ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΣΕΡΡΩΝ – ΠΡΑΞΗ 375/30-11-2020

1 Δεκεμβρίου 2020


Η πράξη αναστολής 375/30-11-202 με τη νέα ΚΥΑ για το Ειρηνοδικείο Σερρών (doc).