ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΣΕΡΡΩΝ – ΠΡΑΞΗ ΑΠΟΣΥΡΣΗΣ

20 Ιανουαρίου 2021


Η πράξη απόσυρσης 20/2021 του Πρωτοδικείου Σερρών (pdf).