ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟΥ – ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2021

27 Ιανουαρίου 2021


ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΣΕΡΡΩΝ

Πράξη υπ. αριθ. 39/2021

Ο Πρόεδρος Πρωτοδικών Σερρών

Αφού έλαβα υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 6Α, όπως αυτό προστέθηκε στον Κώδικα Οργανισμού Δικαστηρίων και Κατάστασης Δικαστικών Λειτουργών (Ν. 1756/88) με το άρθρο 3 του Ν. 3472/2006, καθορίζω να προεδρεύσουν οι κ.κ. Ειρηνοδίκες της περιφέρειας του Πρωτοδικείου Σερρών στις συνεδριάσεις των Ειρηνοδικείων της Περιφέρειας Σερρών για το χρονικό διάστημα από 01 Φεβρουαρίου 2021 έως 28 Φεβρουαρίου 2021 ως εξής:

ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΣΕΡΡΩΝ

Στη συνεδρίαση της Παρασκευής, 05.02.2021, Αγάπη Γενηζεγκινοπούλου

Στη συνεδρίαση της Παρασκευής, 12.02.2021, Ολυμπία Λιακοπούλου

Στη συνεδρίαση της Παρασκευής, 19.02.2021, Νικολέτα Σαράφη

Στη συνεδρίαση της Παρασκευής, 26.02.2021, Μαρία Ανδρέου

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ – ΕΚΟΥΣΙΑΣ

Στη συνεδρίαση της Τετάρτης, 03.02.2021, Αγάπη Γενηζεγκινοπούλου

Στη συνεδρίαση της Τετάρτης, 10.02.2021, Ολυμπία Λιακοπούλου, Νικολέτα Σαράφη (επανάληψη)

Στη συνεδρίαση της Τετάρτης, 17.02.2021, Νικολέτα Σαράφη

Στη συνεδρίαση της Τετάρτης, 24.02.2021, Μαρία Ανδρέου, Παναγιώτα Κρομμύδα (επανάληψη)

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΔΙΑΘΗΚΩΝ

Τρίτη 09.02.2021, Ολυμπία Λιακοπούλου

Τρίτη 23.02.2021, Μαρία Ανδρέου

Η συζήτηση των προσωρινών διαταγών του Ν. 3869/2010 στο Ειρηνοδικείο Σερρών θα γίνεται κάθε Πέμπτη και ώρα 09:00 π.μ από τον Ειρηνοδίκη Υπηρεσίας.

Προσημειώσεις και αιτήσεις παροχής νομικής βοήθειας κάθε Πέμπτη στις 11.00 π.μ

ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΣΙΝΤΙΚΗΣ

Στη συνεδρίαση της Πέμπτης, 04.02.2021, Νικόλαος Γκεκόπουλος,

Στη συνεδρίαση της Τρίτης, 23.02.2021, Γεώργιος Τανάγιας,

ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΝΙΓΡΙΤΑΣ

Στη συνεδρίαση της Τετάρτης, 03.02.2021, Βασίλειος Καραούλης

ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΡΟΔΟΛΙΒΟΥΣ

Στη συνεδρίαση της Πέμπτης, 25.02.2021, Δημήτριος Δημητριάδης

ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΣΕΡΡΩΝ

Από 01.02. 2021 έως 07.02.2021, Αγάπη Γενηζεγκινοπούλου

Από 08.02. 2021 έως 14.02.2021,Ολυμπία Λιακοπούλου

Από 15.02. 2021 έως 21.02.2021, Νικολέτα Σαράφη

Από 22.02. 2021 έως 28.02.2021, Μαρία Ανδρέου

ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΣΙΝΤΙΚΗΣ

Από 01.02. 2021 έως 14.02.2021,Νικόλαος Γκεκόπουλος, Μάρθα Ανδρεάδου

Από 15.02. 2021 έως 28.02.2021, Γεώργιος Τανάγιας, Μάρθα Ανδρεάδου

ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΝΙΓΡΙΤΑΣ

Από 01.02.2021 έως 28.02.2021, Δημήτριος Δημητριάδης, Βασίλειος Καραούλης, Παναγιώτα Κρομμύδα

ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΡΟΔΟΛΙΒΟΥΣ

Από 01.02.2021 έως 28.02.2021, Δημήτριος Δημητριάδης, Βασίλειος Καραούλης, Παναγιώτα Κρομμύδα

Πταισματοδίκης Υπηρεσίας: Δημήτριος Βενέτης, Αργυρώ Τέγουτζικ

Οι υποθέσεις των ασφαλιστικών μέτρων θα δικάζονται από τον Ειρηνοδίκη Υπηρεσίας .

Κατά τις ημέρες των δικασίμων χρέη Ειρηνοδίκη υπηρεσίας εκτελεί ο Ειρηνοδίκης που έχει οριστεί για την δικάσιμο.

Η παρούσα να αναρτηθεί στον πίνακα ανακοινώσεων του Πρωτοδικείου Σερρών, να συνταχθεί δε σχετική έκθεση που να περιέχει ολόκληρη την πράξη.

Σέρρες 27.01.2021

Ο Πρόεδρος Πρωτοδικών

Νικόλαος Παύλου