ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΣΕΡΡΩΝ – ΠΡΑΞΗ 36/01-02-2021

1 Φεβρουαρίου 2021


Η πράξη αναστολής 36/01-02-2021 του Ειρηνοδικείου Σερρών (pdf).