ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΦΕΤΕΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

14 Ιανουαρίου 2021


Έγγραφο του Εφετείου Θεσσαλονίκης για την παραλαβή αντιγράφων πολιτικών αποφάσεων (pdf).