ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΣΕΡΡΩΝ – ΠΡΑΞΗ 46/01-02-2021

1 Φεβρουαρίου 2021


Η πράξη αναστολής 46/01-02-2021 του Πρωτοδικείου Σερρών (pdf).