ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟΥ – ΜΑΡΤΙΟΣ 2021

25 Φεβρουαρίου 2021


ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΣΕΡΡΩΝ

Πράξη υπ. αριθ. 92/2021

Ο Πρόεδρος Πρωτοδικών Σερρών

Αφού έλαβα υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 6Α, όπως αυτό προστέθηκε στον Κώδικα Οργανισμού Δικαστηρίων και Κατάστασης Δικαστικών Λειτουργών (Ν. 1756/88) με το άρθρο 3 του Ν. 3472/2006, καθορίζω να προεδρεύσουν οι κ.κ. Ειρηνοδίκες της περιφέρειας του Πρωτοδικείου Σερρών στις συνεδριάσεις των Ειρηνοδικείων της Περιφέρειας Σερρών για το χρονικό διάστημα από 01 Μαρτίου 2021  έως  31 Μαρτίου 2021  ως  εξής:

ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΣΕΡΡΩΝ

Στη συνεδρίαση της Παρασκευής, 05.03.2021, Νικόλαος Γκεκόπουλος

Στη συνεδρίαση της Παρασκευής, 12.03.2021, Λαμπρινή Νάστου

Στη συνεδρίαση της Παρασκευής, 19.03.2021, Μάρθα Ανδρεάδου

Στη συνεδρίαση της Παρασκευής, 26.03.2021, Βασίλειος Καραούλης

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ – ΕΚΟΥΣΙΑΣ

Στη συνεδρίαση της Τετάρτης, 03.03.2021, Δημήτριος Δημητριάδης (επανάληψη), Νικόλαος Γκεκόπουλος

Στη συνεδρίαση της Τετάρτης, 10.03.2021, Λαμπρινή Νάστου

Στη συνεδρίαση της Τετάρτης, 17.03.2021, Μάρθα Ανδρεάδου

Στη συνεδρίαση της Τετάρτης, 24.03.2021, Βασίλειος Καραούλης, Μάρθα Ανδρεάδου (επανάληψη)

Στη συνεδρίαση της Τετάρτης, 31.03.2021, Παναγιώτα Κρομμύδα

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΔΙΑΘΗΚΩΝ

Τρίτη 09.03.2021, Νικόλαος Γκεκόπουλος

Τρίτη 23.03.2021, Βασίλειος Καραούλης

Η συζήτηση των προσωρινών διαταγών του Ν. 3869/2010 στο Ειρηνοδικείο Σερρών θα γίνεται κάθε Πέμπτη και ώρα 09:00 π.μ από τον Ειρηνοδίκη Υπηρεσίας.

Προσημειώσεις και αιτήσεις παροχής νομικής βοήθειας κάθε Πέμπτη στις 11.00 π.μ

ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΣΙΝΤΙΚΗΣ

Στη συνεδρίαση της Πέμπτης, 04.03.2021, Νικολέτα Σαράφη

Στη συνεδρίαση της Τρίτης,  30.03.2021, Αγάπη Γενηζεγκινοπούλου, Νικόλαος Γκεκόπουλος (επανάληψη)

ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΝΙΓΡΙΤΑΣ

Στη συνεδρίαση της Τετάρτης, 03.03.2021, Δημήτριος Δημητριάδης, Παναγιώτα Κρομμύδα (επανάληψη)

ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΡΟΔΟΛΙΒΟΥΣ

Στη συνεδρίαση της Πέμπτης, 18.03.2021, Γεώργιος Τανάγιας, Μάρθα Ανδρεάδου (επανάληψη)

ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΣΕΡΡΩΝ

Την 01.03.2021, Νικόλαος Γκεκόπουλος

Την 02.03.2021, Λαμπρινή Νάστου

Την 03.03.2021, Νικόλαος Γκεκόπουλος

Την 04.03.2021, Λαμπρινή Νάστου

Την 05.03.2021, Νικόλαος Γκεκόπουλος

Από 06.03. 2021 έως 07.03.2021, Λαμπρινή Νάστου

Την 08.03.2021, Λαμπρινή Νάστου

Την 09.03.2021, Νικόλαος Γκεκόπουλος

Την 10.03.2021, Λαμπρινή Νάστου

Την 11.03.2021, Νικόλαος Γκεκόπουλος

Την 12.03.2021, Λαμπρινή Νάστου

Από 13.03. 2021 έως 14.03.2021, Νικόλαος Γκεκόπουλος

Από 15.03. 2021 έως 17.03.2021, Μάρθα Ανδρεάδου

Την 18.03.2021, Βασίλειος Καραούλης

Από 19.03.2021 έως 21.03.2021, Μάρθα Ανδρεάδου

Από 22.03.2021 έως 24.03.2021, Βασίλειος Καραούλης

Την 25.03.2021, Μάρθα Ανδρεάδου

Από 26.03.2021 έως 28.03.2021, Βασίλειος Καραούλης

Από 29.03. 2021 έως 31.03.2021, Παναγιώτα Κρομμύδα

ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΣΙΝΤΙΚΗΣ 

Από 01.03.2021 έως 15.03.2021,Ολυμπία Λιακοπούλου, Νικολέτα Σαράφη

Από 16.03.2021 έως 31.03.2021, Ολυμπία Λιακοπούλου, Αγάπη Γενηζεγκινοπούλου

ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΝΙΓΡΙΤΑΣ

Από 01.03.2021 έως 31.03.2021, Γεώργιος Τανάγιας, Δημήτριος Δημητριάδης, Μαρία Ανδρέου, Παναγιώτα Κρομμύδα

ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ  ΡΟΔΟΛΙΒΟΥΣ

Από 01.03.2021 έως 31.03.2021, Γεώργιος Τανάγιας, Δημήτριος Δημητριάδης, Μαρία Ανδρέου, Παναγιώτα Κρομμύδα

Πταισματοδίκης Υπηρεσίας: Δημήτριος Βενέτης, Αργυρώ Τέγουτζικ

Οι υποθέσεις των ασφαλιστικών μέτρων θα δικάζονται από τον Ειρηνοδίκη Υπηρεσίας .

Κατά τις ημέρες των δικασίμων χρέη Ειρηνοδίκη υπηρεσίας εκτελεί ο Ειρηνοδίκης που έχει οριστεί για την δικάσιμο.

Η παρούσα να αναρτηθεί στον πίνακα ανακοινώσεων του Πρωτοδικείου Σερρών, να συνταχθεί δε σχετική έκθεση που να περιέχει ολόκληρη την πράξη.

Σέρρες 25.02.2021

Ο Πρόεδρος Πρωτοδικών

Νικόλαος Παύλου