ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΣΕΡΡΩΝ – ΠΡΑΞΗ 19/18-01-2021

18 Ιανουαρίου 2021


Η πράξη 19/18-01-2021 του Ειρηνοδικείου Σερρών (pdf).