ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΣΕΡΡΩΝ – ΠΡΑΞΗ 117/2021

22 Μαρτίου 2021


Η πράξη 117/2021 του Ειρηνοδικείου Σερρών (pdf).