ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΣΕΡΡΩΝ – ΠΡΑΞΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 18/2021

20 Ιανουαρίου 2021


Η πράξη αναστολής 18/2021 του Πρωτοδικείου Σερρών για την περίοδο από 16/01/2021 έως 25/01/2021 (pdf).