ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΣΕΡΡΩΝ – ΠΡΑΞΗ 32/25-01-2021

26 Ιανουαρίου 2021


H πράξη 32/25-01-2021 του Πρωτοδικείου Σερρών (pdf).