ΕΙΡΗNOΔΙΚΕΙΟ ΣΕΡΡΩΝ – ΠΡΑΞΗ 8/11-1-2021

13 Ιανουαρίου 2021


Η πράξη 8/11-01-2021 του Ειρηνοδικείου Σερρών (pdf)