ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟΥ – ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2021

28 Δεκεμβρίου 2020


ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΣΕΡΡΩΝ

Πράξη υπ. αριθ. 244/2020

Ο Πρόεδρος Πρωτοδικών Σερρών

Αφού έλαβα υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 6Α, όπως αυτό προστέθηκε στον Κώδικα Οργανισμού Δικαστηρίων και Κατάστασης Δικαστικών Λειτουργών (Ν. 1756/88) με το άρθρο 3 του Ν. 3472/2006, καθορίζω να προεδρεύσουν οι κ.κ. Ειρηνοδίκες της περιφέρειας του Πρωτοδικείου Σερρών στις συνεδριάσεις των Ειρηνοδικείων της Περιφέρειας Σερρών για το χρονικό διάστημα από 07 Ιανουαρίου 2021 έως 31 Ιανουαρίου 2021 ως εξής:

ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΣΕΡΡΩΝ

Στη συνεδρίαση της Παρασκευής, 08.01.2021, Νικόλαος Γκεκόπουλος, Μάρθα Ανδρεάδου (επανάληψη)

Στη συνεδρίαση της Παρασκευής, 15.01.2021, Παναγιώτα Κρομμύδα

Στη συνεδρίαση της Παρασκευής, 22.01.2021, Βασίλειος Καραούλης

Στη συνεδρίαση της Παρασκευής, 29.01.2021, Δημήτριος Δημητριάδης

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ – ΕΚΟΥΣΙΑΣ

Στη συνεδρίαση της Τετάρτης, 13.01.2021, Παναγιώτα Κρομμύδα

Στη συνεδρίαση της Τετάρτης, 20.01.2021, Βασίλειος Καραούλης

Στη συνεδρίαση της Τετάρτης, 27.01.2021, Δημήτριος Δημητριάδης

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΔΙΑΘΗΚΩΝ

Τρίτη 12.01.2021, Παναγιώτα Κρομμύδα

Τρίτη 26.01.2021, Δημήτριος Δημητριάδης

Η συζήτηση των προσωρινών διαταγών του Ν. 3869/2010 στο Ειρηνοδικείο Σερρών θα γίνεται κάθε Πέμπτη και ώρα 09:00 π.μ από τον Ειρηνοδίκη Υπηρεσίας.

Προσημειώσεις και αιτήσεις παροχής νομικής βοήθειας κάθε Πέμπτη στις 11.00 π.μ

ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΣΙΝΤΙΚΗΣ

Στη συνεδρίαση της Πέμπτης, 14.01.2021, Νικολέτα Σαράφη,

Στη συνεδρίαση της Τρίτης, 26.01.2021, Ολυμπία Λιακοπούλου,

ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΝΙΓΡΙΤΑΣ

Στη συνεδρίαση της Τετάρτης, 13.01.2021, Μάρθα Ανδρεάδου

ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΡΟΔΟΛΙΒΟΥΣ

Στη συνεδρίαση της Πέμπτης, 28.01.2021, Μαρία Ανδρέου

ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΣΕΡΡΩΝ

Από 07.01. 2021 έως 10.01.2021, Νικόλαος Γκεκόπουλος

Από 11.01. 2021 έως 17.01.2021, Παναγιώτα Κρομμύδα

Από 18.01. 2021 έως 19.01.2021, Γεώργιος Τανάγιας

Την 20.01.2021, Βασίλειος Καραούλης

Την 21.01.2021, Γεώργιος Τανάγιας

Την 22.01.2021, Βασίλειος Καραούλης

Από 23.01. 2021 έως 24.01.2021, Γεώργιος Τανάγιας

Από 25.01. 2021 έως 31.01.2021,Δημήτριος Δημητριάδης

ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΣΙΝΤΙΚΗΣ

Από 07.01.2021 έως 19.01.2021, Νικολέτα Σαράφη, Αγάπη Γενηζεγκινοπούλου

Από 20.01.2021 έως 31.01.2021, Ολυμπία Λιακοπούλου, Αγάπη Γενηζεγκινοπούλου

ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΝΙΓΡΙΤΑΣ

Από 07.01.2021 έως 31.01.2021, Μάρθα Ανδρεάδου, Νικόλαος Γκεκόπουλος

ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΡΟΔΟΛΙΒΟΥΣ

Από 07.01.2021 έως 31.01.2021, Μαρία Ανδρέου, Βασίλειος Καραούλης

Πταισματοδίκης Υπηρεσίας: Δημήτριος Βενέτης, Αργυρώ Τέγουτζικ

Οι υποθέσεις των ασφαλιστικών μέτρων θα δικάζονται από τον Ειρηνοδίκη Υπηρεσίας .

Κατά τις ημέρες των δικασίμων χρέη Ειρηνοδίκη υπηρεσίας εκτελεί ο Ειρηνοδίκης που έχει οριστεί για την δικάσιμο.

Η παρούσα να αναρτηθεί στον πίνακα ανακοινώσεων του Πρωτοδικείου Σερρών, να συνταχθεί δε σχετική έκθεση που να περιέχει ολόκληρη την πράξη.

Σέρρες 24.12.2020

Ο Πρόεδρος Πρωτοδικών

 

Νικόλαος Παύλου