ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΣΕΡΡΩΝ – ΠΡΑΞΗ 1/4-1-2021

7 Ιανουαρίου 2021


Η πράξη 1/4-1-2021 του Ειρηνοδικείου Σερρών (pdf).