ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΣΕΡΡΩΝ – ΠΡΑΞΗ 133/2021

22 Μαρτίου 2021


Η πράξη 133/2021 του Πρωτοδικείου Σερρών (pdf).