – ΣΙΒΡΙΔΗΣ – ΚΡΟΜΜΥΔΑ
 2. Πρόεδρος Υπηρεσίας: ΣΙΒΡΙΔΗΣ

7-11-2020 Σάββατο:

 1. Αυτόφ. Τριμελ.: ΤΣΙΤΣΕΚΛΙΔΟΥ – ΚΑΚΑΒΑ – ΚΡΟΜΜΥΔΑ.

9-11-2020 Δευτέρα:

 1. Αυτόφωρα Τριμελούς: ΤΣΙΤΣΕΚΛΙΔΟΥ – ΜΠΑΤΣΑΡΑ – ΤΑΝΑΓΙΑΣ
 2. Πρόεδρος Υπηρεσίας: ΤΣΙΤΣΕΚΛΙΔΟΥ

10-11-2020 Τρίτη:

 1. Μονομελ. Εκουσίας/Ειδική χωρίς πινάκιο/Ειδική με πινάκιο: ΚΑΚΑΒΑ – ΚΑΛΑΦΑΤΗ – ΣΤΕΦΑΝΙΔΟΥ – ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ
 2. Ασφαλιστικά: ΠΑΥΛΟΥ
 3. Αυτόφ. Τριμελούς: ΠΑΥΛΟΥ – ΣΤΕΦΑΝΙΔΟΥ – ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ
 4. Πρόεδρος Υπηρεσίας: ΚΑΛΑΦΑΤΗ

11-11-2020 Τετάρτη:

 1. Αυτόφ. Τριμελ.: ΚΑΚΑΒΑ – ΓΕΩΡΓΕΛΛΗ – ΤΑΝΑΓΙΑΣ.
 2. Μονομελές/Αυτόφ. Μονομελούς: ΓΕΩΡΓΕΛΛΗ
 3. Πρόεδρος Υπηρεσίας: ΓΕΩΡΓΕΛΛΗ

12-11-2020 Πέμπτη

 1. Τριμελές/Αυτόφ. Τριμελ: ΛΥΤΡΑ – ΣΙΒΡΙΔΗΣ – ΓΚΕΚΟΠΟΥΛΟΣ (Αναπλ. Πρόεδρος ΠΑΥΛΟΥ)
 2. Μονομελές/Αυτόφ. Μονομελούς: ΚΑΚΑΒΑ
 3. Πρόεδρος Υπηρεσίας: ΚΑΚΑΒΑ

13-11-2020 Παρασκευή:

 1. Τριμελ./Αυτόφ. Τριμελ: ΠΑΥΛΟΥ – ΤΣΙΤΣΕΚΛΙΔΟΥ – ΤΕΓΟΥΤΖΙΚ   (Αναπλ. Πρόεδρος ΠΙΛΛΗ)
 2. Πρόεδρος Υπηρεσίας: ΠΑΥΛΟΥ

14-11-2020 Σάββατο

 1. Αυτόφ. Τριμελ.: ΜΠΑΤΣΑΡΑ – ΚΑΚΑΒΑ – ΤΑΝΑΓΙΑΣ.

16-11-2020 Δευτέρα:

 1. Μονομελές Τακτικής & Ειδική με πινάκιο: ΤΣΙΤΣΕΚΛΙΔΟΥ – ΣΙΒΡΙΔΗΣ – ΓΕΩΡΓΕΛΛΗ – ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΣ
 2. Αυτόφ. Τριμελ.: ΤΣΙΤΣΕΚΛΙΔΟΥ – ΓΕΩΡΓΕΛΛΗ – ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΣ
 3. Πρόεδρος Υπηρεσίας: ΓΕΩΡΓΕΛΛΗ                       

17-11-2020 Τρίτη

 1. Πολυμ. Τακτική / Πολυμ. Εκουσίας: ΠΑΥΛΟΥ – ΚΑΚΑΒΑ – ΣΤΕΦΑΝΙΔΟΥ – ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ
 2. Αυτόφ. Τριμελούς: ΠΑΥΛΟΥ – ΣΤΕΦΑΝΙΔΟΥ – ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ
 3. Πρόεδρος Υπηρεσίας: ΠΑΥΛΟΥ

18-11-2020 Τετάρτη:

 1. ΜΟΔ / Αυτόφωρα Τριμελούς: ΠΙΛΛΗ – ΣΤΕΦΑΝΙΔΟΥ – ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΣ
 2. Μονομελές/Αυτόφωρα Μονομελούς: ΣΙΒΡΙΔΗΣ
 3. Πρόεδρος Υπηρεσίας: ΣΙΒΡΙΔΗΣ    

19-11-2020 Πέμπτη

 1. Τριμελ. /Αυτόφ. Τριμ.: ΛΥΤΡΑ – ΚΑΛΑΦΑΤΗ – ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ (Αναπλ. Πρόεδρος ΠΑΥΛΟΥ)
 2. Μονομελές/Αυτόφωρα Μονομελούς: ΤΣΙΤΣΕΚΛΙΔΟΥ
 3. Πρόεδρος Υπηρεσίας: ΛΥΤΡΑ

20-11-2020 Παρασκευή

 1. Τριμελές/ Αυτόφ. Τριμελ.: ΠΑΥΛΟΥ – ΓΕΩΡΓΕΛΛΗ – ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ   (Αναπλ. Πρόεδρος ΛΥΤΡΑ)
 2. Πρόεδρος Υπηρεσίας: ΠΑΥΛΟΥ

21-11-2020 Σάββατο

 1. Αυτόφωρα Τριμελούς: ΤΣΙΤΣΕΚΛΙΔΟΥ – ΜΠΑΤΣΑΡΑ – ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ.

23-11-2020 Δευτέρα

 1. Αυτόφ. Τριμελ.: ΜΠΑΤΣΑΡΑ – ΚΑΚΑΒΑ – ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ
 2. Πρόεδρος Υπηρεσίας: ΚΑΚΑΒΑ

24-11-2020 Τρίτη:

 1. Μονομελές Εκουσίας / Ειδική χωρίς πινάκιο / Ειδική με πινάκιο:       ΤΣΙΤΣΕΚΛΙΔΟΥ – ΣΙΒΡΙΔΗΣ – ΓΕΩΡΓΕΛΛΗ – ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΣ
 2. Ασφαλιστικά: ΠΙΛΛΗ
 3. Αυτόφ. Τριμελούς: ΠΙΛΛΗ – ΣΙΒΡΙΔΗΣ – ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΣ
 4. Πρόεδρος Υπηρεσίας: ΣΙΒΡΙΔΗΣ

25-11-2020 Τετάρτη:

 1. Τριμελ. Ανηλ. / Αυτόφ. Τριμελ: ΠΑΥΛΟΥ – ΚΑΛΑΦΑΤΗ – ΣΤΕΦΑΝΙΔΟΥ
 2. Μονομελές/Αυτόφωρα Μονομελούς: ΚΑΛΑΦΑΤΗ
 3. Μονομελές Ανηλίκων:  ΜΠΑΤΣΑΡΑ   (Αναπλ. ΠΑΥΛΟΥ)
 4. Πρόεδρος Υπηρεσίας: ΠΑΥΛΟΥ

26-11-2020 Πέμπτη

 1. Τριμελές/Αυτόφ. Τριμελ.: ΠΙΛΛΗ – ΚΑΚΑΒΑ – ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ.  (Αναπλ. Πρόεδρος ΛΥΤΡΑ)
 2. Μονομελές/Αυτόφωρα Μονομελούς: ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ
 3. Πρόεδρος Υπηρεσίας: ΠΙΛΛΗ   

27-11-2020 Παρασκευή:

 1. Τριμελές/ Αυτόφ. Τριμελ.: ΛΥΤΡΑ – ΓΕΩΡΓΕΛΛΗ – ΚΡΟΜΜΥΔΑ   (Αναπλ. Πρόεδρος ΠΑΥΛΟΥ)
 2. Πρόεδρος Υπηρεσίας: ΛΥΤΡΑ

28-11-2020 Σάββατο:

 1. Αυτόφ. Τριμελ.: ΜΠΑΤΣΑΡΑ – ΚΑΚΑΒΑ – ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ.

30-11-2020 Δευτέρα

 1. Αυτόφ.Τριμελ: ΚΑΚΑΒΑ – ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΣ – ΣΑΡΑΦΗ.
 2. Μονομελές/ Αυτόφωρα Μονομελούς: ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΣ
 3. Πρόεδρος Υπηρεσίας: ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΣ

Β) ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ:

1) ΒΟΥΛΕΥΜΑΤΑ:

Από 1-11-2020 έως και 31-11-2020: Όλοι οι Δικαστές, με Πρόεδρο την κ. ΛΥΤΡΑ.

2) ΔΙΑΤΑΓΕΣ  ΠΛΗΡΩΜΗΣ:

α) Από  2-11 έως  6-11-2020: κ. ΣΙΒΡΙΔΗΣ

β) Από 9-11 έως 13-11-2020: κ. ΤΣΙΤΣΕΚΛΙΔΟΥ

γ) Από 16-11 έως  20-11-2020: κ. ΓΕΩΡΓΕΛΛΗ

δ) Από 23-11 έως  27-11-2020: κ. ΚΑΚΑΒΑ

ε) Την 30-11-2020: κ. ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΣ

3) Συναινετικές εξαλείψεις:κάθε Τρίτη  και Παρασκευή στις 12.00 μ.

4) Νομικές Βοήθειες:Κάθε Τρίτη στις 12.00 μ.

5) Πρόεδρος Υπηρεσίας: κατά τα Σαββατοκύριακα και τις αργίες ο αρχαιότερος της σύνθεσης Αυτοφώρων Τριμελούς. Ο Πρόεδρος Υπηρεσίας πρέπει να είναι παρών στην υπηρεσία του καθ’ όλη τη διάρκεια του ωραρίου λειτουργίας του Πρωτοδικείου.

6) Ο δεξιός της συνθέσεως του Τριμελούς Αυτοφώρων, θα δικάζει τα αυτόφωρα του Μονομελούς, εκτός αν άλλως ορίζεται ειδικότερα.

7) Τα αυτόφωρα τις ημέρες που συνεδριάζει το ποινικό Δικαστήριο θα δικάζονται από αυτό, εκτός αν άλλως ορίζεται ειδικότερα.

8) Τα κωλύματα του Τριμελούς Πλημμελειοδικείου δικάζονται από το Δικαστή του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου της ίδιας δικασίμου, εκτός αν άλλως ορίζεται ειδικότερα.

– Γίνεται μνεία ότι η υπηρεσία υπόκειται σε αλλαγές, σύμφωνα με τις ανάγκες της υπηρεσίας.

Σέρρες,  26-10-2020

Ο Διευθύνων

το Πρωτοδικείο Σερρών

Νικόλαος Παύλου

Πρόεδρος Πρωτοδικών