ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΣΕΡΡΩΝ – ΠΡΑΞΗ 41/08-02-2021

8 Φεβρουαρίου 2021


Η πράξη 41/08-02-2021 του Ειρηνοδικείου Σερρών (pdf).