ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΣΕΡΡΩΝ – ΠΡΑΞΗ 57/2021

9 Φεβρουαρίου 2021


Η πράξη αναστολής 57/2021 του Πρωτοδικείου Σερρών (pdf).