ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ – ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2021

8 Ιανουαρίου 2021


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΣΕΡΡΩΝ

 Πράξη υπ’ αριθμ. 9 /2021

Ο Πρόεδρος Πρωτοδικών Σερρών

 

Αφού έλαβα υπόψη τις διατάξεις του Κώδικα Οργανισμού Δικαστηρίων και Κατάστασης Δικαστικών λειτουργών (Ν. 1756/1988) καθόρισα την υπηρεσία του Πρωτοδικείου Σερρών, για το διάστημα από 7 Ιανουαρίου 2021  έως  31 Ιανουαρίου 2021  ως εξής:

A) ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΙΝΙΚΩΝ-ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΔΡΩΝ & ΑΥΤΟΦΩΡΩΝ

 7-1-2021 Πέμπτη

 1. Εναρξη ΜΟΔ: ΛΥΤΡΑ – ΤΣΙΤΣΕΚΛΙΔΟΥ – ΣΙΒΡΙΔΗΣ
 2. Αυτόφωρα Τριμελούς: ΛΥΤΡΑ – ΤΣΙΤΣΕΚΛΙΔΟΥ – ΣΙΒΡΙΔΗΣ
 3. Αυτόφωρα Μονομελούς: ΤΣΙΤΣΕΚΛΙΔΟΥ
 4. Πρόεδρος Υπηρεσίας: ΛΥΤΡΑ

8-1-2021 Παρασκευή

 1. Αυτόφ. Τριμελ.: ΠΙΛΛΗ – ΣΤΕΦΑΝΙΔΟΥ – ΓΚΕΚΟΠΟΥΛΟΣ
 2. Πρόεδρος Υπηρεσίας: ΣΤΕΦΑΝΙΔΟΥ
 3. Αυτόφ. Μονομελούς: ΣΤΕΦΑΝΙΔΟΥ

9-1-2021 Σάββατο

 1. Αυτόφ. Τριμελ.: ΚΑΚΑΒΑ – ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΣ –  ΓΚΕΚΟΠΟΥΛΟΣ

11-1-2021 Δευτέρα

 1. Αυτόφ. Τριμελ: ΜΠΑΤΣΑΡΑ – ΓΕΩΡΓΕΛΛΗ – ΚΡΟΜΜΥΔΑ
 2. Πρόεδρος Υπηρεσίας: ΓΕΩΡΓΕΛΛΗ
 3. Αυτόφωρα Μονομελούς: ΓΕΩΡΓΕΛΛΗ

12-1-2021 Τρίτη

 1. Μον. Εκουσίας/Ειδική χωρίς πιν. / Ειδική με πιν: ΚΑΚΑΒΑ – ΚΑΛΑΦΑΤΗ – ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ
 2. Ασφαλιστικά: ΠΑΥΛΟΥ
 3. Αυτόφ. Τριμελ.: ΠΑΥΛΟΥ – ΚΑΛΑΦΑΤΗ – ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ
 4. Πρόεδρος Υπηρεσίας: ΚΑΛΑΦΑΤΗ

13-1-2021 Τετάρτη

 1. Αυτόφωρα Τριμελούς: ΤΣΙΤΣΕΚΛΙΔΟΥ – ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΣ –  ΚΡΟΜΜΥΔΑ
 2. Αυτόφ. Μονομελούς: ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΣ
 3. Πρόεδρος Υπηρεσίας: ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΣ

14-1-2021  Πέμπτη

 1. Τριμελές / Αυτόφ. Τριμελ.: ΠΙΛΛΗ – ΣΤΕΦΑΝΙΔΟΥ – ΓΕΝΗΖΕΓΚΙΝΟΠΟΥΛΟΥ
 2. Πρόεδρος Υπηρεσίας: ΠΙΛΛΗ

15-1-2021  Παρασκευή

 1. Τριμελές / Αυτόφ. Τριμελ.: ΛΥΤΡΑ – ΚΑΚΑΒΑ – ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ
 2. Πρόεδρος Υπηρεσίας: ΛΥΤΡΑ

16-1-2021 Σάββατο

 1. Αυτόφ. Τριμελ.: ΤΣΙΤΣΕΚΛΙΔΟΥ – ΚΑΛΑΦΑΤΗ –  ΚΡΟΜΜΥΔΑ

18-1-2021  Δευτέρα

 1. Μονομ. Τακτικής και Ειδικής με πιν.: ΤΣΙΤΣΕΚΛΙΔΟΥ – ΣΙΒΡΙΔΗΣ – ΓΕΩΡΓΕΛΛΗ – ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΣ
 2. Αυτόφ. Τριμελ.: ΤΣΙΤΣΕΚΛΙΔΟΥ –  ΓΕΩΡΓΕΛΛΗ –  ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΣ
 3. Πρόεδρος Υπηρεσίας: ΤΣΙΤΣΕΚΛΙΔΟΥ

19-1-2021 Τρίτη

 1. Πολυμ. Τακτική / Πολυμ. Εκουσίας: ΠΑΥΛΟΥ – ΚΑΚΑΒΑ – ΣΤΕΦΑΝΙΔΟΥ
 2. Αυτόφωρα Τριμελούς: ΠΑΥΛΟΥ – ΚΑΚΑΒΑ – ΤΑΝΑΓΙΑΣ
 3. Πρόεδρος Υπηρεσίας: KAKABA

20-1-2021  Τετάρτη

 1. Αυτόφ. Τριμελ.: ΜΠΑΤΣΑΡΑ – ΚΑΛΑΦΑΤΗ – ΚΑΡΑΟΥΛΗΣ
 2. Αυτόφωρα Μονομελούς: ΚΑΛΑΦΑΤΗ
 3. Πρόεδρος Υπηρεσίας: ΚΑΛΑΦΑΤΗ

21-1-2021 Πέμπτη

 1. Τριμελές / Αυτόφωρα Τριμελούς: ΠΙΛΛΗ – ΣΙΒΡΙΔΗΣ – ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ
 2. Πρόεδρος Υπηρεσίας: ΠΙΛΛΗ

22-1-2021 Παρασκευή

 1. Τριμελές / Αυτόφ. Τριμελ.: ΛΥΤΡΑ – ΓΕΩΡΓΕΛΛΗ – ΤΑΝΑΓΙΑΣ
 2. Πρόεδρος Υπηρεσίας: ΛΥΤΡΑ

23-1-2021 Σάββατο

 1. Αυτόφωρα Τριμελούς.: ΣΙΒΡΙΔΗΣ – KΑΛΑΦΑΤΗ – ΤΑΝΑΓΙΑΣ

25-1-2021   Δευτέρα

 1. Αυτόφωρα Τριμελούς: ΜΠΑΤΣΑΡΑ – ΓΕΩΡΓΕΛΛΗ –  ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ
 2. Μονομελές/Αυτόφ. Μονομελούς: ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ
 3. Πρόεδρος Υπηρεσίας: ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ

26-1-2021   Τρίτη

 1. Μονομελές Εκουσίας /Ειδική χωρίς πιν./ Ειδική με πιν.: ΚΑΛΑΦΑΤΗ – ΣΤΕΦΑΝΙΔΟΥ – ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΣ
 2. Ασφαλιστικά: ΠΑΥΛΟΥ
 3. Αυτόφ. Τριμελ.: ΠΑΥΛΟΥ – ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΣ – ΣΤΕΦΑΝΙΔΟΥ
 4. Πρόεδρος Υπηρεσίας: ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΣ

27-1-2021  Τετάρτη

 1. Αυτόφωρα Τριμελούς: ΤΣΙΤΣΕΚΛΙΔΟΥ – ΜΠΑΤΣΑΡΑ – ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ
 2. Αυτόφωρα Μονομελούς: ΜΠΑΤΣΑΡΑ
 3. Μονομελές Ανηλίκων: ΜΠΑΤΣΑΡΑ
 4. Πρόεδρος Υπηρεσίας: ΤΣΙΤΣΕΚΛΙΔΟΥ    

28-1-2021 Πέμπτη

 1. Αυτόφωρα Τριμελούς: ΠΙΛΛΗ – ΣΤΕΦΑΝΙΔΟΥ – ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ
 2. Πρόεδρος Υπηρεσίας: ΣΤΕΦΑΝΙΔΟΥ 

29-1-2021  Παρασκευή

 1. Αυτόφωρα Τριμελούς: ΠΑΥΛΟΥ – ΓΕΩΡΓΕΛΛΗ – ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ
 2. Πρόεδρος Υπηρεσίας: ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ

30-1-2021  Σάββατο

 1. Αυτόφωρα Τριμελούς: KAKABA – ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΣ – ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ

 

Β) ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ:

1) ΒΟΥΛΕΥΜΑΤΑ:

Από 7-1-2021 έως και 31-1-2021: Όλοι οι Δικαστές, με Πρόεδρο την κ. ΛΥΤΡΑ για ανακριτικά και προανακριτικά βουλεύματα, και την κ. ΠΙΛΛΗ για βουλεύματα υφ’ όρον απολύσεων και ανακλήσεων υφ’ όρον απολύσεων.

2) ΔΙΑΤΑΓΕΣ  ΠΛΗΡΩΜΗΣ:

α) Από   7-1 έως  8-1-2021: κ. ΣΤΕΦΑΝΙΔΟΥ

β) Από 11-01 έως  15-01-2021: ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ

γ) Από 18-01 έως  22-01-2021: ΓΕΩΡΓΕΛΛΗ

δ) Από 25-01 έως  29-01-2021: ΤΣΙΤΣΕΚΛΙΔΟΥ

3) Συναινετικές εξαλείψεις:κάθε Τρίτη  και Παρασκευή στις 12.00 μ.

4) Νομικές Βοήθειες:Κάθε Τρίτη στις 12.00 μ.μ.

5) Πρόεδρος Υπηρεσίας: κατά τα Σαββατοκύριακα και τις αργίες ο αρχαιότερος της σύνθεσης Αυτοφώρων Τριμελούς. Ο Πρόεδρος Υπηρεσίας πρέπει να είναι παρών στην υπηρεσία του καθ’ όλη τη διάρκεια του ωραρίου λειτουργίας του Πρωτοδικείου.

6) Ο δεξιός της συνθέσεως του Τριμελούς Αυτοφώρων, θα δικάζει τα αυτόφωρα του Μονομελούς, εκτός αν άλλως ορίζεται ειδικότερα.

7) Τα αυτόφωρα τις ημέρες που συνεδριάζει το ποινικό Δικαστήριο θα δικάζονται από αυτό, εκτός αν άλλως ορίζεται ειδικότερα.

8) Τα κωλύματα του Τριμελούς Πλημμελειοδικείου δικάζονται από το Δικαστή του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου της ίδιας δικασίμου, εκτός αν άλλως ορίζεται ειδικότερα.

– Γίνεται μνεία ότι η υπηρεσία υπόκειται σε αλλαγές, σύμφωνα με τις ανάγκες της υπηρεσίας.

Σέρρες, 12-1-2021

Ο Διευθύνων

το Πρωτοδικείο Σερρών

 

Νικόλαος Παύλου

Πρόεδρος Πρωτοδικών