ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ – ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

4 Φεβρουαρίου 2021


Η με αριθμ.πρωτ.: 2801/261/19.1.2021 προκήρυξη της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου για πρόσληψη τριών (3) Δικηγόρων (pdf).