ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ – ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2021

29 Ιανουαρίου 2021


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΣΕΡΡΩΝ

Πράξη υπ’ αριθμ.     42 /2021

Ο Πρόεδρος Πρωτοδικών Σερρών

Αφού έλαβα υπόψη τις διατάξεις του Κώδικα Οργανισμού Δικαστηρίων και Κατάστασης Δικαστικών λειτουργών (Ν. 1756/1988) καθόρισα την υπηρεσία του Πρωτοδικείου Σερρών, για το χρονικό διάστημα από την 1 Φεβρουαρίου 2021 έως τις 28 Φεβρουαρίου 2021, ως εξής:

 1. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΙΝΙΚΩΝ-ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΔΡΩΝ & ΑΥΤΟΦΩΡΩΝ

1-2-2021  Δευτέρα

 1. Εναρξη ΜΟΔ: ΠΙΛΛΗ – ΚΑΚΑΒΑ – ΚΑΛΑΦΑΤΗ
 2. Μονομ. Τακτική & Ειδική με πιν.: ΚΑΚΑΒΑ – ΚΑΛΑΦΑΤΗ –ΣΤΕΦΑΝΙΔΟΥ – ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ
 3. Αυτόφ. Τριμελούς: ΠΙΛΛΗ – ΚΑΚΑΒΑ – ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ
 4. Πρόεδρος Υπηρεσίας: ΠΙΛΛΗ

 2-2-2021  Τρίτη

 1. Αυτόφωρα Τριμελούς: ΤΣΙΤΣΕΚΛΙΔΟΥ – ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΣ – ΓΕΝΗΖΕΓΚΙΝΟΠΟΥΛΟΥ
 2. Πρόεδρος Υπηρεσίας: ΤΣΙΤΣΕΚΛΙΔΟΥ
 3. Αυτόφωρα Μονομελούς: ΤΣΙΤΣΕΚΛΙΔΟΥ

3-2-2021 Τετάρτη

 1. Αυτόφωρα Τριμελούς: ΜΠΑΤΣΑΡΑ – ΓΕΩΡΓΕΛΛΗ – ΓΕΝΗΖΕΓΚΙΝΟΠΟΥΛΟΥ
 2. Μονομελές/Αυτόφωρα Μονομελούς:  ΓΕΩΡΓΕΛΛΗ
 3. Πρόεδρος Υπηρεσίας: ΓΕΩΡΓΕΛΛΗ

 4-2-2021 Πέμπτη

 1. Τριμελές/Αυτόφωρα Τριμελούς: ΠΑΥΛΟΥ – ΣΙΒΡΙΔΗΣ – ΓΕΝΗΖΕΓΚΙΝΟΠΟΥΛΟΥ
 2. Μονομελές/Αυτόφωρα Μονομελούς: ΣΙΒΡΙΔΗΣ
 3. Πρόεδρος Υπηρεσίας: ΠΑΥΛΟΥ

 5-2-2021  Παρασκευή

 1. Αυτόφωρα Τριμελούς: ΚΑΚΑΒΑ – ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΣ – ΓΕΝΗΖΕΓΚΙΝΟΠΟΥΛΟΥ
 2. Πρόεδρος Υπηρεσίας: ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΣ
 3. Αυτόφωρα Μονομελούς: ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΣ

6-2-2021   Σάββατο

 1. Αυτόφωρα Τριμελούς: ΜΠΑΤΣΑΡΑ – ΚΑΛΑΦΑΤΗ – ΓΕΝΗΖΕΓΚΙΝΟΠΟΥΛΟΥ

8-2-2021   Δευτέρα

 1. Αυτόφωρα Τριμελούς: ΤΣΙΤΣΕΚΛΙΔΟΥ – ΜΠΑΤΣΑΡΑ –ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ
 2. Πρόεδρος Υπηρεσίας: ΜΠΑΤΣΑΡΑ

9-2-2021 Τρίτη

 1. Μονομ. Εκουσίας / Ειδική χωρίς πινάκιο / Ειδική με πινάκιο: ΚΑΚΑΒΑ – ΚΑΛΑΦΑΤΗ
 2. Ασφαλιστικά: ΠΙΛΛΗ
 3. Αυτόφ. Τριμελούς: ΠΙΛΛΗ – ΚΑΚΑΒΑ – ΚΑΛΑΦΑΤΗ
 4. Πρόεδρος Υπηρεσίας: ΠΙΛΛΗ

10-2-2021 Τετάρτη

 1. Αυτόφ. Τριμελ.: ΚΑΚΑΒΑ – ΣΙΒΡΙΔΗΣ – ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ
 2. Μονομελές/Αυτόφωρα Μονομελούς: ΣΙΒΡΙΔΗΣ
 3. Πρόεδρος Υπηρεσίας: ΣΙΒΡΙΔΗΣ

11-2-2021   Πέμπτη

 1. Τριμελές / Αυτόφ. Τριμελούς: ΠΑΥΛΟΥ – ΓΕΩΡΓΕΛΛΗ – ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ
 2. Μονομελές/Αυτόφωρα Μονομελούς: ΓΕΩΡΓΕΛΛΗ
 3. Πρόεδρος Υπηρεσίας: ΓΕΩΡΓΕΛΛΗ

12-2-2021  Παρασκευή

 1. Τριμελές / Αυτόφ. Τριμελούς: ΛΥΤΡΑ – ΣΤΕΦΑΝΙΔΟΥ – ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ
 2. Πρόεδρος Υπηρεσίας: ΣΤΕΦΑΝΙΔΟΥ

13-2-2021  Σάββατο

 1. Αυτόφ. Τριμελ.: ΚΑΚΑΒΑ -ΣΙΒΡΙΔΗΣ -ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ

 15-2-2021  Δευτέρα

 1. Μονομ. Τακτικής και Ειδικής με πινάκιο: ΤΣΙΤΣΕΚΛΙΔΟΥ – ΣΙΒΡΙΔΗΣ – ΓΕΩΡΓΕΛΛΗ – ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΣ
 2. Αυτόφ. Τριμελ.: ΤΣΙΤΣΕΚΛΙΔΟΥ – ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΣ – ΣΑΡΑΦΗ
 3. Πρόεδρος Υπηρεσίας: ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΣ

16-2-2021  Τρίτη

 1. Πολυμελές Τακτικής/Εκουσίας: ΠΑΥΛΟΥ –  ΓΕΩΡΓΕΛΛΗ – ΣΤΕΦΑΝΙΔΟΥ –  ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ
 2. Αυτόφ. Τριμελ.: ΠΑΥΛΟΥ -ΣΤΕΦΑΝΙΔΟΥ -ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ
 3.  Πρόεδρος Υπηρεσίας: ΠΑΥΛΟΥ

17-2-2021   Τετάρτη

 1. Αυτόφ. Τριμελούς: ΜΠΑΤΣΑΡΑ – ΚΑΚΑΒΑ – ΣΑΡΑΦΗ
 2. Μονομελές/Αυτόφωρα Μονομελούς: ΚΑΚΑΒΑ
 3. Πρόεδρος Υπηρεσίας: ΚΑΚΑΒΑ

18-2-2021   Πέμπτη

 1. Τριμελές/Αυτόφ. Τριμελ.: ΛΥΤΡΑ – ΚΑΚΑΒΑ – ΣΑΡΑΦΗ
 2. Πρόεδρος Υπηρεσίας: ΚΑΚΑΒΑ

19-2-2021  Παρασκευή

 1. Τριμελές/Αυτόφ. Τριμελούς: ΠΙΛΛΗ – ΚΑΛΑΦΑΤΗ – ΣΑΡΑΦΗ
 2. Πρόεδρος Υπηρεσίας: ΚΑΛΑΦΑΤΗ

20-2-2021  Σάββατο

 1. Αυτόφ. Τριμελ.:  ΜΠΑΤΣΑΡΑ – ΣΤΕΦΑΝΙΔΟΥ – ΣΑΡΑΦΗ

22-2-2021 Δευτέρα

 1. Αυτόφ. Τριμελ.: ΚΑΚΑΒΑ-ΚΑΛΑΦΑΤΗ-ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ
 2. Μονομελές/Αυτόφ. Μονομελούς: ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ
 3. Πρόεδρος Υπηρεσίας: ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ 

23-2-2021 Τρίτη

 1. Μονομελές Εκουσίας / Ειδική χωρίς πινάκιο / Ειδική με πινάκιο: ΤΣΙΤΣΕΚΛΙΔΟΥ – ΣΙΒΡΙΔΗΣ – ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ
 2. Ασφαλιστικά: ΛΥΤΡΑ
 3. Αυτόφ. Τριμελ.: ΛΥΤΡΑ – ΣΙΒΡΙΔΗΣ – ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ
 4. Πρόεδρος Υπηρεσίας: ΣΙΒΡΙΔΗΣ

24-2-2021 Τετάρτη

 1. Αυτόφ. Τριμελ.: ΜΠΑΤΣΑΡΑ-ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΣ-ΑΝΔΡΕΟΥ
 2. Μονομελές/Αυτόφ. Μονομελούς: ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΣ
 3. Μονομελές Ανηλίκων: ΜΠΑΤΣΑΡΑ
 4. Πρόεδρος Υπηρεσίας: ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΣ

25-2-2021  Πέμπτη

 1. Τριμελές/Αυτόφ. Τριμελ.: ΠΙΛΛΗ-ΣΤΕΦΑΝΙΔΟΥ-ΑΝΔΡΕΟΥ
 2. Μονομελές/Αυτόφ. Μονομελούς: ΣΤΕΦΑΝΙΔΟΥ
 3. Πρόεδρος Υπηρεσίας: ΣΤΕΦΑΝΙΔΟΥ

26-2-2021 Παρασκευή

 1. Τριμελές/Αυτόφ. Τριμελούς: ΠΑΥΛΟΥ – ΓΕΩΡΓΕΛΛΗ – ΑΝΔΡΕΟΥ
 2. Πρόεδρος Υπηρεσίας: ΠΑΥΛΟΥ

27-2-2021  Σάββατο

 1. Αυτόφ. Τριμελ.: ΚΑΚΑΒΑ -ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΣ -ΑΝΔΡΕΟΥ

Β) ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ:

1) ΒΟΥΛΕΥΜΑΤΑ: Από 1-2-2021 έως και 28-2-2021 όλοι οι Δικαστές, με Πρόεδρο την κ. ΛΥΤΡΑ για ανακριτικά και προανακριτικά βουλεύματα, και την κ. ΠΙΛΛΗ για βουλεύματα υφ’ όρον απολύσεων και ανακλήσεων υφ’ όρον απολύσεων.

2) ΔΙΑΤΑΓΕΣ  ΠΛΗΡΩΜΗΣ:

α) Από 1-2 έως  5-2-2021: ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΣ

β) Από 8-2 έως  12-2-2021: ΣΤΕΦΑΝΙΔΟΥ

γ) Από 15-2 έως  19-2-2021: ΚΑΛΑΦΑΤΗ

δ) Από 22-2 έως  26-2-2021: ΓΕΩΡΓΕΛΛΗ

 3) Συναινετικές εξαλείψεις:κάθε Τρίτη  και Παρασκευή στις 12.00 μ.μ.

4) Νομικές Βοήθειες:Κάθε Τρίτη στις 12.00 μ.μ.

5) Πρόεδρος Υπηρεσίας: κατά τα Σαββατοκύριακα και τις αργίες ο αρχαιότερος της σύνθεσης Αυτοφώρων Τριμελούς. Ο Πρόεδρος Υπηρεσίας πρέπει να είναι παρών στην υπηρεσία του καθ’ όλη τη διάρκεια του ωραρίου λειτουργίας του Πρωτοδικείου.

6) Ο δεξιός της συνθέσεως του Τριμελούς Αυτοφώρων, θα δικάζει τα αυτόφωρα του Μονομελούς, εκτός αν άλλως ορίζεται ειδικότερα.

7) Τα αυτόφωρα τις ημέρες που συνεδριάζει το ποινικό Δικαστήριο θα δικάζονται από αυτό, εκτός αν άλλως ορίζεται ειδικότερα.

8) Τα κωλύματα του Τριμελούς Πλημμελειοδικείου δικάζονται από το Δικαστή του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου της ίδιας δικασίμου, εκτός αν άλλως ορίζεται ειδικότερα.

– Γίνεται μνεία ότι η υπηρεσία υπόκειται σε αλλαγές, σύμφωνα με τις ανάγκες της υπηρεσίας.

Σέρρες,   29-1-2021

Ο Διευθύνων

το Πρωτοδικείο Σερρών

 

Νικόλαος Παύλου

Πρόεδρος Πρωτοδικών