ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΣΕΡΡΩΝ – ΠΡΑΞΗ 129/2021

29 Μαρτίου 2021


Η πράξη 129/29-03-2021 του Ειρηνοδικείου Σερρών (pdf).