ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΣΕΡΡΩΝ – ΠΡΑΞΗ 28/25-01-2021

26 Ιανουαρίου 2021


Η πράξη 28/25-01-2021 του Ειρηνοδικείου Σερρών (pdf).